◄ Deel II 
Hoofdpagina
Deel IV ►  
Deel III

De Geschiedenis van Urantia

{ Verhandeling  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

Verhandeling 57 - De oorsprong van Urantia

1. De Andronover-nevel

2. Het primaire nevel-stadium

3. Het secundaire nevel-stadium

4. Het tertiaire en het quartaire stadium

5. De oorsprong van Monmatia—het zonnestelsel van Urantia

6. Het zonnestelsel-stadium

7. De era der meteoren—Het vulkanische tijdperk—De primitieve planetaire atmosfeer

8. De stabilisatie van de aardkorst—Het tijdperk der aardbevingen—De wereldoceaan en het eerste continent

Verhandeling 58 - Het tot stand brengen van leven op Urantia

1. Eerste vereisten voor het fysische leven

2. De atmosfeer van Urantia

3. De ruimtelijke omgeving

4. De era van de dageraad van het leven

5. De drift der continenten

6. De periode van overgang

7. Het geologische geschiedenisboek

Verhandeling 59 - De era van het zeeleven op Urantia

1. Het vroege zeeleven in de ondiepe zeeën—Het tijdperk van de trilobieten

2. Het eerste stadium der continentale overstromingen—Het tijdperk der ongewervelde dieren

3. Het tweede stadium der grote overstromingen—De koraal-periode—Het tijdperk van de brachiopoden

4. Het grote stadium van het droogvallen van land—De periode van vegetatief landleven—Het tijdperk der vissen

5. Het stadium der aardkorstverschuiving—Het carboon van de varenwouden—Het tijdperk der kikvorsen

6. Het klimatologische overgangsstadium—De zaadplanten-periode—Het tijdperk van biologische rampspoed

boven

Verhandeling 60 - Urantia tijdens de era van het eerste landleven

1. Het vroege reptielentijdperk

2. Het latere reptielentijdperk

3. Het krijtstadium—De periode van de bloeiende planten—Het tijdperk der vogels

4. Het einde van de krijtperiode

Verhandeling 61 - De zoogdieren-era op Urantia

1. Het nieuwe continentale land-stadium—Het tijdperk der vroege zoogdieren

2. Het recente stadium van overstromingen—Het tijdperk der verden ontwikkelde zoogdieren

3. Het jonggebergte-stadium—Het tijdperk van de olifant en het paard

4. Het recente stadium der continentale verheffingen—De laatste grote zoogdierenmigratie

5. De vroege ijstijd

6. De primitieve mens in de ijstijd

7. De verdere ijstijd

Verhandeling 62 - De dageraad-rassen van de vroege mens

1. De vroege Ssorten lemuren

2. De dageraad-zoogdieren

3. De midden-zoogdieren

4. De primaten

5. De eerste menselijke wezens

6. De evolutie van het menselijke bewustzijn

7. De erkenning als bewoonde wereld

Verhandeling 63 - De eerste menselijke familie

1. Andon en Fonta

2. De vlucht van de tweeling

3. De familie van Andon

4. De Andonische clans

5. De verspreiding van de Andonieten

6. Onagar—de eerste leraar van waarheid

7. De overleving van Andon en Fonta

Verhandeling 64 - De evolutionaire gekleurde rassen

1. De oorspronkelijke Andonieten

2. De Foxhall-mensen

3. De Badonan-stammen

4. De Neanderthal-rassen

5. De oorsprong der gekleurde rassen

6. De zes Sangik-rassen van Urantia

7. De verspreiding van de gekleurde rassen

Verhandeling 65 - Het opperbestier over de evolutie

1. Functies van de levendragers

2. Het Panorama der evolutie

3. De Bevordering der evolutie

4. Het Urantia-avontuur

5. Wisselvalligheden in de evolutie van het leven

6. Evolutionaire levenstechnieken

7. Evolutionaire bewustzijnsniveaus

8. Evolutie in tijd en ruimte

Verhandeling 66 - De Planetaire Vorst van Urantia

1. Vorst Caligastia

2. De staf van de Vorst

3. Dalamatia—de stad van de Vorst

4. De begintijd van de honderd

5. De organisatie van de honderd

6. Het bewind van de Vorst

7. Het leven in Dalamatia

8. De rampspoed van Caligastia

Verhandeling 67 - De planetaire opstand

1. Het verraad van Caligastia

2. Het uitbreken van de rebellie

3. De zeven cruciale jaren

4. De honderd van Caligastia na de opstand

5. De directe gevolgen van de opstand

6. Van—de standvastige

7. De verre repercussies van zonde

8. De menselijke held van de opstand

Verhandeling 68 - De dageraad der beschaving

1. Beschermende socialisatie

2. Factoren in de sociale vooruitgang

3. De socialiserende invloed van de vrees voor geesten

4. De evolutie der zeden

5. Bewerking en onderhoud van het land

6. De evolutie van cultuur

Verhandeling 69 - Primitieve menselijke instellingen

1. Fundamentele menselijke instellingen

2. De dageraad der nijverheid

3. De specialisatie van de arbeid

4. Het begin van de handel

5. Het ontstaan van kapitaal

6. Het vuur in zijn betrekking tot de civilisatie

7. Het gebruikmaken van dieren

8. Slavernij als beschavingsfactor

9. Particulier eigendom

boven

Verhandeling 70 - De evolutie van het menselijk bestuur

1. De genese van oorlog

2. De sociale waarde van de oorlog

3. Vroege menselijke associaties

4. Clans en stammen

5. Het begin van het staatsbestuur

6. Monarchale regering

7. Primitieve verenigingen en geheime genootschappen

8. Sociale klassen

9. Mensenrechten

10. De evolutie van het recht

11. Wetten en Rechtbanken

12. De allocatie van het burgerlijk gezag

Verhandeling 71 - De ontwikkeling van de staat

1. De embryonale staat

2. De evolutie van representatief staatsbestuur

3. De idealen van de staat

4. Progressieve civilisatie

5. De evolutie van competitie

6. Het winstmotief

7. Onderwijs

8. Het karakter van de staat

Verhandeling 72 - Staatsbestuur op een naburige planeet

1. De continentale natie

2. De politieke organisatie

3. Het gezinsleven

4. Het onderwijsstelsel

5. Industriële organisatie

6. Ouderdomsverzekering

7. Het belastingstelsel

8. De speciale academies

9. Het stelsel van algemeen kiesrecht

10. Het optreden tegen criminaliteit

11. Militaire paraatheid

12. De andere naties

Verhandeling 73 - De Hof van Eden

1. De Nodieten en de Amadonieten

2. De plannen voor de Hof

3. De plaats voor de Hof

4. De aanleg van de Hof

5. De hof als woonplaats

6. De boom des levens

7. Het lot van Eden

Verhandeling 74 - Adam en Eva

1. Adam en Eva op Jerusem

2. De aankomst van Adam en Eva

3. Adam en Eva leren de planeet kennen

4. De eerste opschudding

5. Het bestuur van Adam

6. Het huiselijk leven van Adam en Eva

7. Het leven in de hof

8. De scheppingslegende

Verhandeling 75 - De nalatigheid van Adam en Eva

1. Het probleem van Urantia

2. Caligastia’s complot

3. De verleiding van Eva

4. Het besef van de nalatigheid

5. Repercussies van de nalatigheid

6. Adam en Eva verlaten de hof

7. De degradatie van Adam en Eva

8. De zogenoemde val van de mens

Verhandeling 76 - De Tweede Hof

1. De Edenieten trekken Mesopotamië binnen

2. Kaïn en Abel

3. Het leven in Mesopotamië

4. Het violette ras

5. De dood van Adam en Eva

6. De overleving van Adam en Eva

Verhandeling 77 - De Middenwezens

1. De primaire middenwezens

2. Het ras der Nodieten

3. De toren van Babel

4. Noditische centra van civilisatie

5. Adamszoon en Ratta

6. De secundaire middenwezens

7. De rebellerende middenwezens

8. De verenigde middenwezens

9. De permanente burgers van Urantia

Verhandeling 78 - Het violette ras na de tijd van Adam

1. De verspreiding der rassen en culturen

2. De Adamieten in de Tweede Hof

3. De vroege gebiedsuitbreidingen der Adamieten

4. De Andieten

5. De Anditische migraties

6. De laatste verstrooiingen der Andieten

7. De overstromingen in Mesopotamië

8. De Sumeriërs—de laatsten der Andieten

Verhandeling 79 - De expansie der Andieten in het Oosten

1. De Andieten van Turkestan

2. De Anditische verovering van India

3. Dravidisch India

4. De Arische invasie van India

5. De rode mens en de gele mens

6. De dageraad der Chinese beschaving

7. De Andieten trekken China binnen

8. De latere Chinese beschaving

boven

Verhandeling 80 - De expansie der Andieten in het Westen

1. De Adamieten trekken Europa binnen

2. Klimatologische en geologische veranderingen

3. De Cro-Magnon blauwe mens

4. De invallen der Andieten in Europa

5. De Anditische verovering van Noord-europa

6. De Andieten langs de Nijl

7. De Andieten van de eilanden in de Middellandse Zee

8. De Donau-Andonieten

9. De drie blanke rassen

Verhandeling 81 - De ontwikkeling van de moderne civilisatie

1. De bakermat der beschaving

2. De werktuigen der civilisatie

3. Steden, industrie en handel

4. De gemengde rassen

5. De culturele samenleving

6. De instandhouding van de divilisatie

Verhandeling 82 - De evolutie van het huwelijk

1. Het paringsinstinct

2. De beperkende taboes

3. Vroege huwelijkszeden

4. Het huwelijk onder de eigendomszeden

5. Endogamie en exogamie

6. Rassenvermengingen

Verhandeling 83 - Het huwelijk als instituut

1. Het huwelijk als instituut van de samenleving

2. Vrijage en verloving

3. Koop en bruiddschat

4. De huwelijksceremonie

5. Meervoudige huwelijken

6. Echte monogamie—het paar-huwelijk

7. De ontbinding van het huwelijk

8. De idealisering van het huwelijk

Verhandeling 84 - Huwelijk en gezinsleven

1. Primitieve verenigingen in paren

2. Het vroege moedergezin

3. Het gezin onder de overheersing van de Vader

4. De positie van de vrouw in de vroege samenleving

5. De vrouw onder de zich ontwikkelende zeden

6. Het partnerschap van man en vrouw

7. De idealen van het gezinsleven

8. De gevaren van het zoeken naar eigen voldoening

Verhandeling 85 - De oorsprongen van religieuze verering

1. De verering van stenen en bergen

2. De verering van planten en bomen

3. De verering van dieren

4. De verering van de elementen

5. De verering van hemellichamen

6. De verering van de mens

7. De assistent-geesten van godsverering en wijsheid

Verhandeling 86 - De vroege evolutie van religie

1. Toeval: geluk en ongeluk

2. De personificatie van het toeval

3. De dood—het onverklaarbare

4. Het denkbeeld van het overleven van de dood

5. De schim-ziel-gedachte

6. De geest-schim-omgeving

7. De functie van de primitieve religie

Verhandeling 87 - De geestenculten

1. De vrees voor geesten

2. Het gunstig stemmen van geesten

3. Voorouderverering

4. Goede en kwade geesten en schimmen

5. De verdere ontwikkeling van de geestencultus

6. Het bezweren en uitdrijven van geesten

7. De natuur van de toewijding aan de cultus

Verhandeling 88 - Fetisjen, tovermiddelen en magie

1. Het geloof in fetisjen

2. De evolutie van de fetisj

3. Totemisme

4. Magie

5. Magische tovermiddelen

6. De uitoefening van magie

Verhandeling 89 - Zonde, offer en verzoening

1. Het taboe

2. Het begrip zonde

3. Zelfverzaking en vernedering

4. De oorsprongen van het offeren

5. Offeranden en kannibalisme

6. De evolutie van het mensenoffer

7. Modificaties in de mensenoffers

8. Verlossing en verbonden

9. Offeranden en sacramenten

10. De vergeving der zonden

boven

Verhandeling 90 - Het sjamanisme—medicijnmannen en priesters

1. De eerste sjamanen—de medicijnmannen

2. Sjamanistische praktijken

3. De sjamaanse theorie over ziekte en dood

4. De gezondheidszorg onder de sjamanen

5. Priesters en rituelen

Verhandeling 91 - De evolutie van het gebed

1. Het primitieve gebed

2. Het evoluerende gebed

3. Het gebed en het alter ego

4. Ethisch bidden

5. Sociale repercussies van het gebed

6. Het domein van het gebed

7. Mystiek, extase en inspiratie

8. Het bidden als persoonlijke ervaring

9. Voorwaarden voor effectief gebed

Verhandeling 92 - De verdere evolutie van religie

1. De evolutionaire natuur van religie

2. Religie en de zeden

3. De natuur van de evolutionaire religie

4. De schenking van openbaring

5. De grote religieuze leiders

6. De samengestelde godsdiensten

7. De verdere evolutie der religie

Verhandeling 93 - Machiventa Melchizedek

1. De incarnatie van Machiventa

2. De wijze van Salem

3. De onderrichtingen van Melchizedek

4. De religie van Salem

5. De keuze van Abraham

6. Melchizedeks verbond met Abraham

7. De zendelingen van Melchizedek

8. Het vertrek van Melchizedek

9. Na het vertrek van Melchizedek

10. De huidige status van Machiventa Melchizedek

Verhandeling 94 - Het onderricht van Melchizedek in het Oosten

1. Het onderricht van salem in het Vedische India

2. Het Brahmanisme

3. De Brahmaanse filosofie

4. De Hindoe-religie

5. De worsteling om waarheid in China

6. Lao-Tse en Confucius

7. Gautama Siddhartha

8. Het Boeddhistische geloof

9. De verbreiding van het Boeddhisme

10. De religie in Tibet

11. De boeddhistische filosofie

12. Het godsbegrip van het Boeddhisme

Verhandeling 95 - Het onderricht van Melchizedek in de Levant

1. De religie van Salem in Mesopotamië

2. De vroege Egyptische godsdienst

3. De evolutie van morele begrippen

4. Het onderricht van Amenemope

5. De opmerkelijke Ichnaton

6. De leer van Salem in Iran

7. Het onderricht van Salem in Arabië

Verhandeling 96 - Jahweh—de God der Hebreeërs

1. Godheidsopvattingen bij de Semieten

2. De semitische volken

3. De onvergelijkelijke Mozes

4. De verkondiging van Jahweh

5. De onderrichtingen van Mozes

6. Het Godsbegrip na Mozes’ dood

7. De Psalmen en het Boek Job

Verhandeling 97 - De evolutie van het Godsbegrip bij de Hebreeërs

1. Samuel—de eerste der Hebreeuwse profeten

2. Elia en Elisa

3. Jahweh en Baäl

4. Amos en Hosea

5. De eerste Jesaja

6. Jeremia, de onverschrokkene

7. De Tweede Jesaja

8. Religieuze en profane geschiedenis

9. De Hebreeuwse geschiedenis

10. De Hebreeuwse religie

Verhandeling 98 - Het onderricht van Melchizedek in het Westen

1. De religie van Salem bij de Grieken

2. Het Griekse filosofische denken

3. Het onderricht van Melchizedek in Rome

4. De mysteriën

5. De cultus van Mithras

6. Het mithraïsme en het Christendom

7. De Christelijke religie

Verhandeling 99 - De sociale opgaven van de religie

1. Religie en sociale reorganisatie

2. De zwakheid van de geïnstitutionaliseerde godsdienst

3. Religie en de religieuze mens

4. Overgangsmoeilijkheden

5. Sociale aspecten van de religie

6. De geïnstitutionaliseerde godsdienst

7. De bijdrage van de religie

boven

Verhandeling 100 - Religie in de menselijke ervaring

1. Religieuze groei

2. Geestelijke groei

3. Begrippen van allerhoogste waarde

4. Problemen die met groei gepaard gaan

5. Bekering en mystiek

6. Kentekenen van religieus leven

7. Het hoogtepunt van religieus leven

Verhandeling 101 - De werkelijke natuur van religie

1. Ware religie

2. Religie als feit

3. De kenmerken van religie

4. De beperkingen van openbaring

5. Religie uitgebreid door openbaring

6. Voortgaande religieuze ervaring

7. Een persoonlijke godsdienstfilosofie

8. Geloofsvertrouwen en geloof

9. Religie en moraliteit

10. Religie als de bevrijder van de mens

Verhandeling 102 - De grondslagen van het religieuze geloofsvertrouwen

1. Verzekerdheden van geloofsvertrouwen

2. Religie en realiteit

3. Kennis, wijsheid en inzicht

4. Het feit van ervaring

5. De allerhoogste macht van het doelgerichte potentieel

6. De zekerheid van het religieuze geloofsvertrouwen

7. De overtuigdheid van het goddelijke

8. De bewijzen van religie

Verhandeling 103 - De realiteit der religieuze ervaring

1. De filosofie van de religie

2. Religie en de individuele mens

3. Religie en het menselijk geslacht

4. Geestelijke gemeenschap

5. De oorsprong van idealen

6. Filosofische coördinatie

7. Wetenschap en religie

8. Filosofie en religie

9. De essentie van religie

Verhandeling 104 - De groei van het Triniteits-begrip

1. Triniteitsbegrippen op Urantia

2. Triniteitseenheid en Godheidspluraliteit

3. Triniteiten en Drieënigheden

4. De zeven Drieënigheden

5. Trioditeiten

Verhandeling 105 - Godheid en werkelijkheid

1. Het filosofische begrip van de IK BEN

2. De IK BEN Als Drieënige en Als Zevenvoudige

3. De Zeven Absoluten der Oneindigheid

4. Eenheid, dualiteit en drieënigheid

5. De afkondiging der eindige werkelijkheid

6. De repercussies van de eindige werkelijkheid

7. Het resulteren van transcendentale werkelijkheden

Verhandeling 106 - Werkelijkheidsniveaus in het Universum

1. De primaire associatie van eindige functionele werkelijkheden

2. De secundaire allerhoogste eindige integratie

3. De transcendentale tertiaire werkelijkheidsassociatie

4. De ultieme quartaire integratie

5. De Co-Absolute of vijfde fase-associatie

6. De Absolute of zesde ease-integratie

7. De finaliteit van bestemming

8. De Triniteit der Triniteiten

9. Existentiële oneindige unificatie

Verhandeling 107 - De oorsprong en natuur der Gedachtenrichters

1. De oorsprong van de Gedachtenrichters

2. De klassificatie van de Richters

3. Het thuis van de Richters op Divinington

4. De natuur en tegenwoordigheid van de Richters

5. De Richter en zijn bewustzijn

6. Richters als zuivere geesten

7. Richters en persoonlijkheid

Verhandeling 108 - Missie en dienstbetoon van Gedachtenrichters

1. Selectie en aanstelling

2. Noodzakelijke voorwaarden voor de inwoning van een Richter

3. Organisatie en bestuur

4. Het verband met andere geestelijke invloeden

5. De missie van de Richter

6. God in de mens

Verhandeling 109 - De betrekking van Richters tot universum-schepselen

1. De ontwikkeling van de Richters

2. Zelfhandelende Richters

3. De betrekking van Richters tot de verschillende typen stervelingen

4. Richters en de menselijke persoonlijkheid

5. Materiële belemmeringen voor het inwonen van Richters

6. Het voortbestaan van echte waarden

7. De bestemming van gepersonaliseerde Richters

boven

Verhandeling 110 - De betrekking van Richters tot individuele stervelingen

1. Het inwonen in het sterfelijk bewustzijn

2. Richters en de wil van de mens

3. Samenwerking met de Richter

4. Het werk van de Richter in het bewustzijn

5. Onjuiste voorstellingen aangaande de leiding van de Richter

6. De zeven psychische cirkels

7. Het bereiken van onsterfelijkheid

Verhandeling 111 - De Richter en de ziel

1. De bewustzijnsarena der keuze

2. De natuur van de ziel

3. De evoluerende ziel

4. Het innerlijk leven

5. De heiliging van de keuzee

6. De menselijke paradox

7. De opgave van de Richter

Verhandeling 112 - De overleving van persoonlijkheid

1. Persoonlijkheid en realiteit

2. Het zelf

3. Het verschijnsel van de dood

4. Richters na de dood

5. De overleving van het menselijke zelf

6. Het morontia-zelf

7. De fusie met de Richter

Verhandeling 113 - De Serafijnse Bestemmingsbehoeders

1. De beschermengelen

2. De bestemmingsbehoeders

3. De betrekking tot andere geest-invloeden

4. De domeinen van serafijnse activiteit

5. Het serafijns dienstbetoon aan stervelingen

6. Beschermengelen na de dood

7. Serafijnen en de opklimmingsloopbaan

Verhandeling 114 - Het Serafijnse Bestuur van de planeet

1. Het hoogste gezag op Urantia

2. De raad van planetaire supervisoren

3. De residerende gouverneur-generaal

4. De Meest Verheven waarnemer

5. Het bestuur van de planeet

6. De meester-serafijnen der planetaire supervisie

7. Het korps der bestemmingsreservisten

Verhandeling 115 - De Allerhoogste

1. De relativiteit van begripskaders

2. De absolute basis voor het bewind van de Allerhoogste

3. Oorspronkelijk, actueel en potentieel

4. Bronnen der Allerhoogste werkelijkheid

5. De betrekking van de Allerhoogste tot de Paradijs-triniteit

6. De betrekking van de Allerhoogste tot de trioditeiten

7. De natuur van de Allerhoogste

Verhandeling 116 - De Almachtig Allerhoogste

1. Het Allerhoogst bewustzijn

2. De Almachtige en God de Zevenvoudige

3. De Almachtige en de Paradijs-Godheid

4. De Almachtige en de Allerhoogste Scheppers

5. De Almachtige en de zevenvoudige controleurs

6. De overheersing door geest

7. Het levende organisme van het groot universum

Verhandeling 117 - God de Allerhoogste

1. De natuur van de Allerhoogste

2. De bron van evolutionaire groei

3. Betekenis van de Allerhoogste voor universum-schepselen

4. De eindige God

5. De Alziel van de schepping

6. De zoektocht naar de Allerhoogste

7. De toekomst van de Allerhoogste

Verhandeling 118 - Allerhoogst en Ultiem—tijd en ruimte

1. Tijd en eeuwigheid

2. Alomtegenwoordigheid en alomaanwezeigheid

3. Tijd-ruimte-betrekkingen

4. Primaire en secundaire veroorzaking

5. Almacht en compossibiliteit

6. Almacht en alscheppendheid

7. Alwetendheid en predestinatie

8. Beheersing en albeheersing

9. Universum-mechanismen

10. Functies der voorzienigheid

Verhandeling 119 - De zelfschenkingen van Christus Michael

1. De eerste zelfschenking

2. De tweede zelfschenking

3. De derde zelfschenking

4. De vierde zelfschenking

5. De vijfde zelfschenking

6. De zesde zelfschenking

7. De zevende, finale zelfschenking

8. De status van Michael na zijn zelfschenkingen

  ◄ Deel II 
Bovenkant
Deel IV ►  
{ Verhandeling  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }