◄ Verhandeling 94
  Deel 3 ▲
Verhandeling 96 ►
Verhandeling 95

Het onderricht van Melchizedek in de Levant

De religie van Salem in Mesopotamië  •  De vroege Egyptische godsdienst  •  De evolutie van morele begrippen  •  Het onderricht van Amenemope  •  De opmerkelijke Ichnaton  •  De leer van Salem in Iran  •  Het onderricht van Salem in Arabië

ZOALS India de oorsprong was van vele godsdiensten en filosofieën van oostelijk Azië, zo was de Levant het geboorteland van de religies van de westerse wereld. De zendelingen uit Salem verspreidden zich door heel Zuidwest-Azië, door Palestina, Mesopotamië, Egypte, Iran en Arabië, en verkondigden overal het goede nieuws van het evangelie van Machiventa Melchizedek. In sommige van deze landen wierp hun onderricht vrucht af, maar in andere hadden zij wisselend succes. Soms was hun falen te wijten aan gebrek aan wijsheid, soms aan omstandigheden waaraan zij niets konden doen.


 
 
95:1 ►
Het Urantia Boek