◄ Verhandeling 93
  Deel 3 ▲
Verhandeling 95 ►
Verhandeling 94

Het onderricht van Melchizedek in het Oosten

Het onderricht van salem in het Vedische India  •  Het Brahmanisme  •  De Brahmaanse filosofie  •  De Hindoe-religie  •  De worsteling om waarheid in China  •  Lao-Tse en Confucius  •  Gautama Siddhartha  •  Het Boeddhistische geloof  •  De verbreiding van het Boeddhisme  •  De religie in Tibet  •  De boeddhistische filosofie  •  Het godsbegrip van het Boeddhisme

DE eerste leraren van de religie van Salem drongen door tot de verste stammen in Afrika en Eurazië, steeds het evangelie van Machiventa verkondigend dat ’s mensen geloof en vertrouwen in de ene universele God de enige prijs is voor het verwerven van Gods gunst. Alle vroege propaganda die van Salem en andere centra uitging, volgde het patroon van Melchizedeks verbond met Abraham. Urantia heeft nooit geestdriftiger en militanter zendelingen van enig geloof gekend dan deze edele mannen en vrouwen die de leringen van Melchizdek over het gehele oostelijk halfrond uitdroegen. Deze zendelingen werden aangetrokken uit vele volkeren en rassen, en zij verbreidden hun onderricht voornamelijk door middel van inheemse bekeerlingen. In verschillende delen van de wereld richtten zij opleidingscentra op waar zij de inheemsen de religie van Salem onderwezen, en droegen deze leerlingen vervolgens op om onder hun eigen volk als leraren op te treden.


 
 
94:1 ►
Het Urantia Boek