◄ 91:8
Verhandeling 91
92:0 ►

De evolutie van het gebed

9. Voorwaarden voor effectief gebed

91:9.1

Indien ge doeltreffend wilt bidden, dient ge de wetten der prevalente smeekbeden in gedachten te houden:

91:9.2

1. Ge moet u bekwamen als een krachtig bidder door oprecht en moedig de problemen van de realiteit van het universum onder ogen te zien. Ge moet in het bezit zijn van kosmisch uithoudingsvermogen.

91:9.3

2. Ge moet het menselijke vermogen tot menselijke aanpassing eerlijk en volledig hebben aangewend. Ge moet ijverig zijn geweest.

91:9.4

3. Ge moet iedere wens in uw bewustzijn en iedere hunkering van uw ziel overgeven aan de transformerende omhelzing van geestelijke groei. Ge moet een verdieping van betekenissen en een verheffing van waarden hebben ervaren.

91:9.5

4. Ge moet van ganser harte kiezen voor de goddelijke wil. Ge moet over het dode punt van besluiteloosheid heenkomen.

91:9.6

5. Ge erkent niet alleen de wil van de Vader en verkiest deze te doen, maar ge hebt u onvoorwaardelijke overgegeven en dynamisch gewijd aan het werkelijk doen van de wil van de Vader.

91:9.7

6. Ge zult uitsluitend om goddelijke wijsheid bidden teneinde de specifieke menselijke problemen op te lossen die ge tegenkomt bij de opklimming naar het Paradijs—het bereiken van goddelijke volmaaktheid.

91:9.8

7. En ge moet geloof hebben—levend geloof.

91:9.9

[Aangeboden door het Hoofd der Middenwezens op Urantia.]


◄ 91:8
 
Verhandeling 92 ►
 

Nederlandse vertaling © Stichting Urantia. Alle rechten voorbehouden.