◄ Verhandeling 66
  Deel 3 ▲
Verhandeling 68 ►
Verhandeling 67

De planetaire opstand

Het verraad van Caligastia  •  Het uitbreken van de rebellie  •  De zeven cruciale jaren  •  De honderd van Caligastia na de opstand  •  De directe gevolgen van de opstand  •  Van—de standvastige  •  De verre repercussies van zonde  •  De menselijke held van de opstand

DE problemen die aan het menselijk bestaan op Urantia zijn verbonden, kunnen onmogelijk worden begrepen zonder een kennnis van bepaalde belangrijke tijdvakken uit het verleden, met name de gebeurtenis en de gevolgen van de planetaire opstand. Ofschoon deze beroering de vooruitgang van de organische evolutie niet wezenlijk heeft beïnvloed, is het verloop van de sociale evolutie en de geestelijke ontwikkeling er opvallend door gemodificeerd. De gehele bovennatuurlijke geschiedenis van de planeet werd diepgaand beïnvloed door deze verschrikkelijke calamiteit.


 
 
67:1 ►
Het Urantia Boek