◄ Verhandeling 79
  Deel 3 ▲
Verhandeling 81 ►
Verhandeling 80

De expansie der Andieten in het Westen

De Adamieten trekken Europa binnen  •  Klimatologische en geologische veranderingen  •  De Cro-Magnon blauwe mens  •  De invallen der Andieten in Europa  •  De Anditische verovering van Noord-europa  •  De Andieten langs de Nijl  •  De Andieten van de eilanden in de Middellandse Zee  •  De Donau-Andonieten  •  De drie blanke rassen

OFSCHOON de Europese blauwe mens zelf geen grote culturele civilisatie tot stand bracht, verschafte hij wel de biologische grondslag waaruit, toen zijn ge-Adamiseerde erfelijk materiaal vermengd raakte met de latere Anditische invallers, een van de krachtigste geslachten ontstond voor het bereiken van een militante civilisatie, die sinds de dagen van het violette ras en hun Anditische opvolgers, ooit op Urantia zijn verschenen.

80:0.2

De huidige blanke volken verenigen in zich het overlevende erfelijk materiaal van het Adamische geslacht dat vermengd raakte met de Sangik-rassen, een zekere hoeveelheid van het rode en gele ras, maar vooral van het blauwe. Alle blanke rassen hebben een aanzienlijk percentage van het oorspronkelijke Andonische geslacht in zich, en nog meer van het vroege Noditische erfelijk materiaal.


 
 
80:1 ►
Het Urantia Boek