◄ Verhandeling 80
  Deel 3 ▲
Verhandeling 82 ►
Verhandeling 81

De ontwikkeling van de moderne civilisatie

De bakermat der beschaving  •  De werktuigen der civilisatie  •  Steden, industrie en handel  •  De gemengde rassen  •  De culturele samenleving  •  De instandhouding van de divilisatie

ONGEACHT de wisselvalligheden door het mislukken der plannen voor de verbetering van de wereld die met de zendingen van Caligastia en Adam waren beoogd, bleef de fundamentele organische evolutie van het mensdom de volken omhoogbrengen op de ladder van de menselijke vooruitgang en de raciale ontwikkeling. De evolutie kan worden vertraagd, doch zij kan niet worden tegengehouden.

81:0.2

De invloed van het violette ras, hoewel dit kleiner in aantallen was dan voorzien, bracht een ontwikkeling in de civilisatie teweeg, die sinds de dagen van Adam de vooruitgang van de mensheid gedurende haar gehele eerdere bestaan van bijna een miljoen jaar ver heeft overtroffen.


 
 
81:1 ►
Het Urantia Boek