◄ Verhandeling 69
  Deel 3 ▲
Verhandeling 71 ►
Verhandeling 70

De evolutie van het menselijk bestuur

De genese van oorlog  •  De sociale waarde van de oorlog  •  Vroege menselijke associaties  •  Clans en stammen  •  Het begin van het staatsbestuur  •  Monarchale regering  •  Primitieve verenigingen en geheime genootschappen  •  Sociale klassen  •  Mensenrechten  •  De evolutie van het recht  •  Wetten en Rechtbanken  •  De allocatie van het burgerlijk gezag

NAUWELIJKS had de mens het probleem van zijn levensonderhoud ten dele opgelost, of hij werd geconfronteerd met de opgave om zijn menselijke contacten te regelen. De ontwikkeling van nijverheid vroeg om wetten, orde en sociale regelingen; het particuliere eigendom maakte een vorm van bestuur noodzakelijk.

70:0.2

Op een evolutionaire wereld zijn antagonismen normaal; vrede wordt slechts verzekerd door een of ander regelend systeem. Sociale regulering is onscheidbaar van sociale organisatie: associatie impliceert een vorm van controlerend gezag. Een regering kan de coördinatie afdwingen van antagonismen tussen de stammen, clans, families en individuen.

70:0.3

Bestuursvormen zijn een onbewuste ontwikkeling; zij ontwikkelen zich met vallen en opstaan. Bestuursvormen hebben zeker waarde voor de overleving en daarom worden zij traditioneel. Anarchie vergrootte de ellende; daarom is er langzamerhand een vorm van bestuur, een betrekkelijke mate van gezag en orde ontstaan, of ontstaat nog steeds. De dwingende eisen van de strijd om het bestaan hebben de mensheid letterlijk voortgedreven op de progressieve weg naar civilisatie.


 
 
70:1 ►
Het Urantia Boek