◄ Verhandeling 68
  Deel 3 ▲
Verhandeling 70 ►
Verhandeling 69

Primitieve menselijke instellingen

Fundamentele menselijke instellingen  •  De dageraad der nijverheid  •  De specialisatie van de arbeid  •  Het begin van de handel  •  Het ontstaan van kapitaal  •  Het vuur in zijn betrekking tot de civilisatie  •  Het gebruikmaken van dieren  •  Slavernij als beschavingsfactor  •  Particulier eigendom

IN emotioneel opzicht overtreft de mens zijn dierlijke voorouders door zijn vermogen om humor, kunst en religie te waarderen. In sociaal opzicht geeft de mens blijk van zijn superioriteit doordat hij gereedschappen kan maken, kan communiceren, en instellingen kan ontwikkelen.

69:0.2

Wanneer mensen gedurende lange tijd sociale groepen in stand houden, ontstaan er in zulke groepen altijd bepaalde stromingen van activiteiten die culmineren in institutionalisering. De meeste menselijke instellingen hebben bewezen werkbesparend te zijn, en terzelfder tijd enigermate te hebben bijgedragen tot de grotere veiligheid van de groep.

69:0.3

De beschaafde mens is zeer trots op de aard, stabiliteit en duurzaamheid van de door hem tot stand gebrachte instellingen, maar alle menselijke instellingen zijn slechts de verzamelde zeden en gewoonten uit het verleden, zoals zij zijn geconserveerd door taboes en door de religie zijn geadeld. Zulke erfenissen worden tradities, en tradities veranderen uiteindelijk van gedaante en worden conventies.


 
 
69:1 ►
Het Urantia Boek