◄ 70:3
Verhandeling 70
70:5 ►

De evolutie van het menselijk bestuur

4. Clans en stammen

70:4.1

De eerste vredesgroep was het gezin, daarna kwam de clan en de stam, en nog later de natie, die zich ten slotte ontwikkelde tot de moderne territoriale staat. Het feit dat de huidige vredesgroepen allang veel uitgebreider zijn dan groepen van bloedverwanten en thans naties omvatten, is zeer bemoedigend, ondanks het feit dat de naties op Urantia nog steeds enorme sommen gelds uitgeven aan oorlogsbewapening.

70:4.2

De clans waren bloedverwante groepen binnen de stam en dankten hun bestaan aan bepaalde gemeenschappelijke belangen, zoals de volgende:

70:4.3

1. zij gingen terug op een gemeenschappelijke voorouder;

70:4.4

2. zij waren trouw aan een gemeenschappelijke religieuze totem;

70:4.5

3. zij spraken hetzelfde dialect;

70:4.6

4. zij hadden een gemeenschappelijke woonplaats;

70:4.7

5. zij vreesden dezelfde vijanden;

70:4.8

6. zij hadden een gemeenschappelijke militaire ervaring.

70:4.9

De hoofden van de clans waren altijd ondergeschikt aan het stamhoofd, want de vroege stambesturen bestonden uit losse confederaties van clans. De Australische inboorlingen hebben nooit een vorm van stambestuur ontwikkeld.

70:4.10

De vredeshoofden van de clans regeerden gewoonlijk door de vrouwelijke lijn; de oorlogsaanvoerders van de stammen stelden de mannelijke lijn in. De hoven van de stamhoofden en eerste koningen bestonden uit de hoofden van de clans, die gewoonlijk verschillende malen per jaar bij de koning werden uitgenodigd. Dit stelde deze in staat hen te observeren en zich beter van hun samenwerking te verzekeren. De clans hebben een waardevolle bijdrage geleverd aan het plaatselijke zelfbestuur, doch hebben de ontplooiing van grote, sterke naties in hoge mate vertraagd.


◄ 70:3
 
70:5 ►