◄ Verhandeling 64
  Deel 3 ▲
Verhandeling 66 ►
Verhandeling 65

Het opperbestier over de evolutie

Functies van de levendragers  •  Het Panorama der evolutie  •  De Bevordering der evolutie  •  Het Urantia-avontuur  •  Wisselvalligheden in de evolutie van het leven  •  Evolutionaire levenstechnieken  •  Evolutionaire bewustzijnsniveaus  •  Evolutie in tijd en ruimte

FUNDAMENTEEL evolutionair materieel leven—leven vóór het bestaan van bewustzijn—is het ontwerp van de Meester-Fysische Controleurs en het leven schenkend dienstbetoon van de Zeven Meester-Geesten, in verbinding met het actieve dienstbetoon van de daartoe aangestelde Levendragers. Als gevolg van het gecoördineerd functioneren van deze drievoudige creativiteit ontwikkelt zich organische fysische capaciteit tot bewustzijn—materiële mechanismen die intelligent reageren op externe prikkels uit de omgeving, en later op inwendige prikkels, invloeden die in het bewustzijn van het organisme zelf ontstaan.

65:0.2

Zo zijn er dus drie onderscheiden niveaus waarop het leven wordt voortgebracht en waarop het evolueert:

65:0.3

1. het domein van de fysische energie—de productie van de capaciteit tot bewustzijn;

65:0.4

2. het dienstbetoon aan het bewustzijn van de assistent-geesten—rakend aan het vermogen tot geest;

65:0.5

3. de begiftiging van het sterfelijk bewustzijn met geest—culminerend in de schenking van Gedachtenrichters.

65:0.6

De mechanische niveaus die organisch op de omgeving reageren doch niet iets kunnen aanleren, zijn de domeinen van de fysische controleurs. De assistent-bewustzijnsgeesten activeren en reguleren de adaptieve of niet-mechanische soorten bewustzijn die kunnen leren—de reactieve mechanismen van organismen die in staat zijn door ervaring te leren. En zoals de assistent-geesten aldus de vermogens van het bewustzijn beïnvloeden, zo oefenen de Levendragers aldoor een belangrijk, aan hun eigen inzicht overgelaten toezicht uit op de omgevingsaspecten van de evolutionaire processen, tot het tijdstip dat de menselijke wil verschijnt—het vermogen om God te kennen en de kracht om te verkiezen hem te vereren.

65:0.7

Het geïntegreerd functioneren van de Levendragers, de fysische controleurs en de assistent-geesten, bepaalt de loop der organische evolutie op de bewoonde werelden. En daarom is evolutie—op Urantia of waar dan ook—altijd doelbewust en nooit toevallig.


 
 
65:1 ►
Het Urantia Boek