◄ Verhandeling 61
  Deel 3 ▲
Verhandeling 63 ►
Verhandeling 62

De dageraad-rassen van de vroege mens

De vroege Ssorten lemuren  •  De dageraad-zoogdieren  •  De midden-zoogdieren  •  De primaten  •  De eerste menselijke wezens  •  De evolutie van het menselijke bewustzijn  •  De erkenning als bewoonde wereld

ONGEVEER een miljoen jaar geleden verschenen de directe voorouders van het mensdom door drie opeenvolgende, plotselinge mutaties, die voortkwamen uit een vroeg type van lemuren, placentale zoogdieren. De dominante factoren van deze vroege lemuren kwamen voort uit de westelijke, of latere Amerikaanse groep van het evoluerende levensplasma. Voordat uit dit ras evenwel de directe linie van de voorouders der mensheid werd gevormd, werd het versterkt door bijdragen uit de centrale levensimplantatie die zich in Afrika had ontwikkeld. De oostelijke levensgroep droeg weinig of niets bij tot het daadwerkelijk voortbrengen van de menselijke soort.


 
 
62:1 ►
Het Urantia Boek