◄ Verhandeling 113
  Deel 3 ▲
Verhandeling 115 ►
Verhandeling 114

Het Serafijnse Bestuur van de planeet

Het hoogste gezag op Urantia  •  De raad van planetaire supervisoren  •  De residerende gouverneur-generaal  •  De Meest Verheven waarnemer  •  Het bestuur van de planeet  •  De meester-serafijnen der planetaire supervisie  •  Het korps der bestemmingsreservisten

DE Meest Verhevenen regeren in de koninkrijken der mensen middels vele hemelse krachten en instanties, maar voornamelijk door middel van het dienstbetoon van serafijnen.

114:0.2

Vandaag werden er om twaalf uur 's middags, bij het appèl der planetaire engelen, behoeders en anderen die op Urantia dienst doen, 501.234.619 serafijnenparen afgeroepen. Ik heb tweehonderd serafijnse heerscharen onder mijn commando—597.196.800 serafijnenparen, of 1.194.393.600 individuele engelen. Er zijn echter 1.002.469.238 individuen geregistreerd, waaruit volgt dat er 191.924.362 engelen niet op deze wereld aanwezig waren omdat zij dienstdeden als transporteurs of boodschappers, of stervensdienst hadden. (Op Urantia zijn er ongeveer evenveel cherubijnen als serafijnen, en dezen zijn op dezelfde wijze georganiseerd.)

114:0.3

Serafijnen en de met hen verbonden cherubijnen hebben veel te maken met de details van het bovenmenselijk bestuur van een planeet, vooral van de werelden die door opstand zijn geïsoleerd. Bekwaam bijgestaan door de middenwezens, functioneren de engelen op Urantia als de eigenlijke bovenmateriële dienaren die de opdrachten uitvoeren van de residerende gouverneur-generaal en al zijn metgezellen en ondergeschikten. Als klasse houden de serafijnen zich met vele andere opdrachten bezig dan die van het behoeden van personen en groepen.

114:0.4

Urantia is niet verstoken van passende, doeltreffende supervisie door de regeerders van het stelsel, de constellatie en het universum. Het bestuur van de planeet verschilt echter van dat van iedere andere wereld in het stelsel Satania, zelfs in geheel Nebadon. Het unieke karakter van het plan van toezicht op uw wereld vindt zijn oorzaak in een aantal ongebruikelijke omstandigheden:

114:0.5

1. de status van Urantia als planeet waar modificaties in het leven zijn aangebracht;

114:0.6

2. de dwingende eisen die de opstand van Lucifer stelt;

114:0.7

3. de ontwrichtingen tengevolge van de nalatigheid van Adam;

114:0.8

4. de onregelmatigheden die voortvloeien uit het feit dat Urantia een van de zelfschenkingswerelden is geweest van de Soeverein van het Universum. Michael van Nebadon is de Planetaire Vorst van Urantia;

114:0.9

5. de speciale functie van de vierentwintig planetaire bestuurders;

114:0.10

6. het feit dat er zich een circuit van aartsengelen op de planeet bevindt;

114:0.11

7. de meer recente benoeming van de eens geïncarneerde Machiventa Melchizedek tot plaatsvervangend Planetair Vorst.


 
 
114:1 ►
Het Urantia Boek