◄ 104:4
Verhandeling 104
105:0 ►

De groei van het Triniteits-begrip

5. Trioditeiten

104:5.1

Er zijn bepaalde andere drieënige betrekkingen die in hun samenstelling niet-Vader zijn, maar dit zijn geen werkelijke drieënigheden, en zij worden altijd onderscheiden van de Vader-drieënigheden. Zij worden afwisselend geassocieerde drieënigheden, gecoördineerde drieënigheden en trioditeiten genoemd. Zij vloeien voort uit het bestaan van de drieënigheden. Twee van deze associaties zijn als volgt samengesteld:

104:5.2

De Trioditeit van Actualiteit. Deze trioditeit bestaat uit het onderlinge verband van de drie absolute actuele realiteiten:

104:5.3

1. de Eeuwige Zoon;

104:5.4

2. het Paradijs-Eiland;

104:5.5

3. de Vereend Handelende Geest.

104:5.6

De Eeuwige Zoon is het absolutum der geest-werkelijkheid, de absolute persoonlijkheid. Het Paradijs-Eiland is het absolutum der kosmische werkelijkheid, het absolute patroon. De Vereend Handelende Geest is het absolutum der bewustzijnswerkelijkheid, de soortgenoot van absolute geest-werkelijkheid, en de existentiële Godheidssynthese van persoonlijkheid en kracht. Uit deze drieënige associatie resulteert de coördinatie van de totale som der geactualiseerde werkelijkheid—geestelijke, kosmische en mentale. Deze is onbeperkt in actualiteit.

104:5.7

De Trioditeit van Potentialiteit. Deze trioditeit bestaat uit de associatie van de drie Absoluten van potentialiteit:

104:5.8

1. het Godheid-Absolute;

104:5.9

2. het Universeel Absolute;

104:5.10

3. het Ongekwalificeerd Absolute.

104:5.11

Aldus zijn de oneindigheidsreservoirs van alle latente energie-werkelijkheid—geestelijke, mentale en kosmische—onderling met elkaar verbonden. Door deze associatie wordt de integratie van alle latente energie-werkelijkheid voortgebracht. Zij is oneindig in potentialiteit.

104:5.12

Zoals de drieënigheden in de eerste plaats betrokken zijn bij de functionele unificatie der oneindigheid, zo zijn de trioditeiten betrokken bij de kosmische verschijning van experiëntiële Godheden. De drieënigheden zijn indirect betrokken bij de experiëntiële Godheden, de Allerhoogste, de Ultieme en de Absolute, de trioditeiten zijn dit rechtstreeks. Zij treden aan de dag in de wordende kracht-persoonlijkheid-synthese van de Allerhoogste. En voor de tijdsschepselen der ruimte is de Allerhoogste een openbaring van de eenheid van de IK BEN.

104:5.13

[Aangeboden door een Melchizedek van Nebadon.]


◄ 104:4
 
Verhandeling 105 ►
 

Nederlandse vertaling © Stichting Urantia. Alle rechten voorbehouden.