◄ Verhandeling 57
  Deel 3 ▲
Verhandeling 59 ►
Verhandeling 58

Het tot stand brengen van leven op Urantia

Eerste vereisten voor het fysische leven  •  De atmosfeer van Urantia  •  De ruimtelijke omgeving  •  De era van de dageraad van het leven  •  De drift der continenten  •  De periode van overgang  •  Het geologische geschiedenisboek

IN heel Satania zijn er slechts eenenzestig werelden die op Urantia lijken, planeten waar levensmodificatie heeft plaatsgevonden. Het grootste deel der bewoonde werelden wordt volgens vaste technieken bevolkt: op zulke planeten wordt aan de Levendragers weinig speelruimte gelaten ten aanzien van hun plannen voor de implantatie van leven. Maar ongeveer één op de tien werelden wordt aangewezen als een decimale planeet en ingeschreven in het speciale register van de Levendragers; op zulke planeten is het ons toegestaan bepaalde experimenten met het leven te ondernemen, teneinde te pogen modificaties, of zo mogelijk verbeteringen, aan te brengen in de standaardtypen levende wezens van het universum.


 
 
58:1 ►
Het Urantia Boek