◄ Verhandeling 56
  Deel 3 ▲
Verhandeling 58 ►
Verhandeling 57

De oorsprong van Urantia

De Andronover-nevel  •  Het primaire nevel-stadium  •  Het secundaire nevel-stadium  •  Het tertiaire en het quartaire stadium  •  De oorsprong van Monmatia—het zonnestelsel van Urantia  •  Het zonnestelsel-stadium  •  De era der meteoren—Het vulkanische tijdperk—De primitieve planetaire atmosfeer  •  De stabilisatie van de aardkorst—Het tijdperk der aardbevingen—De wereldoceaan en het eerste continent

BIJ het aanbieden van uittreksels uit de archieven van Jerusem ten behoeve van de annalen van Urantia met betrekking tot haar antecedenten en vroegste geschiedenis, is ons opgedragen de nu gebruikelijke tijdrekening te volgen—de huidige schrikkeljaarkalender van 365¼ dagen per jaar. Als regel zal geen poging worden gedaan om de jaren precies aan te geven, ofschoon deze wel zijn vastgelegd. Wij zullen de naaste hele getallen gebruiken als de beste methode om deze historische feiten hier weer te geven.

57:0.2

Wanneer wij vermelden dat een gebeurtenis één of twee miljoen jaar geleden plaatsvond, hebben wij die tijdsduur berekend vanaf de eerste decennia van de twintigste eeuw van de Christelijke jaartelling. Wij zullen deze gebeurtenissen uit het verre verleden dus beschrijven alsof zij hebben plaatsgevonden in perioden die afgerond zijn op duizend, een miljoen of een miljard jaar, of veelvouden daarvan.


 
 
57:1 ►
Het Urantia Boek