◄ 71:7
Verhandeling 71
72:0 ►

De ontwikkeling van de staat

8. Het karakter van de staat

71:8.1

Het enige heilige aspect van ieder menselijk regeringsvorm is de verdeling van het staatsbestel in de drie gebieden der uitvoerende, wetgevende en rechterlijke macht. Ook het universum wordt bestuurd overeenkomstig zulk een stelsel van scheiding van functies en machten. Afgezien van dit goddelijke concept van doeltreffende sociale regulering of burgerlijk bestuur, doet het er weinig toe welke staatsvorm een volk verkiest, mits de burgers immer blijven streven naar het doel van meer zelfbeheersing en toenemende sociale dienstbaarheid.

71:8.2

De intellectuele scherpzinnigheid, economische wijsheid, sociale schranderheid en morele standvastigheid van een volk worden alle getrouwelijk weerspiegeld in zijn staatsbestel. De evolutie van een staat brengt vooruitgang van niveau naar niveau met zich mee, en wel als volgt:

71:8.3

1. de schepping van een drievoudig bestuur met uitvoerende, wetgevende en rechterlijke vertakkingen;

71:8.4

2. vrijheid van sociale, potitieke en religieuze activiteiten;

71:8.5

3. de afschaffing van alle vormen van slavernij en menselijke knechtschap;

71:8.6

4. de bevoegdheid van de burgers om de belastingheffing te beheersen;

71:8.7

5. de invoering van universele educatie—onderwijs van de wieg tot het graf;

71:8.8

6. de bevordering van de wetenschap en het bedwingen van ziekten;

71:8.9

7. Het bevorderen van wetenschap en de verovering van ziekte.

71:8.10

8. de gepaste erkenning van de gelijkheid der seksen en het gecoördineerd functioneren van mannen en vrouwen in huisgezin, school en kerk, met gespecialiseerde diensten van vrouwen in de industrie en de regering;

71:8.11

9. de eliminatie van uitputtend slavenwerk door de uitvinding van machines en de daaropvolgende beheersing van het machinetijdperk;

71:8.12

10. het bedwingen van dialecten—de triomf van een univerele taal;

71:8.13

11. het einde van de oorlog—internationale arbitrage van nationale en raciale geschillen door continentale gerechtshoven van naties, onder een planetaire hoogste gerechtshof dat automatisch wordt gerecruteerd uit de periodiek terugtredende hoofden van de continentale rechtbanken. De uitspraken van de continentale gerechtshoven zijn bindend; het wereldhof is adviserend—moreel.

71:8.14

12. De wereldwijde populariteit van het streven naar wijsheid—de verheffing van de filosofie. De evolutie van een wereldreligie, het voorteken dat de planeet de eerste fasen van de bestendiging in licht en leven ingaat.

71:8.15

Dit zijn de eerste vereisten voor een progressieve regeringsvorm en de kenmerken van de ideale staat. Urantia is nog ver van de verwezenlijking van deze verheven idealen verwijderd, maar de geciviliseerde volkeren zijn ermee begonnen—de mensheid marcheert thans op naar hogere evolutionaire bestemmingen.

71:8.16

[Onder verantwoordelijkheid van een Melchizedek van Nebadon.]


◄ 71:7
 
Verhandeling 72 ►
 

Nederlandse vertaling © Stichting Urantia. Alle rechten voorbehouden.