◄ Verhandeling 71
  Deel 3 ▲
Verhandeling 73 ►
Verhandeling 72

Staatsbestuur op een naburige planeet

De continentale natie  •  De politieke organisatie  •  Het gezinsleven  •  Het onderwijsstelsel  •  Industriële organisatie  •  Ouderdomsverzekering  •  Het belastingstelsel  •  De speciale academies  •  Het stelsel van algemeen kiesrecht  •  Het optreden tegen criminaliteit  •  Militaire paraatheid  •  De andere naties

MET TOESTEMMING van Lanaforge en instemming der Allerhoogsten van Edentia ben ik gemachtigd u iets te vertellen over het sociale, morele en politieke leven van het meest ontwikkelde volk dat woont op een niet zo veraf gelegen planeet die tot het Satania-stelsel behoort.

72:0.2

Van alle werelden van Satania die geïsoleerd raakten wegens hun deelname aan de opstand van Lucifer, lijkt deze planeet in haar geschiedenis het meest op Urantia. De vergelijkbaarheid van de twee werelden vormt ongetwijfeld de verklaring waarom toestemming voor deze uitzonderlijke beschrijving werd verleend, want het is zeer ongebruikelijk dat de bestuurders van het stelsel toestaan dat op de ene planeet de zaken van een andere planeet worden verhaald.

72:0.3

Deze planeet werd evenals Urantia op een dwaalspoor gebracht door de trouweloosheid van haar Planetaire Vorst in verband met de rebellie van Lucifer. De planeet ontving een Materiële Zoon kort nadat Adam naar Urantia was gekomen, en deze Zoon was eveneens nalatig en liet deze wereld in afzondering achter, aangezien er nooit een Magistraat-Zoon aan haar volkeren is geschonken.


 
 
72:1 ►
Het Urantia Boek