◄ I Osa   
Etusivu
III Osa ►  
II Osa

Paikallisuniversumi

{ Luku  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }

Luku 32 - Paikallisuniversumien kehitys

1. Universumien fyysinen ilmaantuminen

2. Universumin organisointi

3. Evoluution idea

4. Jumalan suhde paikallisuniversumiin

5. Ikuinen ja jumalallinen tarkoitus

Luku 33 - Paikallisuniversumin hallinto

1. Nebadonin Mikael

2. Nebadonin hallitsija

3. Universumin Poika ja Henki

4. Gabriel—toimeenpanopäällikkö

5. Kolminaisuuden suurlähettiläät

6. Yleishallinto

7. Nebadonin oikeusistuimet

8. Lainsäädäntä- ja toimeenpanoelimet

Luku 34 - Paikallisuniversumin Äiti-Henki

1. Luovan Hengen personoituminen

2. Jumalallisen Hoivaajan olemus

3. Poika ja Henki ajallisuudessa ja avaruudessa

4. Paikallisuniversumin virtapiirit

5. Hengen hoiva

6. Ihmisessä oleva henki

7. Henki ja lihallisuus

Luku 35 - Jumalan paikallisuniversumipojat

1. Isä-Melkisedek

2. Melkisedek-Pojat

3. Melkisedekien maailmat

4. Melkisedekien erityistyö

5. Vorondadek-Pojat

6. Konstellaation-Isät

7. Vorondadekien maailmat

8. Lanonandek-Pojat

9. Lanonandek-hallitsijat

10. Lanonandekien maailmat

Luku 36 - Elämänkantajat

1. Elämänkantajain alkuperä ja olemus

2. Elämänkantajien maailmat

3. Elämän juurruttaminen

4. Melkisedek-Elämänkantajat

5. Seitsemän Mielenauttajahenkeä

6. Elävät voimat

Luku 37 - Paikallisuniversumin persoonallisuudet

1. Universumiauttajat

2. Loistavat Iltatähdet

3. Arkkienkelit

4. Korkeimmat Avustajat

5. Pääkomissionaarit

6. Taivaalliset valvojat

7. Mansiomaailman opettajat

8. Tehtävään määrättyjen Korkeampien Henkien yhteisö

9. Paikallisuniversumin vakinaiset kansalaiset

10. Paikallisuniversumin muita olentoryhmiä

Luku 38 - Paikallisuniversumin hoivaavat henget

1. Serafien alkuperä

2. Enkelien olemus

3. Esittelemättä jäävät enkelit

4. Serafien maailmat

5. Serafien koulutus

6. Serafien organisaatio

7. Kerubit ja sanobit

8. Kerubien ja sanobien kehitys

9. Keskiväliolennot

Luku 39 - Serafien armeijakunnat

1. Korkeimmat serafit

2. Korkeammat serafit

3. Valvojaserafit

4. Hallintoserafit

5. Planetaariset auttajat

6. Siirtymähoivaajat

7. Tulevaisuuden serafit

8. Serafien määränpää

9. Täyttymyksen Serafikunta

ylös

Luku 40 - Ylösnousemukselliset Jumalan pojat

1. Evolutionaariset serafit

2. Ylösnousevat Aineelliset Pojat

3. Taivaaseen otetut keskiväliolennot

4. Personoidut Suuntaajat

5. Ajallisuuden ja avaruuden kuolevaiset

6. Jumalan uskonpojat

7. Isään fuusioituneet kuolevaiset

8. Poikaan fuusioituneet kuolevaiset

9. Henkeen fuusioituneet kuolevaiset

10. Ylösnousemuksen määränpäät

Luku 41 - Paikallisuniversumin fyysiset aspektit

1. Nebadonin voimakeskukset

2. Satanian fyysiset valvojat

3. Tähtikumppanimme

4. Aurinkojen tiheys

5. Aurinkosäteily

6. Kalsium—avaruuden vaeltaja

7. Aurinkoenergian lähteet

8. Aurinkoenergian reaktiot

9. Aurinkojen stabiliteetti

10. Asuttujen maailmojen alkuperä

Luku 42 - Energia—mieli ja aine

1. Paratiisin vahvuudet ja energiat

2. Universaaliset ei-hengelliset energiajärjestelmät (fyysiset energiat)

3. Aineen luokittelu

4. Energian ja aineen transmutaatiot

5. Aaltoenergian ilmenemät

6. Ultimatonit, elektronit ja atomit

7. Atominen aine

8. Atomin koossapysyvyys

9. Luonnonfilosofia

10. Universaaliset ei-hengelliset energiajärjestelmät (aineelliset mielijärjestelmät)

11. Maailmankaikkeuden mekanismit

12. Hahmo ja muoto—mielen hallitsevuus

Luku 43 - Konstellaatiot

1. Konstellaation päämaja

2. Konstellaation hallitus

3. Norlatiadekin Kaikkein Korkeimmat

4. Kokousvuori—Päivien Uskollinen

5. Edentian Isät Luciferin kapinan jälkeen

6. Jumalan puutarhat

7. Univitatia

8. Edentian koulutusmaailmat

9. Edentian kansalaisuus

Luku 44 - Taivaalliset taidetyöntekijät

1. Taivaalliset muusikot

2. Taivaalliset toisintajat

3. Jumalalliset rakentajat

4. Ajatusten muistiinmerkitsijät

5. Energiankäsittelijät

6. Muotoilijat ja kaunistajat

7. Harmoniatyöntekijät

8. Kuolevaisten pyrkimykset ja morontiasaavutukset

Luku 45 - Paikallisjärjestelmän hallinto

1. Siirtymäkulttuurin maailmat

2. Järjestelmän hallitsija

3. Järjestelmän hallitus

4. Neljäkolmatta neuvonantajaa

5. Aineelliset Pojat

6. Aatamien taivasmatkalaisille antama koulutus

7. Melkisedekien koulut

Luku 46 - Paikallisjärjestelmän päämaja

1. Jerusemin fyysiset aspektit

2. Jerusemin fyysiset ominaispiirteet

3. Jerusemin kaukoviestilähetykset

4. Asuin- ja hallintoalueet

5. Jerusemin ympyrät

6. Toimeenpano- ja hallintoneliöt

7. Suorakulmiot—Spornagia

8. Jerusemin kolmiot

Luku 47 - Seitsemän mansiomaailmaa

1. Finaliittien maailma

2. Lastenkoehoitola

3. Ensimmäinen mansiomaailma

4. Toinen mansiomaailma

5. Kolmas mansiomaailma

6. Neljäs mansiomaailma

7. Viides mansiomaailma

8. Kuudes mansiomaailma

9. Seitsemäs mansiomaailma

10. Jerusemin kansalaisuus

Luku 48 - Morontiaelämä

1. Morontiamateriaalit

2. Morontian Voimanvalvojat

3. Morontiaseuralaiset

4. Vaihtelunohjaajat

5. Mansiomaailmojen Opettajat

6. Morontiamaailmojen serafit—Siirtymävaiheen hoivaajat

7. Morontiamota

8. Morontiaetenijät

Luku 49 - Asutut maailmat

1. Planetaarinen elollisuus

2. Planeettakohtaiset fyysiset tyypit

3. Hengittämättömien maailmat

4. Evolutionaariset tahdolliset luodut

5. Kuolevaisten planetaariset sarjat

6. Maan päällä vietetystä elämästä vapautuminen

ylös

Luku 50 - Planeettaprinssit

1. Prinssien tehtävä

2. Planeetan hallinto

3. Prinssin ruumiillinen esikunta

4. Planeetan päämaja ja koulut

5. Edistyvä sivilisaatio

6. Planetaarinen kulttuuri

7. Eristämisen ansiot

Luku 51 - Planetaariset Aatamit

1. Jumalan Aineellisten Poikien alkuperä ja olemus

2. Planetaaristen Aatamien siirtäminen paikasta toiseen

3. Aatamien tehtävät

4. Evolutionaariset kuusi rotua

5. Rotujen sekoittuminen—Aatamin verenperintö

6. Eedenin hallintojärjestelmä

7. Yhteishallinto

Luku 52 - Planetaariset kuolevaisten aikakaudet

1. Alkukantainen ihminen

2. Planeettaprinssin jälkeinen ihminen

3. Aatamin jälkeinen ihminen

4. Hallinnollisen Pojan jälkeinen ihminen

5. Lahjoittautuneen Pojan jälkeinen ihminen

6. Lahjoittautumisen jälkeinen aikakausi Urantialla

7. Opettaja-Pojan jälkeinen ihminen

Luku 53 - Luciferin kapina

1. Kapinan johtajat

2. Kapinan syyt

3. Luciferin manifesti

4. Kapinan puhkeaminen

5. Selkkauksen luonne

6. Lojaali serafikomentaja

7. Kapinan historia

8. Ihmisen Poika Urantialla

9. Kapinan tämänhetkinen tila

Luku 54 - Luciferin kapinaan liittyvät ongelmat

1. Oikea ja väärä vapaus

2. Vapauden anastus

3. Oikeudenmukaisuuden aikaviive

4. Armeliaisuudesta johtuva viive

5. Viivytykseen kätkeytyvä viisaus

6. Rakkauden riemuvoitto

Luku 55 - Valon ja elämän sfäärit

1. Morontiatemppeli

2. Kuolema ja taivaaseenotto

3. Kultaiset aikakaudet

4. Hallinnolliset uudelleenjärjestelyt

5. Aineellisen kehityksen lakikorkeus

6. Yksittäinen kuolevainen

7. Ensimmäinen eli planetaarinen vaihe

8. Toinen eli järjestelmävaihe

9. Kolmas eli konstellaatiovaihe

10. Neljäs eli paikallisuniversumivaihe

11. Pien- ja suursektorivaiheet

12. Seitsemäs eli superuniversumivaihe

Luku 56 - Universaalinen ykseys

1. Fyysinen koordinaatio

2. Älyllinen ykseys

3. Hengellinen yhdistyminen

4. Persoonallisuuden yhdistyminen

5. Jumaluuden ykseys

6. Evolutionaarisen Jumaluuden yhdistyminen

7. Universaaliset evoluution seurausilmiöt

8. Korkein Yhdistäjä

9. Universaalisen Absoluutin ykseys

10. Totuus, kauneus ja hyvyys

  ◄ I Osa   
Ylös
III Osa ►  
{ Luku  0   20  |  40  |  60  80  100  |  120  140  160  180 }