◄ 50:1
Luku 50
50:3 ►

Planeettaprinssit

2. Planeetan hallinto

50:2.1

Kaikki Planeettaprinssit kuuluvat Mikaelin toimeenpanopäällikön, Gabrielin, asianomaista universumia koskevan hallintovallan alaisuuteen, samalla kun he välittömän toimivallan osalta ovat Järjestelmänhallitsijoiden toimeenpanomääräysten alaisia.

50:2.2

Planeettaprinssit saavat milloin tahansa pyytää neuvoa Melkisedekeiltä, entisiltä opettajiltaan ja tukijoiltaan, mutta mielivaltaisesti ei heiltä tällaisen avun pyytämistä edellytetä, ja jos tällaista apua ei vapaaehtoisesti pyydetä, Melkisedekit eivät puutu planetaariseen hallintoon. Nämä maailmanhallitsijat saavat myös käyttää hyödykseen järjestelmän lahjoittautumismaailmoista koottujen neljänkolmatta neuvonantajan neuvoja. Sataniassa kaikki nämä neuvonantajat ovat tällä haavaa peräisin Urantialta. Ja konstellaation päämajassa on vastaava seitsemänkymmenenneuvosto, joka sekin on valittu maailmojen evolutionaaristen olentojen keskuudesta.

50:2.3

Alkuaikaisessa ja vakiintumattomassa elämänvaiheessaan olevien evolutionaaristen planeettojen hallinto on laajalti yksinvaltaista. Planeettaprinssit organisoivat avustajiensa erityisryhmät omien planetaaristen apulaisjoukkojensa riveistä. Tavallisesti he keräävät ympärilleen kaksitoistajäsenisen korkeimman neuvoston, mutta eri maailmoissa sen valintatapa ja kokoonpano on erilainen. Planeettaprinssillä saattaa olla avustajinaan myös yksi tai useampia hänen oman Poikien ryhmänsä kolmannen asteen edustajia, ja joskus hänellä saattaa tietyissä maailmoissa olla työtoverina yksi hänen omankin luokkansa, toisasteisten Lanonandekien, edustaja.

50:2.4

Maailmanhallitsijan koko esikunta koostuu Äärettömän Hengen persoonallisuuksista ja tietyntyyppisistä pitemmälle kehittyneistä olennoista sekä muiden maailmojen ylösnousemuskuolevaisista. Tällaisessa esikunnassa on keskimäärin tuhat jäsentä, ja planeetan edistyessä tämä auttajajoukko voi kasvaa sataantuhanteen ja ylikin. Milloin tahansa tunnetaan tarvetta auttajien lukumäärän lisäämiseen, Planeettaprinssien tarvitsee vain esittää pyyntö veljilleen Järjestelmänhallitsijoille, niin pyyntöön suostutaan viivyttelemättä.

50:2.5

Luonteensa, organisaationsa ja hallintonsa osalta planeetat poikkeavat suuresti toisistaan, mutta niillä on kaikilla tuomioistuimensa. Paikallisuniversumin oikeudenkäyttöjärjestelmän ensi asteena ovat Planeettaprinssin oikeusistuimet, joiden puheenjohtajana toimii joku hänen henkilökohtaisen esikuntansa jäsen. Tällaisen tuomioistuimen päätöksissä heijastuu erittäin isällinen ja hienotunteinen suhtautuminen. Kaikista ongelmista, joissa on kysymys enemmästä kuin planeetan asukkaiden pitämisestä järjestyksessä, saa valittaa korkeampiin oikeusasteisiin, mutta prinssin toimialueena olevan maailman asiat järjestellään enimmältään hänen henkilökohtaisen harkintansa mukaan.

50:2.6

Kiertävät sovittelijakomissiot palvelevat planetaarisina oikeusistuimina ja täydentävät niitä, ja sekä henki- että fyysiset valvojat tyytyvät näiden sovittelijoiden ratkaisuihin. Mutta mitään mielivaltaista täytäntöönpanoa ei koskaan toimiteta, vaan täytäntöönpanolle on oltava Konstellaation-Isän suostumus, sillä ”Kaikkein Korkeimmat hallitsevat ihmisten valtakunnissa”.

50:2.7

Planeetalle määrätyt valvojat ja muuntajat kykenevät toimimaan yhdessä myös enkelien ja muiden taivaallisten olentoluokkien kanssa ja tekemään nämä jälkimmäiset persoonallisuudet kuolevaisille luoduille näkyväisiksi. Erikoistapauksissa serafiauttajat ja jopa Melkisedekit voivat tehdä—ja myös tekevät—itsensä evolutionaaristen maailmojen asukkaille näkyviksi. Pääasiallisena syynä siihen, että ylösnousemuskuolevaisia tuodaan järjestelmän pääkaupungista osana Planeettaprinssin esikuntaa, on helpottaa yhteydenpitoa tuon maailman asukkaisiin.


◄ 50:1
 
50:3 ►