◄ 50:0
Luku 50
50:2 ►

Planeettaprinssit

1. Prinssien tehtävä

50:1.1

Planeettaprinssi ja hänen avustajaveljensä toimivat keinona, jolla Paratiisin Iankaikkinen Poika persoonallisuuden hahmossa (inkarnoitumista lukuun ottamatta) pääsee lähimmäksi ajallisuuden ja avaruuden vähäisiä luotuja. On totta, että Luoja-Poika on henkensä välityksellä kosketuksissa maailmojen luotuihin, mutta Planeettaprinssi on viimeisenä siinä persoonallisten Poikien järjestelmässä, joka Paratiisista käsin tavoittaa ihmislapset. Ääretön Henki pääsee heitä hyvin lähelle kohtalonsuojelijoiden ja muiden enkeliolentojen persoonassa; Universaalinen Isä elää ihmisessä Salaperäisen Opastajan esipersoonallisen läsnäolon kautta; mutta Planeettaprinssi edustaa Iankaikkisen Pojan ja hänen Poikiensa viimeistä ponnistusta päästä lähellenne. Planeettaprinssi on asutuksen piiriin vasta äskettäin tulleessa maailmassa ainoa täysimääräisen jumalallisuuden edustaja, sillä hän polveutuu Luoja-Pojasta (joka puolestaan on Universaalisen Isän ja Iankaikkisen Pojan jälkeläinen) ja Jumalallisesta Hoivaajasta (joka on Äärettömän Hengen universumi-Tytär).

50:1.2

Äskettäin asutetun maailman prinssiä ympäröi uskollinen auttajien ja avustajien joukko sekä suuret määrät hoivaavia henkiä. Mutta tällaisia uusia maailmoja johtavan joukkokunnan tulee kuulua järjestelmän hallintovirkailijoiden alempiin luokkiin ollakseen planeetalla esiintyviä ongelmia ja vaikeuksia kohtaan luontaisen myötätuntoista ja ymmärtäväistä. Ja koko tämä pyrkimys myötätuntoisen hallitusvallan järjestämiseksi evolutionaarisille maailmoille tuo mukanaan sen, että nämä lähes ihmisenkaltaiset persoonallisuudet ovat muita alttiimpia harhautumaan sikäli, että he korottavat oman mielensä Korkeimpien Hallitsijoiden tahdon edelle ja yläpuolelle.

50:1.3

Koska nämä Pojat ovat yksittäisillä planeetoilla jumalallisuuden edustajina aivan yksin, heitä koetellaan ankarasti, ja Nebadonilla on ollut huonoa onnea sikäli, että se on joutunut kärsimään useista kapinoista. Järjestelmänhallitsijoita ja Planeettaprinssejä luotaessa tapahtuu sellaisen käsitteen personointi, joka on loittonemistaan loitonnut Universaalisesta Isästä ja Iankaikkisesta Pojasta, ja tällöin kasvaa vaara, että asianomainen oman tärkeytensä osalta menettää suhteellisuudentajunsa, ja käy todennäköisemmäksi mahdollisuus, että hän ei onnistukaan säilyttämään oikeaa käsitystä jumalallisten olentojen lukuisten luokkien arvosta ja keskinäisistä suhteista eikä niiden toimivallan hierarkiasta. Se, ettei Isä ole paikallisuniversumissa henkilökohtaisesti läsnä, on kaikkiin näihin Poikiin kohdistuva tietynlainen uskon ja lojaalisuuden koetin.

50:1.4

Mutta usein eivät nämä maailmojen prinssit suinkaan epäonnistu asuttujen sfäärien organisoimis- ja hallintotehtävissään, ja kun he onnistuvat, se helpottaa suuresti niiden myöhemmin seuraavien Aineellisten Poikien tehtäviä, jotka saapuvat ympätäkseen maailmojen primitiivisiin ihmisiin luotuina esiintyvän elämän korkeampia muotoja. Heidän hallintonsa tekee myös paljon valmistaakseen planeetat niitä Jumalan Paratiisin-Poikia varten, jotka sittemmin saapuvat tuomitsemaan maailmat ja aloittamaan toinen toistaan seuraavat tuomiokaudet.


◄ 50:0
 
50:2 ►