◄ 50:2
Luku 50
50:4 ►

Planeettaprinssit

3. Prinssin ruumiillinen esikunta

50:3.1

Kun Planeettaprinssi lähtee nuoreen maailmaan, hän ottaa tavallisesti paikallisjärjestelmän päämajasta mukaansa ryhmän vapaaehtoisia ylösnousemusolentoja. Nämä ylösnousemukselliset ovat prinssin seurassa neuvojina ja auttajina alkuaikojen rodunkohennustyössä. Tämä aineellisten auttajien ryhmä toimii yhdyssiteenä prinssin ja asianomaisen maailman rotujen välillä. Urantian Prinssillä Caligastialla oli tällaisia auttajia satajäseninen joukko.

50:3.2

Tällaiset vapaaehtoiset avustajat ovat järjestelmän pääkaupungin kansalaisia, eikä kukaan heistä ole fuusioitunut sisimmässään olevaan Suuntaajaan. Sinä aikana kun nämä morontiaetenijät väliaikaisesti palaavat aiempaan aineelliseen tilaan, tällaisten vapaaehtoisten palvelijoiden Suuntaajan status säilyy sellaisena, joka on järjestelmän päämajan asukkaan asema.

50:3.3

Elämänkantajat, ruumiillisen hahmon arkkitehdit, toimittavat näille vapaaehtoisille uuden fyysisen ruumiin, johon nämä asettuvat planeetallaoleskelunsa ajaksi. Nämä persoonallisuuden ulkoiset hahmot—samalla kun ne ovat turvassa maailmojen tavanomaisilta sairauksilta—ovat kuitenkin ensimmäisten morontiaruumiiden tavoin alttiita tietyille mekaanisluonteisille onnettomuuksille.

50:3.4

Prinssin ruumiillisen esikunnan jäsenet siirretään tavallisesti seuraavan tuomiopäivän yhteydessä pois planeetalta, eli se tapahtuu aikana, jolloin sfäärille saapuu järjestyksessä toinen Poika. Ennen poistumistaan heillä on tapana luovuttaa moninaiset tehtävänsä yhteisille jälkeläisilleen sekä tietyille korkeammantasoisille vapaaehtoisille alkuperäisasukkaille. Niissä maailmoissa, joissa näiden prinssin auttajien on lupa pariutua syntyperäisrotujen edistyneempien ryhmien kanssa, astuvat tällaiset jälkeläiset tavallisesti heidän tilalleen.

50:3.5

Useinkaan nämä Planeettaprinssin avustajat eivät pariudu maailman rotujen kanssa, mutta kaikissa tapauksissa he pariutuvat keskenään. Näistä liitoista on tuloksena kaksi olentoluokkaa—keskiväliolentojen primaarinen tyyppi ja tietyt korkeatasoiset aineellisten olentojen tyypit, jotka jäävät prinssin esikunnan jäseniksi, sen jälkeen kun heidän vanhempansa on Aatamin ja Eevan saapumisen aikaan siirretty pois planeetalta. Nämä lapset eivät pariudu kuolevaisrotujen kanssa muutoin kuin tietyissä hätätilanteissa ja silloinkin vain Planeettaprinssin määräyksestä. Sellaisessa tapauksessa heidän lapsensa, ruumiillisen esikunnan lastenlapset, ovat statukseltaan oman aikansa ja sukupolvensa valiorotuja. Suuntaaja elää kaikissa näiden Planeettaprinssin puoliaineellisten avustajien jälkeläisissä.

50:3.6

Prinssin tuomiokauden lopulla, kun koittaa aika lähettää tämä ”menneeseen palannut esikunta” takaisin järjestelmän päämajaan jatkamaan Paratiisiin johtavaa elämänuraa, nämä taivasmatkalaiset ilmoittautuvat Elämänkantajille luovuttaakseen pois aineellisen ruumiinsa. He vaipuvat siirtouneen ja heräävät kuolevaisen asustaan vapautuneina ja morontiahahmoon vaatetettuina, valmiina lähtemään serafikuljetuksessa takaisin järjestelmän pääkaupunkiin, jossa heistä erkaantuneet Suuntaajat heitä odottavat. He ovat kokonaisen tuomiokauden verran jäljessä Jerusemin-luokastaan, mutta he ovat toisaalta saaneet ainutlaatuisen ja epätavallisen kokemuksen, ovathan he saaneet kokea yhden sellaisen jakson, jollainen ylösnousemuskuolevaisen elämänuralle sattuu vain harvoin.


◄ 50:2
 
50:4 ►