◄ 34:6
Luku 34
35:0 ►

Paikallisuniversumin Äiti-Henki

7. Henki ja lihallisuus

34:7.1

Lihallisuus, eläimestä polveutuvilta roduilta peräisin oleva myötäsyntyinen olemus, ei luonnostaan kanna jumalallisen Hengen hedelmiä. Kun kuolevaisolemusta on kohennettu tuomalla siihen lisäksi Jumalan Aineellisten Poikien olemusta, sillä tavoin kuin Urantian rotuja tietyssä määrin edistettiin Aatamin lahjoittamisella, silloin on tie paremmin valmistettu Totuuden Hengen yhteistyölle ihmisen sisimmässä olevan Suuntaajan kanssa hengen luonnehedelmien kauniin sadon tuottamiseksi. Ellet torju tätä henkeä, niin vaikka tehtävän täyttämiseen tarvittaisiin ikuisuus, ”on hän johdattava sinut kaikkeen totuuteen.”

34:7.2

Evolutionaariset kuolevaiset, jotka asuvat hengelliseltä kehitykseltään normaaleissa maailmoissa, eivät koe sellaisia voimakkaita hengen ja lihallisuuden välisiä ristiriitoja, jotka ovat ominaisia nykyisille Urantian roduille. Mutta ihanteellisimmillakin planeetoilla on Aatamia edeltävän ihmisen ilman muuta ponnisteltava noustakseen puhtaasti eläimelliseltä olemassaolon tasolta eteenpäin toinen toistaan seuraavien, yhä älyperäisempiä merkityksiä ja yhä korkeampia hengellisiä arvoja edustavien tasojen kautta.

34:7.3

Normaalin maailman kuolevaiset eivät koe jatkuvaa sotatilaa fyysisen ja hengellisen olemuksensa välillä. He joutuvat kohtaamaan välttämättömyyden kavuta olemassaolon eläimellisiltä tasoilta elämän hengellisen elämisen korkeammille tasoille, mutta tämä nousu on enemmänkin kasvattavan koulutuksen läpikäymisen kaltaista, kun sitä verrataan Urantian kuolevaisten kokemiin syviin ristiriitoihin tässä maailmassa, jossa aineellinen ja hengellinen olemus vetävät eri suuntiin.

34:7.4

Urantialaiset kärsivät seuraamuksista, jotka juontuvat siitä, että he jo kahdesti ovat jääneet vaille apua tässä tehtävässä, jonka tavoitteena on eteneminen planetaarisen hengellisyyden saavuttamisessa. Caligastian mullistus syöksi planeetan maailmanlaajuiseen sekasortoon ja riisti kaikilta myöhemmiltä sukupolvilta sen moraalisen tuen, jonka kunnollisesti järjestetty yhteiskunta olisi tarjonnut. Mutta tätäkin tuhoisampi oli Aatamin lankeemus sikäli, että se riisti luoduilta sellaisen korkeammantyyppisen fyysisen olemuksen, joka olisi ollut hengellisten pyrkimysten kanssa paremmin sopusoinnussa.

34:7.5

Urantian kuolevaiset joutuvat pakostakin kokemaan tällaista korostunutta hengen ja lihallisuuden välistä kamppailua siksi, ettei Eedenin anti enempää aatamilaistanut heidän kaukaisia esivanhempiaan. Jumalallisen suunnitelman mukaan Urantian kuolevaisrotujen olisi pitänyt saada henkeen nähden luontaisesti herkempi fyysinen olemus.

34:7.6

Tästä ihmisen olemusta ja hänen ympäristöään kohdanneesta kaksinkertaisesta onnettomuudesta huolimatta nykypäivän kuolevaiset kokisivat vähemmän tätä ilmeistä sodankäyntiä lihallisuuden ja hengen välillä, jos he astuisivat hengen valtakuntaan, jossa Jumalan uskonpojat ovat valaistuneessa ja vapahtavassa palvelussa vapautuneet verrattain hyvin lihallisuuden orjuudesta omistautuessaan täydestä sydämestään taivaallisen Isän tahdon täyttämiseen. Jeesus osoitti ihmiskunnalle uuden tavan elää kuolevaisen elämää, tavan, jolla ihmiset voivat hyvin suurelta osalta välttää Caligastian kapinan hirveät seuraamukset ja mitä tehokkaimmin korvata Aatamin lankeemuksen aiheuttamat menetykset. ”Kristus Jeesuksen elämän henki on vapauttanut meidät eläimellisen elämän laista sekä pahan ja synnin kiusauksista.” ”Tämä on se voitto, joka voittaa lihallisuuden, nimittäin teidän uskonne.”

34:7.7

Ne Jumalaa tuntevat miehet ja naiset, jotka ovat syntyneet Hengestä, eivät koe sen enempää ristiriitaa kuolevaisen olemuksensa kanssa kuin kaikkein normaaleimpien maailmojen kuolevaiset, planeettojen, joita synti ei ole koskaan tahrannut eikä kapinointi koskaan koskettanut. Uskonpojat toimivat ja elävät sellaisilla älyllisillä ja hengellisillä tasoilla, jotka ovat kaukana hillittömien ja luonnottomien fyysisten himojen aiheuttamien ristiriitojen yläpuolella. Eläimestä polveutuvien olentojen normaalit vietit ja fyysiseen olemukseen kuuluvat luonnolliset halut ja impulssit eivät ole ristiriidassa korkeimmankaan hengellisen tuloksiinpääsyn kanssa, paitsi tietämättömien, väärin opetettujen tai pahaksi onnekseen liian arkatuntoisten henkilöiden mielessä.

34:7.8

Kerran ikuisen elämän tielle astuttuasi, tämän tehtävän vastaanotettuasi ja etenemiskäskyn saatuasi, älä pelkää inhimillisen unohtavaisuuden ja kuolevaiselle ominaisen epävakaisuuden vaaroja, älä anna epäonnistumisenpelon tai hätäännyttävän hämmennyksen vaivata itseäsi, älä horju äläkä epäile asemaasi ja arvoasi, sillä aina, kun näyttää pimeältä, aina kun eteenpäin ponnistellessasi tulet tienhaaraan, aina on Totuuden Henki puhuva sinulle sanoen: ”Tämä on se tie.”

34:7.9

[Esittänyt Voimallinen Sanansaattaja, joka on määrätty väliaikaiseen palvelukseen Urantialle.]


◄ 34:6
 
Luku 35 ►
 

Suomenkielinen käännös © Urantia-säätiön. Kaikki oikeudet pidätetään.