◄ 34:5
Luku 34
34:7 ►

Paikallisuniversumin Äiti-Henki

6. Ihmisessä oleva henki

34:6.1

Asutetun planeetan evoluution edistymisen ja sen asukkaiden hengellistymisen etenemisen myötä tällaiset kypsät persoonallisuudet voivat entisten lisäksi ottaa vastaan muitakin hengellisesti vaikuttavia tekijöitä. Kun kuolevaiset edistyvät mielen hallinnassa ja hengen käsittämisessä, nämä moninaiset henkihoivaajat käyvät toimintansa osalta yhä tasavertaisemmiksi, ne sekoittuvat yhä enemmän Paratiisin-Kolminaisuuden harjoittamaan ylihoivantaan.

34:6.2

Vaikka Jumalallisuus saattaa ilmetä monikollisena, ihmisen kokemuksessa Jumaluus on yksiköllinen, aina yksi. Hengellinen hoivakaan ei ole ihmisen kokemuksessa monikollista. Alkuperänsä monikollisuudesta huolimatta kaikki henkivaikuttajat ovat toiminnallisesti yhtä. Ne ovat todellakin yhtä, sillä ne ovat Seitsenkertaisen Jumalan henkihoivaa suuruniversumin luoduissa ja luoduille; ja kun luodut edistyvät tämän hengen harjoittaman, yhdistävän hoivan arvostamisessa ja vastaanottavuudessa, siitä tulee heidän kokemuksessaan Korkeimman Jumalan harjoittamaa huolenpitoa.

34:6.3

Jumalallinen Henki laskeutuu ikuisen kunnian kukkuloilta pitkän portaikon kohdatakseen sinut sellaisena kuin olet ja siellä, missä olet, sulkeakseen sitten rakastavasti, uskoon pohjautuvan kumppanuuden vallassa, kuolevaissyntyisen sielun syleilyynsä ja lähteäkseen taas varmasti ja vakaasti astumaan takaisinpäin noita alentumisen askelmia ja pysähtyen vasta, kun evolutionaarinen sielu on turvallisesti nostettu niille samoille autuuden kukkuloille, joilta jumalallinen Henki alun perin lähti matkaan tähän laupeutta ja hoivaa osoittavaan tehtävään.

34:6.4

Hengelliset voimat pyrkivät ja pääsevät erehtymättä omille alkuperäisille tasoilleen. Kun ne kerran ovat lähteneet Ikuisen luota, sinne ne varmasti myös palaavat ja tuovat mukanaan kaikki ne ajallisuuden ja avaruuden lapset, jotka ovat ottaneet omakseen sisäisen Suuntaajan johdatuksen ja opetuksen, ne, jotka totisesti ovat ”Hengestä syntyneitä”, Jumalan uskonpoikia.

34:6.5

Jumalallinen Henki on alituisen hoivan ja rohkaisun lähde ihmisten lapsille. Kykynne ja saavutuksenne ovat ”Hänen armonsa määräiset, Hengen tekemän uudistamisen kautta.” Fyysisen energian tavoin myös hengellinen elämä kuluu; hengellisen ponnistuksen seurauksena on vastaava hengellinen uupumus. Koko ylösnousemuskokemus on sekä todellinen että hengellinen. Niinpä pitääkin paikkansa, kun on kirjoitettu: ”Henki on se, joka eläväksi tekee”, ”Henki tekee eläväksi.”

34:6.6

Ylevimpienkään uskonnollisten oppien kuollut teoria ei kykene muuttamaan ihmisluonnetta eikä säätelemään kuolevaisten käyttäytymistä. Mitä tämän päivän maailma tarvitsee, on muinaisen opettajanne julistamaa totuutta: ”Ei vain sanana, vaan myös voimana ja Pyhässä Hengessä.” Teoreettisen totuuden siemen on kuollut, korkeimmatkin moraalikäsitykset ovat vailla tehoa, paitsi jos ja kunnes jumalallinen Henki puhaltaa hengen totuuden muotoihin ja elävöittää vanhurskauden kaavat.

34:6.7

Jotka ovat saaneet ja tunnistaneet sisällään olevan Jumalan osasen, ovat syntyneet Hengestä. ”Te olette Jumalan temppeli, ja Jumalan henki asuu teissä.” Ei riitä, että tämä henki vuodatetaan päällenne, vaan jumalallisen Hengen pitää myös hallita ja säädellä ihmisen kokemuksen jokaista vaihetta.

34:6.8

Juuri jumalallisen Hengen, elämän veden, läsnäolo ehkäisee kuolevaisen tunteman tyytymättömyyden aiheuttaman kuluttavan janon ja hengellistymättömän ihmismielen sanoin kuvaamattoman nälän. Hengen motivoimat olennot ”eivät ikinä janoa, sillä tämä hengellinen vesi on oleva heissä tyydytyksen lähde, joka kumpuaa iankaikkiseen elämään.” Tällaiset jumalallisella vedellä janonsa sammuttaneet sielut ovat kutakuinkin riippumattomia aineellisesta ympäristöstä, mitä tulee elämän iloihin ja maallisen olemassaolon tarjoamiin tyydytyksiin. He ovat hengellisesti valaistuneita ja virvoittuneita, moraalisesti vahvistuneita ja varustautuneita.

34:6.9

Jokaisessa kuolevaisessa on kaksinainen olemus: eläimellisistä taipumuksista koostuva perimä ja henkivarustuksen antama ylevä virike. Urantialla viettämänne lyhyen elämän kuluessa näitä kahta erilaista ja vastakkaista yllykettä kyetään harvoin sovittamaan täysin yhteen. Niiden saattaminen sopusointuun ja yhdistäminen lienee melko mahdotonta. Yhdistynyt Henki antaa kuitenkin koko elinaikasi lakkaamatta tukeaan auttaakseen sinua lihallisuuden alistamisessa yhä enemmän Hengen johdatukseen. Vaikka sinun onkin elettävä aineellinen elämäsi loppuun, vaikka et pääsekään pakoon ruumistasi ja sen tarpeita, kaikesta huolimatta käyt tavoitteittesi ja ihanteittesi osalta yhä kykenevämmäksi alistamaan eläimellisen olemuksen Hengen hallintaan. Sisimmässäsi vaikuttaa todellakin hengellisten voimien salaliitto, jumalallisten voimien liittoutuma, jonka yksinomaisena tarkoituksena on saada aikaan lopullinen vapautumisesi aineellisuuden orjuudesta ja finiittisen olemassaolon hankaluuksista.

34:6.10

Kaiken tämän huolenpidon tarkoituksena on, ”Että te vahvistuisitte voimalla Hänen henkensä kautta, joka on ihmisen sisimmässä.” Ja tämä kaikki edustaa vasta ensi askelta kohti uskon ja palvelun täydellisyyden lopullista saavuttamista, kokemusta, jossa ”täytyt kaikella Jumalan täyteydellä”, ”sillä kaikki, joita Jumalan henki johdattaa, ovat Jumalan poikia.”

34:6.11

Henki ei milloinkaan pakota, ainoastaan johdattaa. Jos olet halukas oppimaan, jos tahdot saavuttaa henkitasot ja päästä jumalallisiin korkeuksiin, jos vilpittömästi haluat saavuttaa ikuisen päämäärän, jumalallinen Henki on hellästi ja lempeästi johdattava sinua Jumalan poikauden ja hengellisen edistymisen polkua. Jokainen astumasi askel on astuttava halullisesti, älyllistä ja riemullista yhteistyötä osoittaen. Hengen herruus ei ole milloinkaan pakon tahraamaa eikä painostuksen likaamaa.

34:6.12

Ja kun auliisti ja järjen kautta hyväksytään tällainen hengen ohjauksessa oleva elämä, ihmisen mielessä kehittyy vähitellen positiivinen tietoisuus jumalallisesta yhteydestä ja varmuus henkisestä kanssakäymisestä; ennemmin tai myöhemmin ”Henki todistaa sinun henkesi (Suuntaajan) kanssa, että olet Jumalan lapsi.” Ajatuksensuuntaajasi on jo kertonut sinulle, että olet sukua Jumalalle, niin että äsken mainittu kirjoituskin osoittaa Hengen todistavan ”sinun henkesi kanssa”, ei sinun hengellesi.

34:6.13

Tietoisuutta siitä, että henki vallitsee ihmisen elämää, seuraa ennen pitkää Hengen luonteenpiirteiden yhä laajempi näyttäytyminen tällaisen hengen johdatuksessa olevan kuolevaisen elämänasenteissa, ”sillä hengen hedelmät ovat rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, lempeys, hyvyys, usko, sävyisyys ja itsehillintä”. Vaikka tällaiset hengen opastuksessa olevat ja jumalallisesti valaistuneet kuolevaiset vielä astuvatkin vaatimattomia uurastuksen polkuja ja inhimillistä uskollisuutta osoittaen täyttävät maisten tehtäviensä mukaiset velvollisuudet, he ovat jo alkaneet erottaa ne ikuisen elämän valot, jotka tuikkivat toisen maailman kaukaisilla rannoilla; he ovat jo alkaneet ymmärtää, miten todellinen onkaan se innoittava ja lohduttava totuus, että ”Jumalan valtakunta ei ole ruokaa eikä juomaa, vaan vanhurskautta, rauhaa ja iloa Pyhässä Hengessä.” Ja hengestä syntyneitä sieluja tukee jokaisen koettelemuksen läpi ja jokaisen vastoinkäymisen hetkellä tuo toivo, joka voittaa kaiken pelon, sillä jumalallisen Hengen läsnäolo levittää Jumalan rakkautta kaikissa sydämissä.


◄ 34:5
 
34:7 ►