◄ 34:4
Luku 34
34:6 ►

Paikallisuniversumin Äiti-Henki

5. Hengen hoiva

34:5.1

Jumalallinen Hoivaaja toimii yhteistyössä Luoja-Pojan kanssa elollisuuden muotoilemisessa ja uusien olentoluokkien luomisessa aina tämän seitsemännen lahjoittautumisen aikaan saakka. Ja sen jälkeen kun Poika on korotettu universumin täysivaltaiseksi hallitsijaksi, Hoivaaja jatkaa yhteistoimintaansa Pojan ja Pojan lahjoittaman hengen kanssa siinä edelleen jatkuvassa työssä, jota tehdään maailmojen hoivaamiseksi ja planeettojen edistämiseksi.

34:5.2

Asutuissa maailmoissa Henki aloittaa työn evolutionaarisen edistymisen aikaansaamiseksi, tuon maailman eloton aine lähtökohtanaan hän varustaa sen ensin kasvikunnalla, sitten eläinorganismeilla, sen jälkeen inhimillisen olemassaolon ensimmäisillä edustajilla; ja toinen toisensa perään jokainen anti edistää osaltaan planeetan elämän kehityspotentiaalin yhä laajempaa julkituloa sen varhaisista ja primitiivisistä vaiheista aina tahdollisten luotujen ilmestymiseen saakka. Tämän Hengelle kuuluvan tehtävän suorittavat suurelta osin seitsemän mielenauttajaa, lupauksen henget, se kehittyvien planeettojen yhdistävä ja koordinoiva henki-mieli, joka iäti ja yhtenäisesti johtaa ihmisrotuja kohti korkeampia ideoita ja hengellisiä ihanteita.

34:5.3

Kuolevainen ihminen kokee Hengen huolenpidon ensi kerran mielen yhteydessä, kun evolutionaaristen olentojen puhtaasti eläimestä polveutuva mieli kehittää kyvyn palvonnan- ja viisaudenauttajien vastaanottamiseen. Tämä kuudennen ja seitsemännen auttajan palvelus on osoitus siitä, että mielen kehitys on astumassa hengellisen huolenpidon kynnyksen yli. Ja tällaiset mielet, joissa esiintyy palvonta- ja viisaustoimintaa, liitetään välittömästi Jumalallisen Hoivaajan hengellisiin yhteyspiireihin.

34:5.4

Päästyään näin osalliseksi Pyhän Hengen hoivasta mielellä on kyky (tietoisesti tai tiedottomasti) tehdä valinta Universaalisen Isän läsnäolon—Ajatuksensuuntaajan—hyväksi. Mutta vasta silloin kun lahjoittautunut Poika on vapauttanut Totuuden Hengen kaikille kuolevaisille annettavaan planetaariseen hoivaan, kaikki normaalit mielet ovat automaattisesti valmiita Ajatuksensuuntaajan vastaanottamiseen. Totuuden Henki työskentelee ikään kuin se olisi yhtä Jumalallisen Hoivaajan henkiläsnäolon kanssa. Tämä kaksinainen henkien yhteys leijuu maailmojen yllä ja pyrkii opettamaan totuutta ja valaisemaan ihmisten mieltä hengellisesti, innoittamaan ylösnousemuksellisten rotujen luotujen sielua ja johtamaan evolutionaarisilla planeetoilla asuvia kansoja pääsemään yhä lähemmäksi jumalallisen kohtalonsa Paratiisissa olevaa määränpäätä.

34:5.5

Vaikka Totuuden Henki vuodatetaan kaiken lihan päälle, tämä Pojan henki on toimintansa ja valtansa osalta rajoittunutta siten, että se lähes kokonaan määrittyy kunkin ihmisen henkilökohtaisesta vastaanottavuudesta kaikkea sitä kohtaan, mistä lahjoittautuneen Pojan tehtävässä on kaiken kaikkiaan ja itse asiassa kysymys. Pyhä Henki on osin riippumaton ihmisen asenteesta ja osittain riippuvainen ihmisen tahdon tekemistä päätöksistä ja yhteistyöhalukkuudesta. Kaiken kaikkiaan Pyhän Hengen hoiva käy kuitenkin entistäkin tehokkaammaksi niiden kuolevaisten sielunelämän pyhittämisessä ja hengellistämisessä, jotka yhä täydellisemmin noudattavat jumalallisia johdatuksia.

34:5.6

Yksilöinä teillä ei omakohtaisesti ole hallussanne Isä–Poika-Luojan eikä Luovan Äiti-Hengen hengestä erotettua osaa eikä entiteettiä, sillä nämä hoivaajahenget eivät, toisin kuin Salaperäiset Opastajat, ota yhteyttä yksilön mielen ajattelukeskuksiin eivätkä asu niissä. Ajatuksensuuntaajat ovat Universaalisen Isän esipersoonallisen reaalisuuden tarkalleen määrättyjä yksilöitymiä, jotka tosiasiallisesti asuvat kuolevaisen mielessä tämän mielen olennaisena osana ja toimivat aina täydellisessä sopusoinnussa Luoja-Pojan ja Luovan Hengen yhdessä vaikuttavien henkien kanssa.

34:5.7

Äärettömän Hengen Universumi-Tyttären Pyhän Hengen, Iankaikkisen Pojan Universumi-Pojan Totuuden Hengen ja Paratiisin-Isän Suuntaaja-hengen läsnäolo evolutionaarisessa kuolevaisessa tai hänen tykönään osoittaa hengellisen varustamisen ja hoivan symmetrisyyttä ja antaa tälle kuolevaiselle kyvyn tietoisesti käsittää se uskon tosiasia, että hän on Jumalan poika.


◄ 34:4
 
34:6 ►