◄ 34:3
Luku 34
34:5 ►

Paikallisuniversumin Äiti-Henki

4. Paikallisuniversumin virtapiirit

34:4.1

Nebadonin paikallisuniversumissa on kolme erillistä henkiyhteyspiiriä:

34:4.2

1. Luoja-Pojan lahjoittama henki, Lohduttaja, Totuuden Henki.

34:4.3

2. Jumalallisen Hoivaajan henkiyhteyspiiri, Pyhä Henki.

34:4.4

3. Älyllisyydenhoivan yhteyspiiri, johon kuuluvat muiden muassa seitsemän mielenauttajahengen enemmän tai vähemmän yhtenäiset toiminnot, mutta yksityiskohdissaan moninainen toiminta.

34:4.5

Luoja-Pojat on varustettu universumissa läsnä olevalla hengellä, joka on monin tavoin yhdenmukainen Paratiisin Seitsemän Valtiashengen hengen kanssa. Tämä on se Totuuden Henki, jonka lahjoittautunut Poika vuodattaa maailman ylle, sen jälkeen kun hän saa hengellisen omistusoikeuden tällaiseen sfääriin. Tämä lahjaksi annettu Lohduttaja on se hengellinen voima, joka vetää kaikkia totuudenetsijöitä iäti kohti häntä, joka on paikallisuniversumissa totuuden henkilöitymä. Tämä henki on Luoja-Pojalle luontaisesti kuuluva ominaisuus, joka nousee esille hänen jumalallisesta olemuksestaan, aivan kuten suuruniversumin pääyhteyspiirit juontuvat Paratiisin Jumaluuksien persoonallisuuksien läsnäoloista.

34:4.6

Luoja-Poika voi tulla ja mennä, hänen henkilökohtainen läsnäolonsa voi olla paikallisuniversumissa tai muualla, ja Totuuden Henki toimii silti häiriintymättä. Sillä vaikka tämä jumalallinen läsnä oleva juontuukin Luoja-Pojan persoonallisuudesta, toiminnan osalta se kuitenkin keskittyy Jumalallisen Hoivaajan persoonaan.

34:4.7

Universumin Äiti-Henki sitä vastoin ei koskaan poistu paikallisuniversumin päämajamaailmasta. Luoja-Pojan henki voi toimia ja myös toimii Pojan henkilökohtaisesta läsnäolosta riippumatta, mutta samaa ei voi sanoa Äiti-Hengen henkilökohtaisesta hengestä. Jumalallisen Hoivaajan Pyhä Henki lakkaisi toimimasta, jos hänen henkilökohtainen läsnäolonsa sattuisi poistumaan Salvingtonista. Hänen henkiläsnäolonsa näyttää olevan sidoksissa universumin päämajamaailmaan, ja tämä nimenomainen tosiasia mahdollistaa sen, että Luoja-Pojan henki toimii Pojan olinpaikasta riippumatta. Universumin Äiti-Henki toimii sekä Totuuden Hengen että oman henkilökohtaisen vaikutuksensa, Pyhän Hengen, universumikeskiönä ja -keskuksena.

34:4.8

Sekä Isä–Poika-Luojan että Luovan Äiti-Hengen anti on erilainen heidän varustaessaan paikallisuniversuminsa lapset mielellä. Mutta Luova Henki ei lahjoita mieltä, ennen kuin hänet on varustettu henkilökohtaisin valtaoikeuksin.

34:4.9

Paikallisuniversumin superevolutionaariset persoonallisuusluokat varustetaan superuniversumin mallista johdetulla paikallisuniversumityyppisellä mielellä. Evolutionaarisen elollisuuden ihmis- ja ihmisen alapuolella olevat luokat varustetaan sellaista tyyppiä olevalla mielellä, jota auttajahenget hoivaavat.

34:4.10

Seitsemän mielenauttajahenkeä ovat paikallisuniversumin Jumalallisen Hoivaajan luomus. Nämä mielen henget ovat luonteeltaan samanlaisia, mutta kyvyiltään erilaisia, ja ne saavat kaikki samalla tavoin osansa Universumin Hengen olemuksesta, vaikkei niitä oikeastaan voi pitää Äiti-Luojastaan erottuvina persoonallisuuksina. Näille seitsemälle auttajalle on annettu seuraavat nimet: viisauden henki, palvonnan henki, neuvon henki, tiedon henki, rohkeuden henki, ymmärryksen henki, intuition, nopean oivaltamisen, henki.

34:4.11

Nämä ovat ne ”seitsemän Jumalan henkeä”, jotka ”paloivat tulisoihtuina valtaistuimen edessä” ja jotka profeetta näki symboleina näyssään. Mutta hän ei nähnyt neljänkolmatta vartiomiehen istuimia näiden seitsemän mielenauttajahengen ympärillä. Mainitussa kirjoituksen kohdassa on sekoittunut kaksi esitystä, joista toinen liittyy universumin päämajaan ja toinen järjestelmän pääkaupunkiin. Neljänkolmatta vanhimman istuimet ovat asutuista maailmoista koostuvan paikallisjärjestelmänne päämajassa Jerusemissa.

34:4.12

Mutta kysymys oli Salvingtonista Johanneksen kirjoittaessa: ”Ja valtaistuimesta lähti salamoita ja ääniä ja ukkosen jylinää”—nämä olivat paikallisjärjestelmiin suunnattuja universumin kaukoviestilähetyksiä. Hän näki mielessään myös paikallisuniversumin suunnanvalvontaluotuja, päämajamaailman eläviä kompasseja. Nebadonissa tätä suunnanvalvontaa ylläpitävät Salvingtonin neljä valvontaluotua, jotka toimivat universumivirtausten yllä ja joita ensimmäinen toimiva mielen henki, intuition auttaja, ”nopean oivaltamisen” henki, taitavasti auttaa. Mutta näistä neljästä olennosta annettu kuvaus, kun heitä englanniksi kutsutaan pedoiksi—on ikävästi vääristynyt, sillä he ovat verrattoman kauniita ja hahmoltaan ihania.

34:4.13

Kompassin neljä ilmansuuntaa ovat universaalisia ja kuuluvat myötäsyntyisesti Nebadonin elollisuuteen. Kaikilla elollisilla luoduilla on ruumiiseen kuuluvat yksikkönsä, jotka ovat herkkiä näille suuntavirroille ja reagoivat niihin. Näitä luoduissa ilmeneviä luomia monennetaan jatkuvasti universumin joka puolella aina yksittäisiä planeettoja myöten, ja yhdessä maailmojen magneettisten voimien kanssa ne aktivoivat eläinorganismissa olevat lukemattomat mikroskooppisen pienet hiukkaset niin, että nämä suuntasolut osoittavat aina pohjoiseen ja etelään. Suuntavaisto liittyy tällä keinoin ainaisesti universumin elollisiin olentoihin. Ihmiskunta ei ole täysin tietämätön siitä, että sillä on tällainen vaisto. Nämä hiukkaset havaittiin Urantialla ensi kerran suunnilleen näiden kertomusten laatimisen aikoihin.


◄ 34:3
 
34:5 ►