◄ 34:2
Luku 34
34:4 ►

Paikallisuniversumin Äiti-Henki

3. Poika ja Henki ajallisuudessa ja avaruudessa

34:3.1

Sen paremmin Iankaikkinen Poika kuin Ääretön Henkikään ei ole ajan eikä avaruuden rajoittama eikä niistä riippuvainen, mutta useimmat heidän jälkeläisistään ovat.

34:3.2

Ääretön Henki läpäisee koko avaruuden ja asuu ikuisuuden kehällä. Äärettömän Hengen persoonallisuuksien on silti henkilökohtaisessa yhteydenpidossaan ajallisuuden lapsiin otettava useinkin huomioon ajalliset tekijät, vaikkakaan ei samassa määrin avaruutta. Monet mielenhoivaajat voivat olla piittaamatta avaruudesta, mutta ne joutuvat sietämään viivettä koordinoidessaan universumitodellisuuden moninaisia tasoja. Yksinäinen Sanansaattaja on käytännöllisesti katsoen riippumaton avaruudesta, paitsi sikäli, että paikasta toiseen matkaamiseen vaaditaan aikaa. Ja on olemassa myös muita samanlaisia entiteettejä, mutta ne ovat teille tuntemattomia.

34:3.3

Henkilökohtaisten ominaisuuksiensa osalta Luova Henki on täysin ja tyystin riippumaton avaruudesta muttei ajasta. Sen paremmin konstellaation kuin järjestelmänkään päämajassa ei ole mitään tämän Universumin Hengen erityistä henkilökohtaista läsnäoloa. Hän on tasapuolisesti ja tasaisesti hajaantuneena läsnä paikallisuniversuminsa joka puolella ja on sen vuoksi aivan yhtä konkreettisesti ja persoonallisesti läsnä yhdessä maailmassa kuin missä hyvänsä toisessakin.

34:3.4

Vain kun kysymys on aikaelementistä, koskee mikään rajoitus Luovan Hengen universumeissa suorittamaa hoivaamista. Luoja-Poika toimii silmänräpäyksessä kaikkialla universumissaan; mutta Luovan Hengen on universaalisessa mielen hoivassa otettava huomioon aika, paitsi milloin hän tietoisesti ja tarkoituksellisesti käyttää hyväkseen Universumin Pojan henkilökohtaisia valtaoikeuksia. Myös puhtaasti henkeä koskevassa toiminnassa Luova Henki toimii ajasta riippumattomana, samoin kuin yhteistyössään universumin salaperäisen heijastustoiminnan kanssa.

34:3.5

Vaikka Iankaikkisen Pojan henkigravitaation piiri toimii sekä ajasta että avaruudesta riippumattomana, kaikki Luoja-Poikien toiminnat eivät silti ole vapaita avaruuden asettamista rajoituksista. Ellei evolutionaarisissa maailmoissa tapahtuvia toimintoja oteta lukuun, nämä Mikael-Pojat näyttävät kykenevän toimimaan suhteellisen riippumattomina ajasta. Aika ei tuota Luoja-Pojalle hankaluuksia, mutta avaruus asettaa hänelle rajoituksia, sillä hän ei voi henkilönä olla kahdessa paikassa yhtä aikaa. Nebadonin Mikael toimii ajattomasti oman universuminsa piirissä, ja heijastamisen kautta hän toimii käytännöllisesti katsoen ajattomasti superuniversumissa. Hän on ajattomasti yhteydessä suoraan Iankaikkiseen Poikaan.

34:3.6

Jumalallinen Hoivaaja on Luoja-Pojan ymmärtäväinen auttaja, joka mahdollistaa Luoja-Pojan luontaisten, avaruuteen kohdistuvien rajoitusten voittamisen ja kompensoimisen. Sillä kun nämä kaksi toimivat hallinnollisessa liitossa, he ovat omassa paikallisuniversumissaan ajasta ja avaruudesta käytännöllisesti katsoen riippumattomia. Siksipä, niin kuin havaitaan käytännössä tapahtuvan koko paikallisuniversumin piirissä, Luoja-Poika ja Luova Henki toimivatkin tavallisesti sekä ajasta että avaruudesta riippumatta, sillä kummallakin on aina käytettävissään toisen riippumattomuus ajasta ja toisen riippumattomuus avaruudesta.

34:3.7

Vain absoluuttiset olennot ovat absoluuttisessa merkityksessä riippumattomia ajasta ja avaruudesta. Sekä Iankaikkisen Pojan että Äärettömän Hengen alaisten enemmistö on niin ajasta kuin avaruudestakin riippuvaista.

34:3.8

Kun Luovasta Hengestä tulee ”avaruustietoinen”, hän valmistautuu tiedostamaan rajatun ”avaruusalueen” omakseen, toimipiirin, jossa hän on riippumaton avaruudesta, toisin kuin koko muun avaruuden suhteen, josta hän on riippuvainen. Vain tietoisuutensa kattamalla alueella voi kukaan tehdä valintoja ja toimia.


◄ 34:2
 
34:4 ►