◄ Luku 33
  Osa 2 ▲
Luku 35 ►
Luku 34

Paikallisuniversumin Äiti-Henki

Luovan Hengen personoituminen  •  Jumalallisen Hoivaajan olemus  •  Poika ja Henki ajallisuudessa ja avaruudessa  •  Paikallisuniversumin virtapiirit  •  Hengen hoiva  •  Ihmisessä oleva henki  •  Henki ja lihallisuus

SILLOIN kun Universaalinen Isä ja Iankaikkinen Poika personoivat Luoja-Pojan, Ääretön Henki yksilöllistää uuden ja ainutkertaisen oman minuutensa edustuman seuraamaan tätä Luoja-Poikaa avaruuden maailmoihin ja olemaan siellä tämän kumppanina: ensi vaiheessa vasta projisoidun universumin fyysisessä organisoinnissa ja myöhemmin luomistyössä sekä sen luotuihin olentoihin kohdistuvassa huolenpidossa.

34:0.2

Luova Henki reagoi sekä fyysisiin että hengellisiin olevaisiin; niin reagoi myös Luoja-Poika, ja näin he ovat ajallisuuden ja avaruuden paikallisuniversumin hallinnossa rinnasteisia ja toisiinsa liittyviä.

34:0.3

Nämä Tytär-Henget ovat Äärettömän Hengen olemusta, mutta he eivät voi toimia samanaikaisesti sekä fyysisen luomistyön että hengellisen hoivaamisen toimissa. Universumin Poika antaa fyysisen luomistyön osalta yleiskaavan, kun sen sijaan Universumin Henki panee alulle fyysisten olevaisten materialisoinnin. Poika toimii voimaa koskevien suunnitelmien parissa, mutta Henki muuntaa nämä energialuomukset fyysisiksi substansseiksi. Vaikka onkin jossain määrin vaikeaa antaa sellaista kuvaa, että tämä Äärettömän Hengen varhainen universumiläsnäolo olisi persoona, Henki-kumppani on kuitenkin Luoja-Pojalle persoonallinen ja on aina toiminut selvästi erottuvana yksilönä.


 
 
34:1 ►
Urantia-kirja