◄ 34:1
Luku 34
34:3 ►

Paikallisuniversumin Äiti-Henki

2. Jumalallisen Hoivaajan olemus

34:2.1

Siitä lähtien, kun Jumalallinen Hoivaaja elollisuuden luomisen aikoihin on kokenut persoonallisuuteen kohdistuneen merkittävän muodonmuutoksen, hän toimii persoonana ja harjoittaa erittäin persoonallisella tavalla yhteistyötä Luoja-Pojan kanssa heidän paikallisluomuksensa laajakantoisten asioiden suunnittelussa ja johtamisessa. Universumin monien olentotyyppien mielestä tämäkään Äärettömän Hengen edustuma ei ehkä näytä täysimääräisen persoonalliselta vielä, silloin kun eletään Mikaelin lopullista lahjoittautumista edeltäviä aikoja, mutta sitten kun Luoja-Poika on ylennetty Mestari-Pojan vallalla hallitsevaksi valtiaaksi, Luovan Äiti-Hengen persoonalliset piirteet lisääntyvät siinä määrin, että kaikki hänen kanssaan kosketuksiin tulevat yksilöt tunnistavat hänet persoonallisesti.

34:2.2

Luoja-Pojan kanssa harjoittamansa yhteistyösuhteen varhaisimmista hetkistä alkaen Universumin Hengellä on kaikki ne Äärettömän Hengen attribuutit, jotka liittyvät fyysiseen valvontaan täydellinen vetovoiman vastustamiskyky mukaan luettuna. Persoonallisen statuksen saavutettuaan Universumin Henki harjoittaa paikallisuniversumissa aivan yhtä täysimääräistä ja perinpohjaista mieligravitaation valvontaa kuin Ääretön Henki harjoittaisi, jos hän olisi siellä henkilökohtaisesti läsnä.

34:2.3

Jumalallinen Hoivaaja toimii kussakin paikallisuniversumissa Äärettömän Hengen olemuksen ja luontaisten ominaispiirteiden mukaisesti, sellaisina kuin ne ruumiillistuvat yhdessä Paratiisin Seitsemästä Valtiashengestä. Vaikka kaikkien Universumin Henkien luonteessa ilmenee pohjimmainen samankaltaisuus, samalla esiin tulee myös toiminnallinen erilaisuus, joka määräytyy siitä, että heidän alkuperänsä johtaa yhteen Seitsemästä Valtiashengestä. Tämä alkuperän eroavaisuus aiheuttaa eri superuniversumeissa tavattavat erilaiset menetelmät paikallisuniversumien Äiti-Hengen toiminnassa. Mutta kaikilta oleellisilta hengellisiltä ominaisuuksiltaan nämä Henget ovat superuniversumikohtaisesta erilaistumisesta huolimatta yhdenkaltaisia, yhtä hengellisiä ja täysin jumalallisia.

34:2.4

Luova Henki on Luoja-Pojan kanssa myötävastuullinen tuotettaessa maailmojen luotuja olentoja, eikä hän koskaan jätä Poikaa pulaan missään ponnisteluissa näiden luomakuntien ylläpitämiseksi ja säilyttämiseksi. Elollisuutta vaalitaan ja ylläpidetään Luovan Hengen toimintayksikön välityksellä. ”Sinä lähetät Henkesi, ja ne luodaan. Sinä uudistat maan kasvot.”

34:2.5

Älyllisten luotujen universumia luotaessa Luova Äiti-Henki toimii ensin universumitäydellisyyden sfäärissä ja työskentelee yhdessä Pojan kanssa Kirkkaan Aamutähden aikaansaamiseksi. Hengen jälkeläiset käyvät sen jälkeen luokka luokalta yhä enemmän planeetoille tarkoitettujen luotujen olentojen luokan kaltaisiksi, aivan kuten Poikienkin luokat asteittain alenevat Melkisedekeistä Aineellisiin Poikiin, jotka ovat varsinaisesti yhteydessä maailmojen kuolevaisiin. Myöhemmän kuolevaisluotujen evoluution myötä Elämänkantaja-Pojat järjestävät fyysisen ruumiin, joka valmistetaan maailmassa jo olevasta järjestyneestä materiaalista, kun Universumin Henki sen sijaan antaa ”elämän henkäyksen”.

34:2.6

Vaikka suuruniversumin seitsemäs lohko saattaakin monissa suhteissa olla verkkaisesti kehittyvä, syvämietteiset ongelmiemme tutkijat odottavat, että siitä tulevina aikoina kehittyy erinomaisen tasapainoinen luomistulos. Ennustamme Orvontonin osalle näin korkea-asteista sopusuhtaisuutta, sillä tätä superuniversumia johtava Henki on korkeuksissa olevien Valtiashenkien päällikkö. Hän on älyllinen henkiolento, joka ilmentää kaikkien kolmen ikuisen Jumaluuden ominaispiirteiden ja luonteen tasapainoista yhdistymistä ja täydellistä koordinoitumista. Muihin sektoreihin verrattuina olemme verkkaisia ja takapajuisia, mutta joskus tulevaisuuden iäisinä aikakausina meitä odottaa epäilemättä ylimaallinen kehitys ja pääsy ennennäkemättömiin tuloksiin.


◄ 34:1
 
34:3 ►