◄ 48:2
Luku 48
48:4 ►

Morontiaelämä

3. Morontiaseuralaiset

48:3.1

Nämä mansio- ja morontiamaailmojen vieraiden isännät ovat paikallisuniversumin Äiti-Hengen jälkeläisiä. Aika ajoin heitä luodaan sadantuhannen yksilön ryhminä, ja Nebadonissa näitä ainutlaatuisia olentoja on nykyään yli seitsemänkymmentämiljardia.

48:3.2

Morontiaseuralaisten kouluttaminen palveluun tapahtuu Melkisedekien toimesta eräällä Salvingtonia lähellä olevalla erikoisplaneetalla. He eivät käy Melkisedekien keskuskouluja. Heidän palvelutoimintansa ulottuu järjestelmien alimmista mansiomaailmoista aina Salvingtonin korkeimpiin opiskelusfääreihin asti, mutta asutuista maailmoista heitä ei juurikaan tavata. He palvelevat Jumalan Poikien yleisvalvonnassa ja Melkisedekien välittömässä ohjauksessa.

48:3.3

Morontiaseuralaisilla on kymmenentuhatta päämajaa paikallisuniversumin piirissä—paikallisjärjestelmien jokaisessa ensimmäisessä mansiomaailmassa. He ovat miltei täysin itsehallinnollinen yhteisö ja yleisesti ottaen älykäs ja uskollinen olentoryhmä. Mutta heidän tiedetään joidenkin valitettavien taivaallisten mullistusten yhteydessä aina silloin tällöin joutuneen eksyksiin. Sataniassa näitä hyödyllisiä luotuja menetettiin Luciferin kapinan aikoihin tuhatmäärin. Paikallisjärjestelmänne kiintiö on näiden olentojen osalta nyt täysilukuinen, kun Luciferin kapinan aiheuttama menetys aivan äskettäin oikaistiin.

48:3.4

Morontiaseuralaisia on kahta toisistaan poikkeavaa tyyppiä: toinen on asioihin tarttuva, toinen on vetäytyvä, mutta muuten he ovat statukseltaan tasavertaisia. He eivät ole sukupuolellisia olentoja, mutta he osoittavat liikuttavan kaunista kiintymystä toisiaan kohtaan. Ja vaikka he aineellisessa (inhimillisessä) mielessä tuskin muodostavat kanssanne paria, he ovat kuitenkin hyvin läheistä sukua ihmisroduille luoduista olennoista koostuvan olemassaolon piirissä. Maailmojen keskiväliolennot ovat lähimpiä sukulaisianne; sitten tulevat morontiakerubit ja heidän jälkeensä morontiaseuralaiset.

48:3.5

Nämä seuralaiset ovat liikuttavan helliä ja lumoavan seurallisia olentoja. Heillä kaikilla on selvästi erottuva persoonallisuus, ja kun heidät luokkana tuntemaan opittuanne tapaatte heitä mansiomaailmoissa, osaatte kohta erottaa heidät yksilöinä. Kaikki kuolevaiset muistuttavat toisiaan, samalla kukin teistä on muista erottuva ja tunnistettava persoonallisuus.

48:3.6

Näiden morontiaseuralaisten työn laadusta saadaan ehkä jonkinlainen käsitys luokiteltaessa heidän paikallisjärjestelmässä harjoittamansa toiminnat seuraavasti:

48:3.7

1. Pyhiinvaeltajien suojelijoita ei osoiteta mihinkään tiettyihin tehtäviin, silloin kun he ovat yhdessä morontiaedistyjien kanssa. Nämä seuralaiset ovat vastuussa koko morontiaelämänjaksosta, ja he ovat siksi kaikkien muiden morontia- ja siirtymähoivaajien työn koordinoijia.

48:3.8

2. Pyhiinvaeltajien vastaanottajat ja vapaat liittyjät. Nämä ovat mansiomaailmojen uusien tulokkaiden sosiaalisia seuralaisia. Yksi heistä on varmasti saapuvilla toivottamassa sinut tervetulleeksi, kun heräät ensimmäisessä mansiomaailmassa ajallisuuden ensimmäisestä siirtounesta, kun koet heräämisen ruumiin kuolemasta morontiaelämään. Ja siitä hetkestä lähtien, kun sinut herätessäsi toivotetaan näin virallisesti tervetulleeksi, aina siihen päivään asti, kun lähdet paikallisuniversumista ensimmäisen asteen henkenä, nämä morontiaseuralaiset ovat aina kanssasi.

48:3.9

Seuralaisia ei osoiteta yksilöille pysyvästi. Ylösnousemuskuolevaisilla voi jossakin mansio- tai korkeammassa maailmassa olla eri seuralainen jokaisessa toinen toistaan seuraavassa tilanteessa, ja toisaalta hän voi olla pitkät ajat myös ilman seuralaista. Kaikki riippuu siitä, mikä on seuralaisten tarve, ja myös saatavilla olevien seuralaisten lukumäärästä.

48:3.10

3. Taivaallisten vierailijoiden isännät. Nämä rakastettavat luodut omistautuvat niiden ihmistä korkeammalla tasolla olevien vierailevien opiskelijaryhmien ja muiden taivaallisten olentojen viihdyttämiseen, jotka sillä hetkellä oleskelevat siirtymämaailmoissa. Saat yltä kyllin tilaisuuksia vierailla missä hyvänsä sellaisessa maailmassa, jonka olet kokemuksen kautta saavuttanut. Opiskelijavieraat saavat käydä kaikilla asutuilla planeetoilla, eristetyilläkin.

48:3.11

4. Koordinoijat ja yhteyksien ohjaajat. Nämä seuralaiset paneutuvat morontiaseurustelun helpottamiseen ja hämmingin ehkäisemiseen. He ovat sosiaalisen käyttäytymisen ja morontiaetenemisen opastajia, jotka tukevat opintoryhmä- ja muita ryhmätoimintoja ylösnousemuskuolevaisten keskuudessa. Heidän hallussaan on laajat alueet, joille he kokoavat oppilaansa, ja aika ajoin he pyytävät taidetyöntekijöitä ja vaihtelunohjaajia tuomaan lisäväriä heidän ohjelmiinsa. Edistymisen myötä tulet läheiseen kanssakäymiseen näiden seuralaisten kanssa ja kiinnyt tavattomasti kumpaankin ryhmään. Riippuu sattumasta, saatko toveriksesi tarmokasta vai vetäytyvää tyyppiä olevan seuralaisen.

48:3.12

5. Tulkit ja kääntäjät. Mansonian urasi alkuvaiheessa sinun on vähän väliä turvauduttava tulkkien ja kääntäjien apuun. He osaavat ja puhuvat paikallisuniversumin kaikkia kieliä. He ovat maailmojen todellisia kielten taitajia.

48:3.13

Et saavuta uusien kielten taitoa automaattisesti, vaan kielen oppiminen tapahtuu siellä suunnilleen samoin kuin täälläkin, ja nämä loistavat olennot toimivat kielenopettajinasi. Mansiomaailmoissa opetellaan ensin satania ja sitten nebadon. Ja opetellessasi näitä uusia kieliä morontiaseuralaiset ovat sinulle tehokkaina tulkkeina ja kärsivällisinä kääntäjinä. Et ole missään näistä maailmoista koskaan kohtaava vierailijaa muutoin kuin, jos joku morontiaseuralaisista pystyy toimimaan tulkkina.

48:3.14

6. Tutustumisretkien ja virkistäytymisen valvojat. Nämä seuralaiset saattavat teitä niillä pitemmillä matkoilla, jotka suuntautuvat päämajasfäärille ja sitä ympäröiviin siirtymäkulttuurin maailmoihin. He suunnittelevat, johtavat ja valvovat kaikki tällaiset yksilöiden ja ryhmien kiertomatkat järjestelmän koulutus- ja kulttuurimaailmoihin.

48:3.15

7. Alueiden ja rakennusten hoitajat. Yksistään jo aineellisten ja morontiaalisten rakennelmienkin täydellisyys ja suurenmoisuus lisääntyy, sitä mukaa kun edistyt mansonian urallasi. Saatte sekä yksilöinä että ryhminä tehdä tiettyjä muutoksia rakennuksiin, jotka eri mansiomaailmoissa viettämienne kausien ajaksi osoitetaan tukikohdiksenne. Monet näiden sfäärien toiminnoista suoritetaan eri tarkoituksiin osoitettujen ympyröiden, neliöiden ja kolmioiden avoimissa tiloissa. Mansiomaailman rakennukset ovat valtaosaltaan katottomia, suurenmoisesti rakennettuja ja hienon hienosti koristeltuja erillisiä tiloja. Arkkitehtonisissa maailmoissa vallitsevat ilmasto- ja muut fyysiset olosuhteet tekevät katot täysin tarpeettomiksi.

48:3.16

Nämä taivaaseennousijain elämän siirtymävaiheiden valvojat ovat ylivertaisia morontia-asioiden hoidossaan. Heidät luotiin tätä työtä varten, ja Korkeimman Olennon todellistumiseen saakka he pysyvät aina morontiaseuralaisina, he eivät koskaan suorita muita tehtäviä.

48:3.17

Sitä mukaa kun järjestelmät ja universumit asettuvat valoon ja elämään, yhä useammat mansiomaailmat lakkaavat toimimasta morontiakoulutuksen siirtymäsfääreinä. Finaliitit pystyttävät yhä laajemmin omaa, uutta koulutusjärjestelmäänsä, jonka tehtävänä näyttää olevan kosmisen tietoisuuden muuntaminen nykyiseltä suuruniversumin tasolta tulevaisuuden ulkouniversumien tasolle. Morontiaseuralaiset päätyvät yhä suuremmin määrin yhteistyöhön finaliittien kanssa sekä lukuisille muille toimialueille, joita Urantialla ei nyt vielä paljasteta.

48:3.18

Voit aavistaa, että nämä olennot myötävaikuttavat varsin paljon viihtyvyyteesi mansiomaailmoissa, olipa viipymisesi siellä lyhyt- tai pitempiaikaista. Ja saat siitä eteenkinpäin nauttia heidän seurastaan, aina Salvingtoniin saakka. Teknisessä mielessä he eivät ole eloonjäämiskokemuksesi millekään osa-alueelle olennaisen tärkeitä. Voisit saavuttaa Salvingtonin myös ilman heitä, mutta kaipaisit heitä suuresti. He ovat paikallisuniversumissa elettävän ylösnousemuksellisen elämänvaiheen aikainen, persoonallisuutta palveleva pieni ylellisyys.


◄ 48:2
 
48:4 ►