◄ Luku 43
  Osa 2 ▲
Luku 45 ►
Luku 44

Taivaalliset taidetyöntekijät

Taivaalliset muusikot  •  Taivaalliset toisintajat  •  Jumalalliset rakentajat  •  Ajatusten muistiinmerkitsijät  •  Energiankäsittelijät  •  Muotoilijat ja kaunistajat  •  Harmoniatyöntekijät  •  Kuolevaisten pyrkimykset ja morontiasaavutukset

ERI alajakautumien ja universumien päämajamaailmojen hyväntahdon siirtokuntien joukkoon kuuluu monista erilaisista persoonallisuuksista koostuva, taivaallisiksi taidetyöntekijöiksi kutsuttu ainutlaatuinen yhteisö. Nämä olennot ovat morontia- ja alempien henkimaailmojen mestaritaiteilijoita ja -taidetyöntekijöitä. He ovat niitä henkiä ja puolihenkiä, jotka toimivat morontiakoristelun ja hengellisen kaunistamisen parissa. Tällaisia taidetyöntekijöitä on suuruniversumin joka puolella—superuniversumien, paikallisuniversumien, konstellaatioiden ja järjestelmien päämajamaailmoissa sekä kaikilla valoon ja elämään asettuneilla sfääreillä—mutta heidän pääasiallinen toimialueensa on kuitenkin konstellaatioissa ja eritoten kutakin päämajasfääriä ympäröivissä seitsemässäsadassaseitsemässäkymmenessä maailmassa.

44:0.2

Vaikka heidän työnsä saattaakin olla aineelliselle mielelle lähes käsittämätöntä, olisi toisaalta ymmärrettävä, etteivät morontia- ja henkimaailmat ole vailla omaa ylevää taidettaan ja verratonta kulttuuriaan.

44:0.3

Heitä ei ole luotu taivaallisiksi taidetyöntekijöiksi, vaan he ovat valikoitu ja tähän tehtävään kutsuttu olentojen yhteisö, joka koostuu tietyistä keskusuniversumista peräisin olevista opettajapersoonallisuuksista sekä heidän vapaaehtoisista oppilaistaan. Nämä on valittu ylösnousemuskuolevaisten ja lukuisten muiden taivaallisten ryhmien keskuudesta. Yhdessä Seitsemän Valtiashengen kanssa Ääretön Henki asetti aikanaan tehtäväänsä näiden taidetyöntekijäin alkuperäisen opettajakunnan. Siihen kuului seitsemäntuhatta Havonasta peräisin olevaa ohjaajaa: tuhat kutakin taidetyöntekijöiden seitsemää osastoa kohden. Mainitusta alkuperäisestä ydinjoukosta on aikojen kuluessa kehittynyt tämä henki- ja morontiatehtävissä työskentelevä taitavien työntekijöiden etevä yhteisö.

44:0.4

Kuka tahansa morontiapersoonallisuus tai henkientiteetti on kelvollinen pääsemään taivaallisten taidetyöntekijäin joukkoon; toisin sanoen kuka hyvänsä arvoasteikossa syntyperäisiä jumalallisia Poikia alempana oleva. Evoluutionaarisilta sfääreiltä tulevat ylösnousemukselliset Jumalan pojat voivat morontiamaailmoihin saavuttuaan pyrkiä taidetyöntekijäin joukkokuntaan, ja mikäli he ovat kyllin lahjakkaita, he saavat valita tällaisen uran pitemmäksi tai lyhyemmäksi ajaksi. Mutta kukaan ei voi liittyä taivaallisiin taidetyöntekijöihin lyhyemmäksi ajaksi kuin tuhatvuotiskaudeksi, tuhanneksi vuodeksi superuniversumin aikaa.

44:0.5

Kaikki taivaalliset taidetyöntekijät rekisteröidään superuniversumin päämajassa, mutta heitä ohjaavat paikallisuniversumien pääkaupungeissa toimivat morontiavalvojat. He saavat valtakirjansa kunkin paikallisuniversumin päämajamaailmassa toimivalta morontiavalvojien keskusyhteisöltä seuraavina seitsemänä toiminnan mukaisena pääjakautumana:

44:0.6

1. Taivaalliset muusikot.

44:0.7

2. Taivaalliset toisintajat.

44:0.8

3. Jumalalliset rakentajat.

44:0.9

4. Ajattelun muistiinmerkitsijät.

44:0.10

5. Energiankäsittelijät.

44:0.11

6. Muotoilijat ja kaunistajat.

44:0.12

7. Harmoniatyöntekijät.

44:0.13

Mainittujen seitsemän ryhmän alkuperäiset opettajat ovat kaikki kotoisin Havonan täydellisistä maailmoista, ja Havonaan myös sisältyvät mallit ja mallitutkielmat hengen maailman taidetoiminnan kaikkia asteita ja muotoja varten. Vaikka onkin jättiläismäinen tehtävä ryhtyä siirtämään näitä Havonan taiteenhaaroja avaruuden maailmoihin, taivaallisten taidetyöntekijöiden tekniikka ja toteutus ovat käyneet tässä suhteessa aikakaudesta toiseen yhä paremmiksi. Kuten tapahtuu ylösnousemuksellisen elämänuran kaikissa muissakin vaiheissa, jokaisen alan kehittyneimmiltä yksilöiltä edellytetään, että he jatkuvasti jakavat korkeatasoisempaa tietoaan ja taitoaan vähemmän onnekkaille tovereilleen.

44:0.14

Mansiomaailmoissa näette ensimmäiset tuokiokuvat näistä Havonan siirrännäistaiteista, ja niiden kauneus ja tälle kauneudelle antamanne arvostus nousevat korkeammalle ja kirkastuvat aina siihen asti, kunnes seisotte Salvingtonin henkisaleissa ja katselette hengen maailmojen ylivertaisten taiteilijoiden inspiroivia mestariteoksia.

44:0.15

Kaikki nämä morontia- ja hengen maailmojen toiminnat ovat todellisia. Hengen maailma merkitsee henkiolennoille todellisuutta. Aineellinen maailma on meille epätodellisempi. Henkien korkeammat muodot kulkevat vaivattomasti tavallisen aineen läpi. Korkeat henget eivät reagoi mihinkään aineelliseen, paitsi tiettyihin perusenergioihin. Aineellisille olennoille on hengen maailma enemmän tai vähemmän epätodellinen; henkiolennoille taas aineen maailma on miltei kokonaan epätodellinen, se on vain henkirealiteettien substanssin varjo.

44:0.16

Pelkällä hengen näkökyvyllä en pysty havaitsemaan rakennusta, jossa tätä kertomusta käännetään ja merkitään muistiin. Eräs uversalainen Jumalallinen Neuvonantaja, joka sattumoisin seisoo vierelläni, havaitsee näistä puhtaasti aineellisista luomuksista vieläkin vähemmän. Voimme nähdä, miltä nämä aineelliset rakennelmat teistä näyttävät, kun katselemme niiden hengestä olevaa vastinkappaletta, jonka eräs meitä palveleva energianmuuntaja esittää mielellemme. Tämä aineellinen rakennus ei minulle, henkiolennolle, ole oikeastaan todellinen, mutta aineellisille kuolevaisille se on tietenkin hyvin todellinen ja hyvin käyttökelpoinen.

44:0.17

On olemassa tietyntyyppisiä olentoja, jotka pystyvät näkemään sekä henki- että aineellisten maailmojen luotujen reaalisuuden. Tähän luokkaan kuuluvat niin kutsutut Havonan servitaalien neljännet luodut sekä sovittelijoiden neljännet luodut. Ajallisuuden ja avaruuden enkeleillä on kyky nähdä sekä henkiolentoja että aineellisia olentoja. Samanlainen kyky on myös taivaaseen nousevilla kuolevaisilla, sitten kun he ovat vapautuneet lihallisesta elämästä. Korkeammille henkitasoille päästyään taivasmatkalaiset kykenevät tunnistamaan aineellisia, morontiaalisia ja henkeä olevia reaalikohteita.

44:0.18

Seurassani on myös eräs Voimallinen Sanansaattaja Uversasta, ylösnousemuksellinen, Suuntaajaan fuusioitunut entinen kuolevainen, ja hän havaitsee sinut sellaisena kuin olet ja näkee samanaikaisesti läsnä olevat Yksinäisen Sanansaattajan, supernafit ja muut taivaalliset olennot. Milloinkaan et pitkän ylösnousemuksesi aikana menetä kykyä tuntea aiempien olemassaolojen aikaisia tovereitasi. Noustessasi elämän asteikkoa sisäänpäin säilytät aina kyvyn tuntea kumppanisi aiemmilta ja alemmilta kokemustasoilta samoin kuin kyvyn olla kanssakäymisissä heidän kanssaan. Jokainen uusi ylentäminen tai ylösnousemus tuo näkökykysi piiriin aina uuden henkiolentojen ryhmän vähentämättä silti mitään kyvystäsi tuntea ystäväsi ja kumppanisi aiemmista olotiloista.

44:0.19

Tämän kaiken tekee ylösnousemuskuolevaisten kokemuksessa mahdolliseksi heidän sisimmässään olevan Ajatuksensuuntaajan toiminta. Koska Ajatuksensuuntaajat säilyttävät jäljennökset koko elämänne kokemuksista, voit olla vakuuttunut siitä, ettet koskaan menetä yhtään sellaista ominaisuutta, joka sinulla kerran oli; ja nämä Suuntaajat kulkevat kanssanne koko matkan, osana sinua, todellisuudessa sinuna.

44:0.20

Mutta olen miltei luopunut toivosta, että pystyisin kertomaan aineelliselle mielelle, millaista taivaallisten taidetyöntekijöiden työ on. Minun on pakostakin lakkaamatta vääristeltävä ajatusta ja väänneltävä kieltä pyrkiessäni selittämään kuolevaiselle mielelle, mitä nämä morontiatoiminnot ja lähes henkiset ilmiöt todellisuudessa ovat. Ymmärryksenne ei pysty käsittämään, ja kielenne on riittämätön ilmaisemaan näiden puolihenkisten toimintojen merkitystä, arvoa ja keskinäistä yhteyttä. Ja ryhdyn tähän yritykseen ihmismielen valistamiseksi näiden realiteettien osalta, vaikka täysin ymmärrän, kuinka kertakaikkisen mahdotonta minun on kovinkaan hyvin tällaisessa hankkeessa onnistua.

44:0.21

En voi muuta kuin koettaa luonnostella karkean rinnastuksen kuolevaisten aineellisten toimintojen ja taivaallisten taidetyöntekijäin monenlaisten toimintojen välille. Jos Urantian rodut olisivat edistyneet pitemmälle taiteen alalla ja muissa kulttuurisaavutuksissa, voisin itsekin mennä saman verran pitemmälle pyrkiessäni suuntaamaan ihmismieltä aineellisuuksista morontiaalisuuksiin. Kaikki, mitä suunnilleen voin toivoa saavani aikaan, on, että saan korostetuksi näiden morontia- ja hengen maailmojen toimintojen todellisuutta.


 
 
44:1 ►
Urantia-kirja