◄ 44:2
Luku 44
44:4 ►

Taivaalliset taidetyöntekijät

3. Jumalalliset rakentajat

44:3.1

On kaupunkeja, ”joiden rakentaja ja luoja on Jumala”. Hengen puolella meillä on kaikki, mikä on teille kuolevaisille tuttua, ja sanoin kuvaamattomasti enemmän. Meillä on kodit, henkimukavuudet ja morontiatarvikkeet. Jokaista sellaista aineellisen tarpeen tyydyttämistä kohden, josta ihmiset pystyvät nauttimaan, meillä on tuhansia hengellisiä realiteetteja, jotka rikastuttavat ja avartavat olemassaoloamme. Jumalalliset rakentajat toimivat seitsemässä ryhmässä:

44:3.2

1. Kotiensuunnittelijat ja -rakentajat—ne, jotka rakentavat ja saattavat uuteen uskoon yksilöille ja työryhmille osoitetut asumukset. Nämä morontia- ja henkiasuinpaikat ovat todellisia. Teidän lyhytulotteiselle näkökyvyllenne ne olisivat näkymättömiä, mutta meille ne ovat hyvin todellisia ja kauniita. Kaikki henkiolennot saavat tietyssä laajuudessa osallistua rakentajien kanssa omien morontia- tai henkiasumustensa tiettyjen yksityiskohtien suunnittelemiseen ja luomiseen. Nämä kodit varustetaan ja kaunistetaan niiden morontia- tai henkiolentojen tarpeiden mukaan, joiden on määrä asua niissä. Kaikkien näiden rakennelmien suhteen on tarjolla runsaasti vaihtelunvaraa ja laajasti mahdollisuuksia mieltymystensä yksilölliseen esilletuomiseen.

44:3.3

2. Työskentelytilojenrakentajat—ne, jotka toimivat suunnittelemalla ja kokoamalla henki- ja morontiamaailmojen vakinaisten ja rutiinityöntekijöiden tilat. Näitä rakentajia voidaan verrata Urantian työpajojen ja muiden teollisuuslaitosten rakentajiin. Siirtymämaailmoilla on tarpeellinen, keskinäistä huolenpitoa edustava järjestelmä ja erikoistumiseen perustuva työnjako. Emme kaikki tee kaikkea, vaan morontiaolentojen ja kehittyvien henkien välillä esiintyy toiminnallista eriytymistä, eivätkä nämä työskentelytilojen rakentajat vain rakenna parempia työpajoja, vaan he myötävaikuttavat myös työntekijäin ammattitaidon kohenemiseen.

44:3.4

3. Virkistystilojenrakentajat—lepokausina ovat käytössä suunnattoman suuret rakennukset. Kuolevaiset kutsuisivat näitä lepojaksoja virkistäytymiseksi ja—tietyssä mielessä—leikiksi. Vaihtelunohjaajille, morontiamaailmojen humoristeille, varataan sopivat puitteet, sellaiset siirtymäsfäärit, joilla suoritetaan evolutionaarisilta planeetoilta vasta äskettäin siirrettyjen ylösnousemusolentojen kouluttaminen. Korkeammat hengetkin harrastavat hengellisen uudelleenlatautumisen kausinaan tietynmuotoista menneitä muistelevaa huumoria.

44:3.5

4. Palvontapaikkojenrakentajat—henki- ja morontiatemppeleiden kokeneet arkkitehdit. Kaikissa kuolevaisten ylösnousemukseen liittyvissä maailmoissa on palvontatemppeleitä, ja ne ovat morontiamaailmojen ja hengen sfäärien ihanimpia luomuksia.

44:3.6

5. Opetustilojenrakentajat—ne, jotka rakentavat morontiakoulutuksen ja korkeamman henkiopetuksen päämajat. Aina on tilaisuus hankkia suurempaa tietämystä, saada lisää tietoa itse kunkin nykyisestä ja tulevasta työstä, sekä saada universaalista kulttuuritietämystä, tietoa, jonka tarkoituksena on tehdä ylösnousemuskuolevaisista yhä älykkäämpiä ja tehokkaampia morontia- ja henkimaailmojen kansalaisia.

44:3.7

6. Morontiasuunnittelijat—ne, jotka rakentavat kaikkien maailmojen kaikkien persoonallisuuksien tasavertaisuuden pohjalta tapahtuvaa yhteenliittymistä varten millä tahansa sfäärillä nämä sattuvatkaan samanaikaisesti olemaan. Nämä suunnittelijat toimivat yhdessä Morontiavoiman Valvojien kanssa rikastuttaakseen edistyvän morontiaelämän koordinaatiota.

44:3.8

7. Julkisten tilojen rakentajat—ne taidetyöntekijät, jotka suunnittelevat ja rakentavat muuhun kuin palvontaan tarkoitetut kokoontumistilat. Suuria ja upeita ovat yhteiset kokoontumistilat.

44:3.9

Vaikkeivät nämä rakennelmat eivätkä niiden kaunistukset aineellisten kuolevaisten aistimuksiin perustuvalle ymmärrykselle olisikaan täysin todellisia, meille ne ovat varsin todellisia. Et kykenisi näkemään näitä temppeleitä, jos voisit lihallisessa hahmossasi niissä vierailla. Kaikki nämä aineellisuuden ylittävät luomukset ovat silti siellä, ja erotamme ne aivan selvästi ja nautimme niistä aivan yhtä täysimääräisesti.


◄ 44:2
 
44:4 ►