◄ 44:1
Luku 44
44:3 ►

Taivaalliset taidetyöntekijät

2. Taivaalliset toisintajat

44:2.1

Tuskinpa voi kuolevainen ihminen toivoa saavansa enempää kuin vaivaisen ja vääristyneen käsityksen niistä taivaallisten toisintajien toiminnoista, joita minun on pyrittävä valaisemaan materiaalisen kielenne karkean ja rajoittuneen symbolijärjestelmän välityksellä. Henkis-morontiaaliseen maailmaan kuuluu tuhat ja yksi asiaa, joilla on suurenmoinen arvo, asioita, jotka ovat toistamisen arvoisia, mutta jotka ovat Urantialla tuntemattomia, kokemuksia, jotka kuuluvat niiden toimintojen kategoriaan, jotka tuskin ovat ”juolahtaneet ihmisen mieleen”, niitä realiteetteja, joita Jumala pitää odottamassa lihallisesta elämästä selviytyviä.

44:2.2

Taivaalliset toisintajat kuuluvat seitsemään ryhmään, ja koetan luoda valaistusta heidän työhönsä seuraavan luokituksen avulla:

44:2.3

1. Laulajat—harmonistit, jotka toistavat erityisiä menneisyyden sointuja ja tulkitsevat nykyisyyden melodioita. Mutta tämä kaikki toteutetaan morontiatasolla.

44:2.4

2. Väreillätyöskentelijät—ne valon ja varjon taiteilijat, joita saattaisitte kutsua piirtäjiksi ja maalareiksi, taiteilijat, jotka ikuistavat ohitse kiitäviä näkymiä ja hetkellisiä tapahtumia tulevaisuuden morontiaalisiksi ilonaiheiksi.

44:2.5

3. Valon kuvaajat—tekevät todellisten puolihenkisten ilmiöiden tallenteet, joista elokuvat olisivat hyvin karkea havainnollistus.

44:2.6

4. Historiallisten kuvaelmien tekijät—ne, jotka draamallisin keinoin toisintavat universumin aikakirjojen ja historian ratkaisevan tärkeät tapahtumat.

44:2.7

5. Profeetalliset taiteilijat—ne, jotka projisoivat historiasta esille nousevat merkitykset tulevaisuuteen.

44:2.8

6. Elämäntarinan kertojat—ne, jotka säästävät unohdukselta elämänkokemuksen merkityksen ja tarkoituksen. Nykyisten persoonallisten kokemusten projisoiminen tulevaisuuden tavoitearvoiksi.

44:2.9

7. Hallinnolliset näyttämöllepanijat—ne, jotka kuvaavat hallitusfilosofian ja hallintotekniikan merkitystä, suvereenisuuden taivaalliset näytelmäntekijät.

44:2.10

Taivaalliset toisintajat toimivat varsin usein ja tehokkaasti yhteistyössä vaihtelunohjaajien kanssa yhdistettäessä muistikuvien pääkohtien kertaus tiettyihin mielen lepuutuksen ja persoonallisuuden virkistämisen muotoihin. Morontiakonklaavien ja henkikokousten edessä nämä toisintajat yhdistävät joskus voimansa esittämällä valtavia draamallisia näyttämökuvia, jotka kuvailevat tällaisten kokoontumisten tarkoitusta. Olin äskettäin katsomassa tällaista ällistyttävää esitystä, jossa yli miljoona näyttelijää esitti yli tuhannesta kohtauksesta koostuneen näyttämösarjan.

44:2.11

Korkeammat ajattelunopettajat ja siirtymävaiheen hoivaajat käyttävät morontiaalisissa opetustoimissaan laajasti ja tehokkaasti hyväkseen näitä eri toisintajaryhmiä. Mutta he eivät omista kaikkia ponnistuksiaan vain tilapäisten kuvaelmien esittämiseen; suuri, hyvin suuri osa heidän työstään on luonteeltaan pysyväistä ja tulee ikuisesti säilymään perintönä koko tulevalle ajalle. Nämä taidetyöntekijät ovat niin monitaitoisia, että kun he toimivat voimansa yhdistäen, he kykenevät esittämään uudelleen kokonaisen aikakauden, ja yhdessä serafihoivaajien kanssa he voivat tosiasiassa kuvata ajallisuuden kuolevaisille katselijoille hengen maailman ikuisia arvoja.


◄ 44:1
 
44:3 ►