◄ 44:0
Luku 44
44:2 ►

Taivaalliset taidetyöntekijät

1. Taivaalliset muusikot

44:1.1

Kuolevaisille ominaisine rajoittuneine kuuloalueinenne voitte tuskin muodostaa itsellenne käsitystä morontiamelodioista. On jopa olemassa sellainen kauniiden äänien aineellinenkin skaala, jota ihmisen kuuloaisti ei tunnista, morontia- ja henkiharmonian käsittämättömästä ulottuvuudesta puhumattakaan. Henkimelodiat eivät ole aineellisia ääniaaltoja, vaan henkivärähtelyjä, joita taivaallisten persoonallisuuksien henget vastaanottavat. Sfäärien melodiaan liittyy sekä valtava ulottuvuus että ilmaisun sielukkuus samoin kuin toteutuksen suurenmoisuus, jotka ovat kokonaan ihmisen käsityskyvyn tuolla puolen. Olen nähnyt miljoonia hurmioituneita olentoja, jotka ovat ylevän ekstaasin vallassa asianomaisen toimialueen melodian vyöryessä heidän kuultavakseen taivaallisten yhteyspiirien henkienergian kannattamana. Nämä ihanat melodiat voidaan lähettää kaukoviestimin universumin kaukaisimpiin osiin asti.

44:1.2

Taivaalliset muusikot tuottavat taivaallista harmoniaa seuraavia henkivahvuuksia käsittelemällä:

44:1.3

1. Hengellinen ääni—henkivirtauksen keskeyttämiset.

44:1.4

2. Hengellinen valo—morontiaalisten ja hengellisten maailmojen valon säätely ja voimistaminen.

44:1.5

3. Energian törmäyttämiset—melodia, joka tuotetaan morontia- ja henkienergioita taitavasti käsittelemällä.

44:1.6

4. Värisinfoniat—morontian värisävyjen melodia; tämä kuuluu taivaallisten muusikkojen korkeimpiin saavutuksiin.

44:1.7

5. Yhteen liittyneiden henkien harmonia—jo pelkkä eri luokkiin kuuluvien morontia- ja henkiolentojen sijoittelu ja yhdisteleminen tuottaa majesteettisia melodioita.

44:1.8

6. Ajatuksen melodia—hengellisten ajatusten mietiskely voi olla niin täydellistynyttä, että se puhkeaa Havonan melodioiksi.

44:1.9

7. Avaruuden musiikki—oikean virityksen avulla universumin kaukoviestitysyhteyspiirillä voidaan ottaa vastaan muiden sfäärien melodioita.

44:1.10

On olemassa yli satatuhatta erilaista äänen, värin ja energian käsittelytapaa, menetelmää, jotka sisällöllisesti vastaavat sitä, miten ihmiset käyttävät musiikki-instrumentteja. Teidän tanssiryhmänne edustavat epäilemättä aineellisten luotujen alkeellista ja irvokasta pyrkimystä päästä lähelle taivaallista harmoniaa olentoja sijoittelemalla ja persoonallisuuksia järjestelemällä. Morontiamelodioiden viittä muuta muotoa ei tiedosteta aineellisen ruumiin aistimekanismein.

44:1.11

Harmonia, melodisten yhdistelmien seitsemän tason musiikki, on henkiviestinnän ainoa universaalinen koodi. Musiikki, sellaisena kuin Urantian kuolevaiset sen ymmärtävät, saavuttaa korkeimman ilmaisunsa järjestelmän päämajan, Jerusemin, kouluissa, joissa puoliaineellisille olennoille opetetaan äänen harmoniat. Morontiamelodian ja taivaallisen harmonian muihin muotoihin kuolevaiset eivät reagoi.

44:1.12

Urantialla on musiikin arvostus sekä fyysistä että hengellistä; ja ihmismuusikkonne ovat tehneet paljon musiikillisen maun kohottamiseksi varhaisten esivanhempienne barbaarisesta monotoniasta soinnin arvostuksen korkeammille tasoille. Valtaosa Urantian kuolevaisista reagoi musiikkiin niin kovin suurelta osin aineellisilla lihaksilla ja perin vähäisesti mielellä ja hengellä. Mutta musiikin arvostus on kehittynyt vakaasti yli kolmenkymmenenviidentuhannen vuoden ajan.

44:1.13

Soinnukas synkopointi merkitsee ylimenoa alkukantaisen ihmisen musikaalisesta monotoniasta myöhempien aikojen muusikkojenne ilmaisurikkaaseen harmoniaan ja puhutteleviin sävelmiin. Nämä varhaisemmantyyppiset rytmit kiihottavat musiikkia rakastavan tajunnan reagointia vaatimatta harmonian arvostuksen korkeampien älyllisten kykyjen käyttöä, ja sen vuoksi ne yleisemmin vetoavatkin kypsymättömiin tai hengellisesti velttoihin yksilöihin.

44:1.14

Paraskin Urantian musiikki on vain muusikkojenne taivaallisten kumppanien kuulemien suurenmoisten sävelten ohitse kiitävää kaikua, ja näistä morontiavoimien harmonioista taivaalliset muusikot jättivät talletettaviksi vain katkelmia sointuopin musiikillisina melodioina. Henkis-morontiaalinen musiikki ottaa useinkin käyttöönsä kaikki seitsemän ilmaisu- ja toisintamismenetelmää niin, että ihmismieli on suunnattoman esteen edessä yrittäessään pelkistää näitä korkeampien sfäärien melodioita pelkiksi musiikillisen soinnin nuoteiksi. Tällainen yritys olisi suurin piirtein samaa kuin, jos suuren orkesterin sävelet yritettäisiin toistaa yhtä ainoata soitinta käyttäen.

44:1.15

Vaikka olettekin Urantialla panneet kokoon joitakin kauniita sävelmiä, ette musiikillisessa mielessä ole edenneet läheskään yhtä pitkälle kuin moni Satanian naapuriplaneetoistanne. Jospa Aatami ja Eeva vain olisivat jääneet elämään, niin teillä olisi nyt todellista musiikkia; mutta harmonian lahja, joka oli niin suuri heidän olemuksessaan, on epämusikaalisten perintötekijäin vaikutuksesta laimentunut siinä määrin, että vain yhdessä kuolevaisessa tuhannesta ilmenee vähänkään suuremmassa määrin harmoniikan arvostusta. Mutta älkää lannistuko: jonakin päivänä saattaa Urantialle ilmaantua todellinen muusikko, ja kokonaiset kansat lumoutuvat silloin hänen sävelmiensä suurenmoisista soinnuista. Yksi tällainen ihminen voisi muuttaa ikiajoiksi kokonaisen kansakunnan kulkusuunnan, jopa koko sivistyneen maailman kulkeman kurssin. On kirjaimellisesti totta, että ”melodialla on kyky muuttaa vaikka koko maailma”. Musiikki pysyy ikuisesti ihmisten, enkeleiden ja henkien universaalisena kielenä. Harmonia on Havonan puhetta.


◄ 44:0
 
44:2 ►