◄ 44:3
Luku 44
44:5 ►

Taivaalliset taidetyöntekijät

4. Ajatusten muistiinmerkitsijät

44:4.1

Nämä taidetyöntekijät omistautuvat maailmojen korkeamman ajattelun tallentamiseen ja toisintamiseen, ja he toimivat seitsemässä ryhmässä:

44:4.2

1. Ajatustensäilyttäjät. Nämä taidetyöntekijät omistautuvat maailmojen korkeamman ajattelun tallentamiseen. Morontiamaailmoissa he todellakin säilyttävät aarteina henkitoiminnan helmiä. Ennen kuin ylipäätään tulin Urantialle, näin muistiinpanoja ja kuuntelin kaukoviestilähetyksiä eräiden tämän planeetan suurten ajattelijoiden muodostamista käsityksistä. Ajatusten muistiinmerkitsijät säilyttävät tällaiset jalot ideat uversankielisinä.

44:4.3

Jokaisella superuniversumilla on oma kielensä, jota sen persoonallisuudet puhuvat ja joka on vallitsevana sen kaikissa sektoreissa. Omassa superuniversumissamme se tunnetaan uversan kielenä. Myös jokaisella paikallisuniversumilla on oma kielensä. Kaikki Nebadonin korkeammat olentoluokat ovat kaksikielisiä ja puhuvat sekä nebadonia että uversaa. Aina kun kaksi eri paikallisuniversumeista tulevaa yksilöä tapaa toisensa, he keskustelevat uversaksi; jos kuitenkin toinen heistä on kotoisin jostakin muusta superuniversumista, heidän on turvauduttava tulkkiin. Keskusuniversumissa on hyvin vähän kielen tarvetta, sillä siellä vallitsee ylevä ja lähes täydellinen yhteisymmärrys; ainoastaan Jumalia ei siellä ymmärretä täysimääräisesti. Meille opetetaan, että Paratiisissa sattumanvaraisessa kohtaamisessa tulee esille enemmän keskinäistä ymmärrystä kuin, mitä jollakin kuolevaisten kielellä voitaisiin välittää tuhannessa vuodessa. Jopa Salvingtonissa ”me tiedämme niin kuin meidät itsemmekin tiedetään.”

44:4.4

Morontia- ja henkisfääreillä esiintyvä kyky kääntää ajattelu kieleksi ylittää ihmisen käsityskyvyn. Taitavat muistiinmerkitsijät voivat kiihdyttää nopeuden, jolla siirrämme ajattelun pysyviksi tallenteiksi, niin suureksi, että yhdessä Urantian ajanlaskun mukaisessa minuutissa voidaan merkitä muistiin aineisto, joka vastaa puolta miljoonaa sanaa eli ajatussymbolia. Nämä universumikielet ovat paljon tyhjentävämpiä kuin kehittyvien maailmojen puhe. Uversan käsitesymboleihin kuuluu yli miljardi kirjoitusmerkkiä, vaikka perusaakkosto käsittääkin vain seitsemänkymmentä symbolia. Nebadonin kieli ei ole aivan näin pitkälle kehitettyä: sen perussymboleiden eli aakkosten lukumäärä on neljäkymmentäkahdeksan.

44:4.5

2. Käsitteiden muistiinmerkitsijät. Tämä muistiinmerkitsijäin toinen ryhmä huolehtii käsitekuvien, ideahahmojen, säilyttämisestä. Kysymyksessä on sellainen pysyvän kirjaamisen muoto, joka aineellisissa maailmoissa on tuntematon, ja tätä menetelmää käyttäen voisin yhdessä teidän tunnissanne hankkia enemmän tietoa kuin te voisitte tavallista kirjoitettua kieltä lukemalla saada sadassa vuodessa.

44:4.6

3. Käsitemerkkien tallentajat. Meillä on sekä kirjoitetun että puhutun sananne vastine, mutta ajattelun säilyttämiseen käytämme tavallisesti käsitteiden kuvallistamisen ja käsitemerkkien menetelmiä. Käsitemerkkien tallentajat pystyvät tuhat kertaa parempaan tulokseen kuin käsitteiden muistiinmerkitsijät.

44:4.7

4. Puhetaidon edistäjät. Muistiinmerkitsijöiden tämän ryhmän toimialana on säilyttää ajatuksia puheidenpidon kautta tapahtuvaa toisintamista varten. Mutta nebadonin kielellä voisimme puolen tunnin puheella kattaa jonkun Urantian kuolevaisen koko elämänkaaren sisällyksen. Ainoa toivonne saada edes jonkinlainen käsitys näistä toiminnoista on, että pysähdytte miettimään unielämänne sekavaa ja vääristynyttä toteutumistapaa—kuinka te muutamassa sekunnissa voitte näissä öisissä kuvitelmissa käydä läpi monien vuosien kokemukset.

44:4.8

Henkimaailman puhetaito on eräs teitä odottavista verrattomista elämyksistä, teitä, jotka olette kuulleet Urantian jalostumattomia ja kangertelevia puhe-esityksiä. Salvingtonin ja Edentian oratorioissa on sanoin kuvaamattoman innoittavaa musiikin harmoniaa ja ilmaisun soinnukkuutta. Nämä hehkuvat ajatukset ovat kuin kauniita jalokiviä loistavissa diadeemeissa. Mutta en todellakaan pysty siihen! En kykene välittämään ihmismielelle käsitystä näiden toisen maailman realiteettien laajuudesta ja syvyydestä!

44:4.9

5. Kaukoviestilähetysten ohjaajat. Paratiisin, superuniversumien ja paikallisuniversumien kaukoviestilähetykset ovat ajatuksensäilyttäjien tämän ryhmän yleisvalvonnassa. He toimivat kaukoviestimin lähetettävän aineiston tarkastajina, toimittajina ja koordinoijina. He sovittavat kaikki Paratiisin kaukoviestilähetykset superuniversumien oloihin sekä muokkaavat ja kääntävät Päivien Muinaisten kaukoviestilähetykset paikallisuniversumien yksittäisille kielille.

44:4.10

Paikallisuniversumien kaukoviestilähetykset on niin ikään muokattava järjestelmien ja yksittäisten planeettojen vastaanotettaviksi. Näiden avaruusraporttien välitystä valvotaan huolellisesti, ja jotta varmistuttaisiin siitä, että jonkin yhteyspiirin jokaisessa maailmassa jokainen raportti on tullut asianmukaisesti vastaanotetuksi, suoritetaan aina vastaanottajan toimesta tapahtuva sanoman toisto. Nämä kaukoviestilähetysten ohjaajat ovat teknisessä mielessä asiantuntijoita avaruuden virtausten hyödyntämisessä kaikkiin tiedonvälityksen tarkoituksiin.

44:4.11

6. Rytmin muistiinmerkitsijät. Urantialaiset kutsuisivat näitä taidetyöntekijöitä epäilemättä runoilijoiksi, vaikka heidän toimintansa eroaakin suuresti teidän runomuotoisista aikaansaannoksistanne ja on lähes äärettömästi niitä korkeammalla. Rytmillisyys vähentää sekä morontia- että henkiolentojen tuntemaa uupumusta, ja siksi alinomaa pyritäänkin sekä nostamaan suorituskykyä että lisäämään mielihyvän tunnetta sillä, että lukuisat toiminnat suoritetaan rytmillisessä muodossa. Voin vain toivoa, että teillä olisi ilo kuulla jotakin Edentian kokousten runomuotoista kaukoviestilähetystä ja nauttia niiden konstellaation nerojen esitysten väri- ja sävykylläisyydestä, jotka ovat tämän itsensäilmaisemisen ja sosiaalisen yhteensoinnuttamisen ihanan taidemuodon mestareita.

44:4.12

7. Morontiatallentajat. Olen ymmälläni, kun en tiedä, miten kuvailisin aineelliselle mielelle tämän ajatusten muistiinmerkitsijöiden tärkeän ryhmän toimintaa, siis ryhmän, jonka tehtävänä on säilyttää morontia-asioiden ja henkitapahtumien eri ryhmäkokonaisuuksien kokoomakuvat; karkeasti havainnollistaen he ovat siirtymämaailmojen ryhmävalokuvaajia. He pelastavat tulevaisuudelle näiden edistyvien aikakausien elintärkeät tapahtumat ja yhteenliittymät ja säilyttävät ne morontiatallennesalien arkistoissa.


◄ 44:3
 
44:5 ►