◄ 44:4
Luku 44
44:6 ►

Taivaalliset taidetyöntekijät

5. Energiankäsittelijät

44:5.1

Nämä kiinnostavat ja tehokkaat taidetyöntekijät ovat tekemisissä jokaisen energialajin kanssa: fyysisen, mielellisen ja hengellisen.

44:5.2

1. Fyysisen energian käsittelijät. Fyysisen energian käsittelijät palvelevat pitkiä aikoja voimanohjaajien seurassa, ja he ovat asiantuntijoita fyysisen energian monien vaiheiden käsittelyssä ja valvonnassa. He ovat perillä superuniversumien kolmesta perusvirtauksesta ja kolmestakymmenestä energian alajakautumasta. Näistä olennoista on siirtymämaailmojen Morontiavoiman Valvojille mittaamatonta apua. He ovat Paratiisin kosmisten suunnitelmien hellittämättömiä tutkijoita.

44:5.3

2. Mielienergian käsittelijät. Nämä ovat morontiaolentojen ja muuntyyppisten älyllisten olentojen välisen yhteydenpidon asiantuntijoita. Tätä kuolevaisten välillä esiintyvää kommunikoinnin muotoa ei Urantialla käytännöllisesti katsoen ole olemassa. He ovat erityistuntijoita, jotka edistävät ylösnousemuksellisten morontiaolentojen kykyä kommunikoida keskenään, ja heidän työhönsä kuuluu lukuisia ainutlaatuisia tutkimusmatkoja älyllisten olentojen välisen yhteydenpidon maailmaan, mutta niiden kuvaaminen aineelliselle mielelle ylittää suuresti sen, mihin pystyn. Nämä taidetyöntekijät ovat Äärettömän Hengen mieliyhteyspiirien hellittämättömiä tutkijoita.

44:5.4

3. Hengellisen energian käsittelijät. Hengellisen energian käsittelijät ovat kiintoisa ryhmä. Hengellinen energia toimii vakiintuneiden lakien mukaisesti, aivan kuten fyysinenkin energia. Toisin sanoen, kun henkivahvuutta tutkitaan, siitä voidaan tehdä luotettavia johtopäätöksiä ja sitä voidaan fyysisten energioiden tavoin käsitellä täsmällisesti. Hengen maailmassa vallitsevat aivan yhtä täsmälliset ja luotettavat lait kuin aineellisissakin maailmoissa. Nämä käsittelijät, jotka tutkivat Iankaikkisen Pojan säätämiä, hengelliseen energiaan kohdistuvia peruslakeja siinä muodossa, jossa niitä sovelletaan kaikissa universumeissa taivaallisten olentojen morontiaalisiin ja muihin yhteisöihin, ovat muutaman viimeksi kuluneen miljoonan vuoden aikana saaneet aikaan monia parannuksia menetelmään, jolla olennot tyydyttävät energiantarpeensa hengellisestä energiasta.

44:5.5

4. Moninaiskäsittelijät. Tähän haasteita pelkäämättömään ryhmään kuuluu hyvin koulutettuja olentoja, jotka omistautuvat kaikkialla universumeissa fyysisenä, mielellisenä ja hengellisenä energiana ilmenevän jumalallisen energian kolmen alkuperäisen vaiheen toiminnalliseen yhdistämiseen. Kysymyksessä ovat ne terävä-älyiset persoonallisuudet, jotka todellisuudessa yrittävät löytää Korkeimman Jumalan universumiläsnäolon, sillä tässä Jumaluuden persoonallisuudessa täytyy tapahtua koko suuruniversumin jumalallisuuden kokemuksellinen yhdistyminen. Ja nämä taidetyöntekijät ovat viime aikoina saavuttaneet jonkinmääräistä menestystäkin.

44:5.6

5. Kuljetusneuvojat. Tämä kuljetusserafien teknisten neuvojien joukkokunta on varsin etevä suunnittelemaan yhteistyössä tähtientutkijoiden kanssa reitityksiä ja muutoinkin avustamaan avaruuden maailmoissa toimivia kuljetuspäälliköitä. He ovat sfäärien liikenteenvalvojia, ja heitä on kaikilla asutuilla planeetoilla. Urantialla palvelee seitsemänkymmenen kuljetusneuvojan joukkokunta.

44:5.7

6. Viestinnän asiantuntijat. Urantiaa palvelee niin ikään planeettainvälisen ja universumienvälisen viestinnän kaksitoista teknikkoa. Nämä pitkän kokemuksen omaavat olennot ovat asiantuntijoita sen tietämyksen alalla, joka kattaa maailmojen viestintää koskevat välityksen ja häiriöiden lait. Tämä joukkokunta huolehtii Gravitaatio- ja Yksinäisten Sanansaattajien sanomia lukuun ottamatta kaikenmuotoisista avaruusviesteistä. Urantialla heidän on suoritettava suuri osa työstään arkkienkelten yhteyspiirin kautta.

44:5.8

7. Levonopettajat. Jumalallinen lepo liittyy tekniikkaan, jolla olento varautuu hengellisellä energialla. Morontia- ja henkienergiavarantoja on täydennettävä aivan yhtä ehdottomasti kuin fyysisiäkin energiavaroja, muttei samoista syistä. Minun on pakostakin käytettävä karkeita havainnollistuksia pyrkiessäni valistamaan teitä. Niinpä siis kerron, että meidän henkimaailmasta olevien on aika ajoin keskeytettävä säännölliset puuhamme ja vetäydyttävä sopiviin kohtaamispaikkoihin, joissa asetumme jumalalliseen lepoon, ja sillä tavoin täydennämme hupenevia energioitamme.

44:5.9

Näistä asioista saatte ensimmäiset oppituntinne saapuessanne mansiomaailmoihin, sitten kun teistä on tullut morontiaolentoja ja olette alkaneet saada kokemusta henkisissä asioissa sovellettavista menetelmistä. Teillä on tietoa Havonan sisimmästä kehästä sekä siitä, että avaruuden pyhiinvaeltajat on johdettava Paratiisin pitkään ja elvyttävään lepoon, kun he ovat selvittäneet edelliset kehät. Tämä ei ole pelkästään tekninen vaatimus siirryttäessä ajallisuuden elämänvaiheesta iäisyyden palvelukseen, vaan se on myös välttämättömyys, eräs lepotilan muoto, joka on tarpeen ylösnousemuskokemuksen viimeisille askelille ominaisten energianmenetysten korvaamiseksi ja henkivoimavarojen keräämiseksi loputtoman elämänuran seuraavaa vaihetta varten.

44:5.10

Nämä energiankäsittelijät toimivat myös sadoin muin tavoin, joita on liian paljon tässä yhteydessä lueteltaviksi. Niihin kuuluvat neuvottelut serafien, kerubien ja sanobien kanssa siitä, mikä on tehokkain menetelmä energiantarpeen tyydyttämiseksi ja miten pitää yllä aktiivisten kerubien ja passiivisten sanobien välisten, toisistaan poikkeavien voimien mahdollisimman edullista tasapainoa. Nämä asiantuntijat antavat monin muin tavoin apua morontia- ja henkiolennoille näiden pyrkimyksissä ymmärtää jumalallista lepoa, joka avaruuden perusenergioiden tehokasta hyväksikäyttöä ajatellen on tuiki tarpeellinen.


◄ 44:4
 
44:6 ►