◄ 44:5
Luku 44
44:7 ►

Taivaalliset taidetyöntekijät

6. Muotoilijat ja kaunistajat

44:6.1

Kuinka toivonkaan, että osaisin kuvailla näiden ainutlaatuisten taidetyöntekijöiden hienon hienoa työtä! Jokainen taholtani tuleva pyrkimys selittää, mitä henkikaunistamiseksi tehtävä työ on, toisi aineellisten olentojen mieleen vain omat säälittävät—mutta kunnioitettavat—pyrkimyksenne toteuttaa näitä asioita omassa mielen ja aineen maailmassanne.

44:6.2

Vaikka tähän joukkokuntaan toiminnallisesti kuuluu yli tuhat alajakautumaa, se ryhmitellään seuraavien seitsemän pääotsakkeen alle:

44:6.3

1. Värien ammattilaiset. He juuri panevat henkiheijastuksen kymmenentuhatta värisävyä kaiuttamaan ilmoille sopusointuista kauneutta ilmentävät, herkän herkät sanomansa. Värientajuamista lukuun ottamatta ihmisen kokemuksessa ei ole mitään, mihin nämä toiminnot olisivat verrattavissa.

44:6.4

2. Äänenmuotoilijat. Käyttämällä hyväkseen ilmiöitä, joita te sanoisitte ääneksi, nämä muotoilijat kuvaavat identiteetiltään ja morontia-arvostukseltaan moninaisia henkiaaltoja. Todellisuudessa nämä impulssit ovat taivaallisten joukkojen alastomien ja loistavien henkisielujen suurenmoisia heijastuksia.

44:6.5

3. Tunnetilojenmuotoilijat. Nämä tunteidenkohottajat ja -säilyttäjät ovat niitä, jotka pelastavat morontiaaliset tuntemukset ja jumalalliset tunnetilat unohdukselta, ajallisuuden lasten tutkittaviksi ja heidän mielenylennyksekseen sekä morontiaetenijöiden ja edistyvien henkien innoitukseksi ja kaunistukseksi.

44:6.6

4. Tuoksutaiteilijat. Tässä tehty ylimaallisten henkitoimintojen vertaaminen kemiallisten tuoksujen fyysiseen aistimiseen on todellakin onnetonta, mutta Urantian kuolevaisille tämä palvelusmuoto olisi tuskin millään muullakaan nimellä tunnistettavissa. Nämä taidetyöntekijät luovat erilaiset sinfoniansa edistyvien valonlasten mielenylennykseksi ja iloksi. Maan päällä ei ole kerrassaan mitään, mihin tämäntyyppistä hengellistä suurenmoisuutta voitaisiin edes etäisesti verrata.

44:6.7

5. Presenssinkaunistajat. Nämä taidetyöntekijät eivät askartele itsensäkoristelutaitojen tai luodun kaunistamismenetelmien parissa. He omistautuvat moninaisten ja riemukkaiden reaktioiden aikaansaamiseen yksittäisissä morontia- ja henkiolennoissa draamallistamalla keskinäisen yhteyden merkitystä niiden asemasta johtuvien arvojen kautta, jotka annetaan eri morontia- ja henkiyhteisöille näiden monenlaisten olentojen monikoosteisissa yhteisesityksissä. Nämä taiteilijat asemoivat aineellisuuden ylittäviä olentoja siten kuin te järjestelisitte eläviä musiikkinuotteja, tuoksuja ja näkymiä, ja yhdistävät ne sitten ylistäviksi hymneiksi.

44:6.8

6. Maunmuotoilijat. Entä miten ihmeessä teille kertoisi näistä taiteilijoista! Arastellen saattaisin ehdottaa, että he ovat morontiamakuaistin parantajia, ja että he pyrkivät kehittyviä henkiaisteja terävöittämällä myös lisäämään kauneuden arvostamista.

44:6.9

7. Morontiasyntesoijat. Nämä ovat käsityömestareita, jotka sitten kun kaikki muut ovat tehneet osuutensa, lisäävät huipentavan ja lopullisen silauksen morontiayhteisesitykseen ja saavat siten aikaan innoittavan kuvauksen siitä, mikä on jumalallisen kaunista—kestävän innoituksen lähteen henkiolennoille ja heidän morontiaseuralaiselleen. Mutta sinun on odotettava vapautumistasi eläimen ruumiista, ennen kuin voit ryhtyä muodostamaan käsitystä morontia- ja henkimaailmojen taiteellisesta loistokkuudesta ja esteettisestä kauneudesta.


◄ 44:5
 
44:7 ►