◄ 44:7
Luku 44
45:0 ►

Taivaalliset taidetyöntekijät

8. Kuolevaisten pyrkimykset ja morontiasaavutukset

44:8.1

Vaikkeivät taivaalliset taidetyöntekijät henkilökohtaisesti työskentele Urantian kaltaisilla aineellisilla planeetoilla, heitä saapuu kuitenkin silloin tällöin järjestelmän päämajasta tarjoamaan apuaan kuolevaisrotujen luonnonlahjakkaille yksilöille. Aina milloin nämä taidetyöntekijät ovat saaneet tällaisen tehtävän, he työskentelevät tilapäisesti planetaaristen edistyksen enkelten valvonnassa. Serafiarmeijat toimivat yhteistyössä näiden taidetyöntekijäin kanssa pyrittäessä auttamaan kuolevaistaiteilijoita, joilla on synnynnäisiä kykyjä ja joilla on myös aiempaa erikoiskokemusta omaava Suuntaaja.

44:8.2

Ihmisen erikoislahjakkuudelle on kolme mahdollista lähdettä: Pohjalla on aina luontainen eli synnynnäinen taipumus. Erikoiskyky ei koskaan ole Jumalten sattumanvaraisesti antama lahja, vaan jokaisella huomattavalla kyvykkyydellä on aina perinnöllinen perusta. Tämän luonnollisen kyvykkyyden lisäksi tai paremminkin sen täydennykseksi saatetaan antaa Ajatuksensuuntaajan johdatuksia niissä yksilöissä, joiden sisimmässä asuva Suuntaaja on mahdollisesti saanut tämänsuuntaisia kokemuksia—aktuaalisia ja kiistämättömiä—muissa maailmoissa ja muissa kuolevaisissa luoduissa. Tapauksissa, joissa sekä ihmismieli että sisäinen Suuntaaja ovat epätavallisen taitavia, henkitaiteilijat voidaan valtuuttaa toimimaan näiden kykyjen harmonisoijina ja muutoinkin auttamaan ja innoittamaan näitä kuolevaisia niin, että he pyrkivät kohti alati täydellistyviä ihanteita ja yrittävät niiden yhä laajempaa kuvaamista koko maailman mielenylennykseksi.

44:8.3

Hengen taidetyöntekijöiden riveissä ei esiinny kastijakoa. Olipa alkuperäsi kuinka vaatimaton hyvänsä, jos olet kyvykäs ja sinulla on julkituomisen lahja, saat sopivaa tunnustusta ja asianmukaista arvostusta noustessasi ylöspäin morontiakokemuksen ja henkeyden saavuttamisen asteikkoa. Mitään sellaista ihmisen perintötekijöissä olevaa vajavaisuutta tai kuolevaisen ympäristötekijöissä esiintyvää puutteellisuutta ei ole olemassa, jota morontiavaiheen elämänura ei täysin korjaisi ja tyystin poistaisi. Ja kaikki tällaiset taiteellisen tuloksellisuuden ja ilmaisurikkaan itsesitoteuttamisen tuottamat tyydytyksentunteet muuttuvat asteittain tapahtuvan etenemisesi kuluessa omien henkilökohtaisten ponnistelujesi kautta todeksi. Lopultakin evolutionaarisen keskinkertaisuuden toiveet voivat toteutua. Vaikka Jumalat eivät umpimähkäisesti annakaan lahjoja ja kykyjä ajallisuuden lapsille, he huolehtivat kuitenkin siitä, että näiden kaikki ylevät kaipaukset tulevat täytetyiksi ja että ihmisen jaloimman itsensäilmaisemisen halu tulee kokonaan tyydytetyksi.

44:8.4

Mutta jokaisen ihmisen olisi muistettava, että monet kunnianhimoiset pyrkimykset olla muita parempi, jollaiset halut kiusaavat kuolevaisia ihmisiä, eivät säily näiden samojen kuolevaisten mukana morontia- ja henkielämänvaiheen aikana. Ylösnousemusmorontiaanit oppivat sosiaalistamaan entiset puhtaasti itsekkäät halunsa ja itsekeskeiset pyrkimyksensä. Jos kuitenkin vielä senkin jälkeen, kun olet morontiavaiheen elämänuran aikana omaksunut todellista mota-ymmärrystä, haluat tehdä jotakin, jota hartaasti halusit tehdä maan päällä, mutta jonka tekemisen ympäristöolosuhteet ylitsepääsemättömästi sinulta estivät, sinulle annetaan aivan varmasti kaikki mahdollisuudet kauan hellimiesi toiveiden täysimääräiseen toteuttamiseen.

44:8.5

Ennen kuin ylösnousemuskuolevaiset lähtevät paikallisuniversumista astuakseen henkiselle elämänuralleen, tyydytetään heidän jokainen älyllinen, taiteellinen ja sosiaalinen toiveensa tai aito pyrkimyksensä, joka koskaan luonnehti heidän kuolevaisen tai morontiaalisen olemassaolonsa tasoa. Kysymys on tasavertaisuuden saavuttamisesta itsensäilmaisemisen ja itsensätoteuttamisen tuottaman tyydytyksen kohdalla, muttei identtisen kokemuksellisen statuksen saavuttamisesta eikä taitavuudessa, tekniikassa ja ilmaisussa ilmenevän luonteenomaisen yksilöllisyyden täydellisestä hävittämisestä. Sillä henkilökohtaisen kokemuksellisen saavuttamisen uutta, hengen tasolla ilmenevää eroavaisuutta ei tällä tavoin tasoiteta eikä yhtäläistetä ennen kuin olet suoriutunut Havonan elämänvaiheeseen kuuluvasta viimeisestä kehästä. Ja sitten Paratiisin asukkaita odottaa välttämättömyys sopeutua siihen henkilökohtaisen kokemuksen absoniittiseen eroavaisuuteen, joka on tasoitettavissa vasta ryhmässä tapahtuvalla luodun olennon perimmäisen statuksen saavuttamisella—kuolevaisfinaliittien seitsemännen asteen hengen määränpään saavuttamisella.

44:8.6

Tällainen on kertomus taivaallisista taidetyöntekijöistä, tuosta oivallisten työntekijöiden kosmopoliittisesta yhteisöstä, joka tekee niin suunnattoman paljon kruunatakseen arkkitehtoniset sfäärit taiteellisilla esityksillä Paratiisin-Luojien jumalallisesta kauneudesta.

44:8.7

[Laatinut muuan Nebadonin Arkkienkeli.]


◄ 44:7
 
Luku 45 ►
 

Suomenkielinen käännös © Urantia-säätiön. Kaikki oikeudet pidätetään.