◄ Luku 42
  Osa 2 ▲
Luku 44 ►
Luku 43

Konstellaatiot

Konstellaation päämaja  •  Konstellaation hallitus  •  Norlatiadekin Kaikkein Korkeimmat  •  Kokousvuori—Päivien Uskollinen  •  Edentian Isät Luciferin kapinan jälkeen  •  Jumalan puutarhat  •  Univitatia  •  Edentian koulutusmaailmat  •  Edentian kansalaisuus

URANTIASTA puhuttaessa käytetään yleisesti ilmaisua Satanian 606, Nebadonin Norlatiadekissa, mikä tarkoittaa kuudettasadattakuudetta asuttua maailmaa Satanian paikallisjärjestelmässä. Tämä sijaitsee Norlatiadekin konstellaatiossa, joka puolestaan on yksi Nebadonin paikallisuniversumin sadasta konstellaatiosta. Koska konstellaatiot ovat paikallisuniversumin ensiasteisia jakautumia, niiden hallitsijat kytkevät asutuista maailmoista koostuvat paikallisjärjestelmät Salvingtonissa olevaan paikallisuniversumin keskushallintoon ja heijastamisen kautta Uversan Päivien Muinaisten superhallintoon.

43:0.2

Konstellaationne hallitus sijaitsee 771 arkkitehtonisen sfäärin sikermässä. Näistä sfääreistä Edentia on keskimmäisin ja suurin. Se on Konstellaation-Isien, Norlatiadekin Kaikkein Korkeimpien, hallituksen sijaintipaikka. Edentia itse on likimain sata kertaa maailmanne suuruinen. Edentiaa ympäröivät seitsemänkymmentä suurempaa sfääriä ovat noin kymmenen kertaa Urantian kokoisia, kun taas jokaista mainittua seitsemääkymmentä maailmaa kiertävät kymmenen satelliittia ovat suunnilleen Urantian suuruisia. Nämä 771 arkkitehtonista sfääriä ovat kokonsa puolesta muiden konstellaatioiden vastaaviin sfääreihin verrattavia.

43:0.3

Edentian ajanlasku ja etäisyyksien mittaamistapa ovat samat kuin Salvingtonissa, ja universumin pääkaupunkisfäärien tavoin myös konstellaatiopäämajojen käytössä on kaikkia taivaan älyllisiä olentoja. Yleisesti ottaen nämä persoonallisuudet eivät suurestikaan eroa universumihallinnon yhteydessä kuvailluista.

43:0.4

Valvojaserafit, paikallisuniversumin enkelten kolmas luokka, osoitetaan konstellaatioiden palvelukseen. He pitävät päämajaansa pääkaupunkisfääreillä ja suorittavat laajamittaista palvelua ympäröivissä morontiakoulutuksen maailmoissa. Norlatiadekissa seitsemänkymmenen suursfäärin ja seitsemänsadan pienemmän satelliitin asukkaina ovat univitatia-olennot, konstellaation vakinaiset kansalaiset. Kaikista näistä arkkitehtonisista maailmoista pitää täysimääräistä huolta syntyperäisen elollisuuden eri ryhmät, jotka enimmältään jäävät paljastamatta, mutta joihin kuuluvat tehokkaat spironga- ja kauniit spornagiaolennot. Kun kerran konstellaatioiden morontiaelollisuus on morontiakoulutusjärjestelmän keskipiste, se on, kuten voitte aavistaakin, sekä tyypillistä että ihanteiden mukaista.


 
 
43:1 ►
Urantia-kirja