◄ 43:6
Luku 43
43:8 ►

Konstellaatiot

7. Univitatia

43:7.1

Univitatia-olennot ovat Edentian ja siihen liittyvien maailmojen vakinaisia kansalaisia, ja kaikki päämajaa ympäröivät seitsemänsataaseitsemänkymmentä maailmaa ovat heidän valvonnassaan. Nämä Luoja-Pojan ja Luovan Hengen lapset on projisoitu aineellisen ja hengellisen olemassaolon väliselle tasolle, mutta he eivät ole morontialuotuja. Edentian jokaisen seitsemänkymmenen suuremman sfäärin alkuperäisasukkailla on erilainen näkyvä hahmo, ja morontiakuolevaisten morontiahahmot viritetään vastaamaan univitatian nousevaa asteikkoa, joka kerta kun he muuttavat asuinpaikkaa yhdeltä Edentian sfääriltä toiselle, sillä he siirtyvät numerojärjestyksessä maailmasta numero yksi maailmaan numero seitsemänkymmentä.

43:7.2

Hengellisessä mielessä univitatia-olennot ovat samanlaisia; älyllisessä mielessä he eroavat toisistaan aivan kuten kuolevaisetkin. Hahmoltaan he muistuttavat suuresti morontiaalista olemassaolon tilaa, ja heidät on luotu toimimaan seitsemässäkymmenessä eri persoonallisuusluokassa. Kussakin tällaisessa univitatia-luokassa esiintyy kymmenen älyllisen toiminnan suurempaa muunnelmaa, ja kukin näistä erilaisista älyllisyyden tyypeistä johtaa etenevän toiminnallisen tai käytännöllisen sosiaalistamisen erityisiä harjoitus- ja kulttuurikouluja jollakin niistä kymmenestä satelliitista, jotka kiertävät jokaista suurempaa Edentian maailmaa.

43:7.3

Mainitut seitsemänsataa pienempää maailmaa ovat käytännön opetuksen teknisiä sfäärejä, joissa käsitellään koko paikallisuniversumin toimintaa, ja ne ovat avoinna kaikille älyllisten olentojen luokille. Näitä kouluja, joissa opetetaan erikoistaitoja ja annetaan teknistä tietoa, ei ylläpidetä pelkästään ylösnousemuskuolevaisia varten, vaikka morontiaopiskelijat ehdottomasti laajimman ryhmän kaikkien oppikursseille osallistuvien joukossa muodostavatkin. Kun sinut otetaan johonkin näistä sosiaalikulttuurin seitsemästäkymmenestä suurmaailmasta, saat välittömästi pääsyluvan kullekin sitä ympäröivistä kymmenestä satelliitista.

43:7.4

Erilaisissa hyväntahdon siirtokunnissa ylösnousemuskuolevaiset ovat enemmistönä vaihtelunohjaajien joukossa, mutta univitatia-olennot edustavat suurinta Nebadonin taivaallisten taidetyöntekijöiden joukkoon liittyvää ryhmää. Koko Orvontonissa Uversan abandontereita lukuun ottamatta mitkään muut Havonan ulkopuolelta olevat olennot eivät vedä vertoja univitatia-olennoille taiteellisessa taidokkuudessa, sosiaalisessa sopeutumiskyvyssä ja koordinoivassa nokkeluudessa.

43:7.5

Nämä konstellaation kansalaiset eivät itse asiassa ole taidetyöntekijäyhteisön jäseniä, mutta he työskentelevät auliisti kaikkien ryhmien kanssa, ja on suurelta osin heidän ansiotaan, että konstellaatioiden maailmoista on tullut siirtymävaiheen kulttuurin sisältämien taiteellisten mahdollisuuksien toteutumisen kannalta tärkeimpiä sfäärejä. He eivät toimi konstellaation päämajamaailmojen rajojen tuolla puolen.


◄ 43:6
 
43:8 ►