◄ 43:7
Luku 43
43:9 ►

Konstellaatiot

8. Edentian koulutusmaailmat

43:8.1

Edentian ja sitä ympäröivien sfäärien fyysiset puitteet ovat kutakuinkin täydelliset. Hengellisen suurenmoisuuden osalta nämä sfäärit ovat tuskin Salvingtonin sfäärien veroisia, mutta Jerusemin koulutusmaailmojen loistokkuuden ne ylittävät huomattavasti. Kaikki nämä Edentian sfäärit saavat energiansa suoraan universumin avaruusvirroista, ja niiden suunnattomia voimajärjestelmiä—sekä aineellisia että morontiaalisia—ohjataan ja jaetaan asiantuntevasti kohteeseensa Fyysisten Päävalvojien ja Morontiavoiman Ohjaajien pätevän yhteisön avustamien konstellaation voimakeskusten toimesta.

43:8.2

Siirtymävaiheen morontiakulttuurin seitsemässäkymmenessä koulutusmaailmassa vietetty aika, joka liittyy kuolevaisen ylösnousemuksen Edentia-jaksoon, on finaliitin aseman saavuttamiseen asti ylösnousemuskuolevaisen elämänuran vakain jakso. Se on todellakin tyypillistä morontiaelämää. Vaikka sinut viritetään uudelleen joka kerta, kun siirryt yhdestä suuremmasta kulttuurimaailmasta toiseen, säilytät kuitenkin saman morontiaruumiin, eikä tähän siirtymiseen liity kausia, jolloin persoonallisuus olisi tiedoton.

43:8.3

Käytät oleskelusi Edentiassa ja siihen liittyvillä sfääreillä pääasiassa ryhmäetiikan oppimiseen. Ryhmäetiikka on älyllisten persoonallisuuksien erilaisten universumi- ja superuniversumiyhteisöjen välisen miellyttävän ja antoisan suhteen salaisuus.

43:8.4

Mansiomaailmoissa saatoit päätökseen kehittyvän kuolevaispersoonallisuuden yhdistymisen; järjestelmäpääkaupungissa saavutit Jerusemin kansalaisuuden ja sait halun alistaa minuutesi ryhmätoimintojen ja yhteishankkeiden vaatimaan kurillisuuteen; mutta nyt sinun on konstellaation koulutusmaailmoissa määrä saavuttaa kehittyvän morontiapersoonallisuutesi aito sosiaalistuminen. Näihin verrattomiin kulttuuritaitoihin kuuluu, että opit hallitsemaan seuraavat asiat:

43:8.5

1. Miten elät onnellisesti ja työskentelet tehokkaasti kymmenen erilaisen morontiatoverin kanssa, samalla kun kymmenen tällaista ryhmää yhdistetään sadan jäsenen komppaniaksi ja sitten tuhannen jäsenen joukkokunnaksi.

43:8.6

2. Miten olet riemullisesti yhdessä ja toimit lämpimästi yhteistyössä kymmenen univitatia-olennon kanssa, jotka vaikka älyllisesti ovatkin morontiaolentojen kaltaisia, ovat kuitenkin kaikissa muissa suhteissa varsin erilaisia. Ja sitten sinun on toimittava tämän kymmenjäsenisen ryhmän keralla sen koordinoituessa kymmenen muun perheen kanssa, jotka vuorostaan yhdistyvät tuhannen univitatia-olennon joukkokunnaksi.

43:8.7

3. Miten sopeudut samanaikaisesti sekä morontiatovereihin että näihin univitatia-armeijoihin. Kuinka hankit kyvyn työskennellä vapaaehtoisesti ja tehokkaasti yhdessä omaan luokkaasi kuuluvien olentojen kanssa, jotka ovat läheisessä yhteistoimintasuhteessa jonkin verran erilaiseen älyllisten luotujen ryhmään.

43:8.8

4. Miten kaltaistesi ja itsestäsi eroavien olentojen kanssa tällä tavoin sosiaalisesti toimiessasi saavutat älyllisen sopusoinnun kummankin kumppaniryhmäsi kanssa ja sopeudut niiden toimialoihin.

43:8.9

5. Miten samalla kun pääset tyydyttävään persoonallisuuden sosiaalistumiseen älyn ja toiminnan tasolla, kehität yhä täydellisemmäksi kykyäsi elää läheisessä yhteydessä samanlaisten ja hieman erilaisten olentojen kanssa niin, että ärtyminen ja pahastuminen kaiken aikaa vähenevät. Vaihtelunohjaajat myötävaikuttavat ryhmäleikkiensä avulla suuresti tämän viimeksi mainitun tavoitteen saavuttamiseen.

43:8.10

6. Miten sovitat kaikki nämä erilaiset sosiaalistamismenetelmät Paratiisiin-nousuun johtavan elämänjakson asteittain tapahtuvan koordinoitumisen edistämiseen; miten lisäät universumiymmärrystä avartamalla niiden ikuisten päämäärämerkitysten käsittämisen kykyä, jotka kätkeytyvät näihin näennäisen merkityksettömiin ajallis-avaruudellisiin toimintoihin.

43:8.11

7. Ja sitten seuraa kaikkien näiden moninaisten sosiaalistamismenetelmien huipentuma, samalla kun hengellinen ymmärrys laajenee siltä osin kuin se koskee henkilökohtaisen kyvykkyyden kaikkien puolien enentymistä ryhmän hengellisen yhteenliittymisen ja morontiakoordinoitumisen kautta. Mitä tulee älyllisyyteen, sosiaalisuuteen ja hengellisyyteen, niin kaksi moraalista luotua eivät kumppanuusmenetelmän avulla vain kaksinkertaista henkilökohtaisia potentiaalejaan universumin tavoitteiden saavuttamiseen, vaan he pikemminkin nelinkertaistavat saavutus- ja suoritusmahdollisuutensa.

43:8.12

Olemme esittäneet Edentiassa tapahtuvan sosiaalistumisen morontiakuolevaisen liittymisenä kymmenestä älyllisesti erilaisesta yksilöstä koostuvaan univitatia-olentojen perheyhteisöön ja sen kanssa rinnan kulkevana samanlaisena liittymisenä kymmenen morontiaseuralaisen pariin. Mutta ensimmäisissä seitsemässä suurmaailmassa vain yksi ylösnousemuskuolevainen elää kymmenen univitatia-olennon kanssa. Seitsemän suuremman maailman toisessa ryhmässä kaksi kuolevaista asuu kunkin kymmenjäsenisen syntyperäisryhmän kanssa ja niin edelleen, kunnes seitsemän suursfäärin viimeisessä ryhmässä kymmenen morontiaolentoa asuu kymmenen univitatia-olennon kanssa. Oppiessasi olemaan paremmin kanssakäymisissä univitatia-olentojen kanssa, tulet soveltamaan tällaista kohentunutta etiikkaa suhteisiisi, joita sinulla on kaltaisiisi morontiaetenijöihin.

43:8.13

Ylösnousemuskuolevaisina te nautitte oleskelustanne Edentian edistyksen maailmoissa, mutta ette koe sitä henkilökohtaisen tyydytyksen tuottamaa sävähdystä, joka on ominaista ensimmäiselle kosketuksellenne universumin asioihin järjestelmäpäämajassa tai jäähyväistuntumallenne näihin realiteetteihin universumipääkaupungin viimeisissä maailmoissa.


◄ 43:7
 
43:9 ►