◄ 43:8
Luku 43
44:0 ►

Konstellaatiot

9. Edentian kansalaisuus

43:9.1

Sen jälkeen kun ylösnousemuskuolevaiset ovat valmistuneet maailmasta numero seitsemänkymmentä, he asettuvat asumaan Edentiaan. Taivasmatkalaiset osallistuvat nyt ensimmäistä kertaa ”Paratiisi-kokouksiin” ja kuulevat kertomuksen kaukaisuuksiin jatkuvasta elämänurastaan, sellaisena kuin Päivien Uskollinen sen esittää, joka on ensimmäinen heidän tapaamistaan Korkeimmista Kolminaisuusalkuisista Persoonallisuuksista.

43:9.2

Koko tämä oleskelu konstellaation koulutusmaailmoissa, joka huipentuu Edentian kansalaisuuden saavuttamiseen, on morontiaetenijöille totisen ja taivaallisen autuuden aikaa. Järjestelmän maailmoissa oleskelusi ajan kehityit jotakuinkin eläimellisestä olennosta morontialuoduksi; olit enemmän aineellinen kuin hengellinen. Salvingtonin sfääreillä kehityt morontiaolennosta kiistattoman hengen statuksen omaavaksi; tulet olemaan enemmän hengellinen kuin aineellinen. Mutta Edentiassa taivasmatkalaiset ovat aiemman ja tulevan tilansa keskivälillä, puolitiessä siirtymistään evolutionaarisesta eläimestä ylösnousemushengeksi. Koko Edentiassa ja sen maailmoissa viettämäsi ajan olet ”niin kuin enkelit”, edistyt jatkuvasti, mutta säilytät koko ajan yleisen ja tyypillisen morontiastatuksesi.

43:9.3

Tämä ylösnousemuskuolevaisen oleskelu konstellaatiossa on yhdenmukaisin ja vakain jakso koko morontiaedistymisestä koostuvan elämänvaiheen aikana. Tämä kokemus muodostaa taivasmatkalaisten sosiaalistumiseen johtavan koulutusjakson, ennen kuin heistä tulee henkiä. Se vastaa esifinaliitin hengellistä kokemusta Havonassa ja esiabsoniittista koulutusta Paratiisissa.

43:9.4

Edentiassa olevat ylösnousemuskuolevaiset työskentelevät pääasiassa seitsemässäkymmenessä toinen toistaan korkeammalla olevassa univitatia-maailmassa saamiensa toimeksiantojen parissa. He palvelevat eri ominaisuuksissa myös itse Edentiassa, pääasiassa sen konstellaatio-ohjelman parissa, joka koskee ryhmien, rotujen, kansakuntien ja planeettojen hyvinvointia. Kaikkein Korkeimmat eivät ole kovinkaan paljon mukana asutuissa maailmoissa tapahtuvan yksilökohtaisen edistymisen vaalimisessa, sillä he hallitsevat pikemminkin ihmisten valtakunnissa kuin yksittäisten ihmisten sydämessä.

43:9.5

Ja sinä päivänä, jona olet valmis lähtemään Edentiasta Salvingtonissa avautuvaan elämänvaiheeseesi, pysähdyt ja luot silmäyksen erääseen kaikista Paratiisin tämänpuoleisista koulutusjaksoista kauneimpaan ja virkistävimpään. Mutta kaikki siihen liittyvä kunniakkuus vain kasvaa noustessasi sisäänpäin ja saadessasi lisää kykyä jumalallisten tarkoitusten ja hengellisten arvojen laajempaan arvostamiseen.

43:9.6

[Toimittanut Malavatia Melkisedek.]


◄ 43:8
 
Luku 44 ►
 

Suomenkielinen käännös © Urantia-säätiön. Kaikki oikeudet pidätetään.