◄ 43:2
Luku 43
43:4 ►

Konstellaatiot

3. Norlatiadekin Kaikkein Korkeimmat

43:3.1

Konstellaatioiden hallitsijat kuuluvat paikallisuniversumin poikien Vorondadek-yhteisöön. Kun näitä Poikia valtuutetaan universumissa tapahtuvaan aktiivipalvelukseen joko konstellaatioiden hallitsijoiksi tai muihin tehtäviin, heidät tunnetaan Kaikkein Korkeimpina, sillä kaikista Jumalan Paikallisuniversumipoikien luokista juuri heissä ruumiillistuu korkein hallinnollinen viisaus, johon lisäksi kytkeytyy mitä kaukokatseisin ja järkevin lojaalisuus. Heidän henkilökohtaista tahrattomuuttaan ja heidän ryhmälojaalisuuttaan ei ole koskaan asetettu kyseenalaiseksi; Nebadonissa ei ole koskaan esiintynyt Vorondadek-Poikien kapinahenkeä.

43:3.2

Gabriel valtuuttaa vähintäänkin kolme Vorondadek-Poikaa Nebadonin jokaisen konstellaation Kaikkein Korkeimmiksi. Tämän kolmikon johtava jäsen tunnetaan Konstellaation-Isänä ja hänen kaksi kumppaniaan tunnetaan vanhempana Kaikkein Korkeimpana ja nuorempana Kaikkein Korkeimpana. Konstellaation-Isä hallitsee kymmenentuhannen standardivuoden ajan (noin 50.000 Urantian vuotta), ja ennen sitä hän on palvellut yhtä pitkät ajat nuorempana kumppanina ja vanhempana kumppanina.

43:3.3

Psalminkirjoittaja tiesi, että Edentiaa hallitsee kolme Konstellaation-Isää, ja niin hän puhui heidän asuinsijastaan monikossa: ”Siellä on virta, jonka vedet ilahduttavat Jumalan kaupunkia, Kaikkein Korkeimpien asumusten pyhintä paikkaa.”

43:3.4

Urantialla on kautta aikain vallinnut suuri sekaannus, kun on ollut puhe universumin eri hallitsijoista. Monet myöhemmät opettajat sekoittivat hämärät ja epämääräiset heimojumaluutensa Kaikkein Korkeimpiin Isiin. Vieläkin myöhemmin heprealaiset yhdistivät kaikki nämä taivaalliset hallitsijat monikoosteiseksi Jumaluudeksi. Eräs opettaja ymmärsi, etteivät Kaikkein Korkeimmat ole Ylimmäisiä Hallitsijoita, sillä hän sanoi: ”Joka asuu Kaikkein Korkeimman salaisessa paikassa, hän pysyy Kaikkivaltiaan varjossa.” Urantian kirjoituksista on toisinaan hyvin vaikeata tietää, kehen termi ”Kaikkein Korkein” viittaa. Mutta Daniel käsitti täysin nämä asiat. Hän sanoi: ”Kaikkein Korkein hallitsee ihmisten valtakunnassa ja antaa sen, kenelle hän tahtoo.”

43:3.5

Konstellaation-Isien toimet eivät juurikaan kohdistu asutun planeetan yksilöihin, mutta he ovat läheisessä suhteessa niihin konstellaation lainsäädännällisiin ja lainlaadinnallisiin toimintoihin, jotka varsin suuresti koskevat asuttujen maailmojen jokaista kuolevaisten rotua ja kansallista ryhmää.

43:3.6

Vaikka konstellaation hallitus onkin itsenne ja universumihallinnon välissä, ei teitä yksilöinä tavanomaisissa oloissa juurikaan kiinnostaisi konstellaation hallitus. Suurin kiinnostuksenne kohdistuisi normaalisti paikallisjärjestelmään, Sataniaan. Mutta Urantia on järjestelmässä ja planeetalla Luciferin kapinan takia vallitsevien tiettyjen olosuhteiden vuoksi väliaikaisesti läheisessä yhteydessä konstellaation hallitsijoihin.

43:3.7

Luciferin luopuruuden aikoihin Edentian Kaikkein Korkeimmat ottivat kapinallisissa maailmoissa haltuunsa tietyt planetaarisen hallintovallan osa-alueet. He ovat jatkaneet tätä vallankäyttöään, ja jo kauan sitten Päivien Muinaiset ovat vahvistaneet tämän tottelemattomien maailmojen hallinnon haltuunoton. He epäilemättä jatkavat tämän omaksumansa toimivallan harjoittamista niin kauan kuin Lucifer elää. Valtaosaltaan tämä hallitusvalta kuuluisi lojaalissa järjestelmässä Järjestelmän Hallitsijalle.

43:3.8

Mutta on vielä toinenkin tie, jolla Urantia tuli erityisellä tavalla suhteisiin Kaikkein Korkeimpien kanssa. Kun Luoja-Poika Mikael oli toteuttamassa viimeistä lahjoittautumiskäyntiään, eikä Luciferin seuraaja ollut vielä saanut täysiä valtuuksia paikallisjärjestelmässä, Norlatiadekin Kaikkein Korkeimmat valvoivat suoraan kaikkia niitä Urantian asioita, jotka koskivat Mikaelin lahjoittautumista.


◄ 43:2
 
43:4 ►