◄ 43:1
Luku 43
43:3 ►

Konstellaatiot

2. Konstellaation hallitus

43:2.1

Konstellaatiot ovat paikallisuniversumin itsehallinnolliset yksiköt, sillä kutakin konstellaatiota hallitaan sen omien lakisäännösten mukaisesti. Kun Nebadonin tuomioistuimet istuvat käsittelemässä universumiasioita, kaikki sisäiset asiat käsitellään asianomaisen konstellaation voimassa olevien lakien mukaisesti. Paikallisjärjestelmien hallintovirkailijat panevat täytäntöön nämä Salvingtonin oikeudelliset määräykset samoin kuin konstellaation lakisäädöksetkin.

43:2.2

Konstellaatiot toimivat näin ollen lainsäädännällisinä eli lainlaadinnallisina yksikköinä, kun taas paikallisjärjestelmät palvelevat toimeenpanevina eli voimaansaattavina yksikköinä. Salvingtonin hallitus on korkein oikeudellinen ja koordinoiva vallanhaltija.

43:2.3

Vaikka korkein oikeudellinen toiminta kuuluu paikallisuniversumin keskushallinnolle, kunkin konstellaation päämajassa on kuitenkin myös kaksi avustavaa, mutta merkittävää, tuomioistuinta: Melkisedekien neuvosto ja Kaikkein Korkeimman oikeusistuin.

43:2.4

Kaikkia oikeudellisia ongelmia tarkastelee ensin Melkisedekien neuvosto. Kaksitoista tähän luokkaan kuuluvaa persoonallisuutta, jotka ovat evolutionaarisilla planeetoilla ja järjestelmien päämajamaailmoissa saaneet tiettyä tehtävän edellyttämää kokemusta, saavat valtuudet todistusaineiston läpikäymiseen, vastineiden ennakkokäsittelemiseen ja väliaikaisten tuomioiden laatimiseen, jotka sitten lähetetään edelleen Kaikkein Korkeimman, hallitsevan Konstellaation-Isän, oikeusistuimelle. Tämän jälkimmäisen tuomioistuimen kuolevaisosasto koostuu seitsemästä tuomarista, jotka kaikki ovat ylösnousemuskuolevaisia. Mitä ylemmäs universumin piirissä nousette, sitä varmempaa on, että tuomarinne ovat kaltaisianne.

43:2.5

Konstellaation lainsäädäntäelin jakaantuu kolmeen ryhmään. Konstellaation lainsäädäntäohjelma saa alkunsa ylösnousemuksellisten alahuoneesta. Se on ryhmä, jota johtaa finaliitti ja johon kuuluu tuhat kuolevaisedustajaa. Jokainen järjestelmä nimittää tähän keskusteluelimeen kymmenen jäsentä. Edentiassa tämä elin ei ole tällä hetkellä täysilukuinen.

43:2.6

Lainsäätäjien keskimmäisen kamarin kokoonpanoon kuuluvat serafiarmeijat ja serafien kumppanit, muut paikallisuniversumin Äiti-Hengen lapset. Tässä ryhmässä on sata jäsentä, ja sen nimittävät ne valvovat persoonallisuudet, jotka johtavat näiden olentojen erilaisia toimintoja niiden toimiessa konstellaation piirissä.

43:2.7

Konstellaation lainsäätäjien neuvoa-antava eli korkein elin koostuu päärien huoneesta, jumalallisten Poikien huoneesta. Tämän elimen valitsevat Kaikkein Korkeimmat Isät, ja sen jäsenmäärä on kymmenen. Ylähuoneessa saavat palvella vain erityiskokemusta omaavat Pojat. Kysymyksessä on se asiatiedot keräävä ja aikaa säästävä ryhmä, joka palvelee lakiasäätävän kokouksen kumpaakin alempaa osastoa sangen tehokkaasti.

43:2.8

Lainsäätäjien yhteisneuvostossa on kolme jäsentä jokaisesta konstellaation edellä mainitun neuvottelevan kokouksen eri haarakkeesta, ja sen puheenjohtajana toimii hallitseva nuorempi Kaikkein Korkein. Tämä ryhmä vahvistaa kaikkien lakisäädösten lopullisen sanamuodon ja antaa valtuutuksen niiden kaukoviestittäjien toimesta tapahtuvaan julkistamiseen. Tämän korkeimman komission hyväksyntä antaa lakisäädöksille kyseisen toimipiirin lain voiman; heidän päätöksensä ovat lopullisia. Edentian lainsäädännällisistä julistuksista muodostuu koko Norlatiadekin peruslaki.


◄ 43:1
 
43:3 ►