◄ 43:0
Luku 43
43:2 ►

Konstellaatiot

1. Konstellaation päämaja

43:1.1

Ihastuttavia ylänköjä Edentiassa on runsain mitoin, fyysistä ainetta olevia laajoja kukkuloita, jotka morontiaelollisuus kruunaa ja joiden ylle hengellinen kirkkaus leviää, mutta siellä ei ole sellaisia jylhiä vuorijonoja, jollaisia esiintyy Urantialla. Siellä on kimaltelevia järviä kymmenintuhansin ja niiden välillä tuhansia ja taas tuhansia virtoja, mutta suuria valtameriä tai koskina kuohuvia jokia siellä ei ole. Vain ylängöiltä nämä pinnalla kulkevat virrat puuttuvat.

43:1.2

Edentian ja muiden samankaltaisten arkkitehtonisten sfäärien vesi ei eroa evolutionaaristen planeettojen vedestä. Tällaisten sfäärien vesistöt ovat sekä pinnalla kulkevia että pinnanalaisia, ja kosteus on jatkuvassa kiertokulussa. Näitä eri vesireittejä myöten voidaan purjehtia Edentian ympäri, vaikka pääasiallisin kulkuväylä onkin ilmakehä. Henkiolennoilla on luonnollisesti tapana matkata sfäärin pinnan yläpuolella, kun morontia- ja muut aineelliset olennot taas käyttävät hyväkseen aineellisia ja puoliaineellisia välineitä ilmakehässä matkatessaan.

43:1.3

Edentialla ja siihen liittyvillä maailmoilla on todellinen ilmakehä, tällaisille arkkitehtonisille luomuksille ominainen ja tavanmukainen kolmen kaasun seos, johon kuuluvat Urantian ilmakehän kaksi alkuainetta sekä morontialuotujen hengitykseen sopiva morontiakaasu. Mutta vaikka tämä ilmakehä on sekä aineellinen että morontiaalinen, mitään myrskyjä tai hurrikaaneja ei esiinny; mitään kesää taikka talvea ei myöskään ole. Tämä ilmakehän häiriöiden ja vuodenaikojen vaihtelun puuttuminen tekee mahdolliseksi kaikkien ulkoalueiden kaunistamisen näissä erityisesti luoduissa maailmoissa.

43:1.4

Edentian ylängöt ovat suurenmoisia fyysisiä maastokohtia, ja niiden kauneutta lisää se loputon elollisuuden runsaus, joka peittää ne koko pituudeltaan ja leveydeltään. Muutamia perin harvoja erillisiä rakennelmia lukuun ottamatta näillä ylängöillä ei ole mitään luodun olennon kätten töitä. Aineellisia ja morontiaalisia kaunistuksia on vain asuma-alueilla. Pienemmät kukkulat ovat erityisasuinpaikkojen sijaintialueita, ja ne on koristeltu kauniisti sekä biologisin että morontiaalisin taideteoksin.

43:1.5

Seitsemännen kukkulajonon huipulla sijaitsevat Edentian kuolleistaheräämissalit, joissa toisasteiseen muunneltuun ylösnousemusjärjestykseen kuuluvat ylösnousevat kuolevaiset heräävät. Nämä kamarit, joissa kuolevaisten uudelleenkokoaminen tapahtuu, ovat Melkisedekien valvonnassa. Ensimmäisellä Edentian vastaanottosfäärillä (aivan kuten Melkisedekien planeetalla Salvingtonin lähellä) on myös erityiset kuolleistaheräämissalit, joissa muunneltuihin ylösnousemusjärjestelmiin kuuluvat kuolevaiset pannaan taas kokoon.

43:1.6

Melkisedekit ylläpitävät Edentiassa myös kahta erityiskorkeakoulua. Niistä toinen, hätätilakoulu, on omistettu Satanian kapinasta johtuvien ongelmien tutkimiseen. Toinen, lahjoittautumisen koulu, omistautuu niiden uusien ongelmien opiskeluun, jotka juontuvat siitä, että Mikael suoritti viimeisen lahjoittautumisensa eräässä Norlatiadekin maailmassa. Tämä jälkimmäinen korkeakoulu perustettiin lähes neljäkymmentätuhatta vuotta sitten—pian sen jälkeen kun Mikael oli ilmoittanut, että Urantia oli valittu hänen viimeisen lahjoittautumisensa maailmaksi.

43:1.7

Lasimeri, Edentian vastaanottoalue, on hallintokeskuksen lähellä, ja sitä ympäröi päämaja-amfiteatteri. Tätä aluetta reunustavat konstellaatioasioiden seitsemänkymmenen osaston hallintokeskukset. Edentian toinen puolisko jakaantuu seitsemäänkymmeneen kolmionmuotoiseen lohkoon, joiden rajaviivat kohtaavat omien sektoreidensa päämajarakennuksessa. Loppuosa tästä sfääristä on yhtä valtavaa luonnonpuistoa, Jumalan puutarhoja.

43:1.8

Vaikka ajoittaisten Edentiassa-käyntiesi aikana koko planeetta on vapaasti tutkittavissasi, tulet enimmän osan ajastasi viettämään kuitenkin siinä hallintokolmiossa, jonka numero vastaa senhetkisen asuinmaailmasi numeroa. Olet aina oleva tervetullut tarkkailijaksi lakiasäätäviin kokouksiin.

43:1.9

Edentiassa asuville ylösnousemuskuolevaisille osoitettu morontia-alue sijaitsee kolmannenkymmenennenviidennen kolmion keskivyöhykkeellä, jonka rajanaapurina on finaliittien päämaja, se kun sijaitsee kolmannessakymmenennessäkuudennessa kolmiossa. Univitatia-olentojen päämajan hallussa on suunnaton alue kolmannenkymmenennenneljännen kolmion keskialueella, heti morontiakansalaisille varatun asuinalueen vieressä. Näistä järjestelyistä käy selville, että tarpeelliset toimet on tehty ainakin seitsemänkymmenen taivaallisen elollismuodon pääjakautuman majoittamista varten ja myös sitä silmällä pitäen, että jokainen näistä seitsemästäkymmenestä kolmionmuotoisesta alueesta on yhteydessä johonkin morontiakoulutuksen seitsemästäkymmenestä suuremmasta sfääristä.

43:1.10

Edentian lasimeri on valtava ympyränmuotoinen kristalli, jonka ympärysmitta on noin satakuusikymmentä kilometriä ja syvyys noin neljäkymmentäkahdeksan kilometriä. Tämä suurenmoinen kristalli toimii kaikkien kuljetusserafien ja muiden, sfäärin ulkopuolisista kohteista saapuvien olentojen vastaanottokenttänä. Tällainen lasimeri helpottaa kuljetusserafien laskeutumista suuresti.

43:1.11

Tämänlaatuinen kristallikenttä on miltei kaikissa arkkitehtonisissa maailmoissa; ja koristearvonsa lisäksi se palvelee monia tarkoituksia. Sitä käytetään superuniversumiheijasteiden esittämiseen paikalle kerääntyville ryhmille sekä yhtenä energian muuntotekniikan tekijänä avaruuden virtauksia modifioitaessa ja muita sisään tulevia fyysisen energian virtoja muokattaessa.


◄ 43:0
 
43:2 ►