◄ 43:3
Luku 43
43:5 ►

Konstellaatiot

4. Kokousvuori—Päivien Uskollinen

43:4.1

Kaikkein pyhin kokousvuori on Päivien Uskollisen, Paratiisin-Kolminaisuuden Edentiassa toimivan edustajan, asuinpaikka.

43:4.2

Tämä Päivien Uskollinen on Paratiisin-Kolminaisuuden Poika, ja hän on ollut Edentiassa Immanuelin henkilökohtaisena edustajana päämajamaailman luomisesta saakka. Iäti on Päivien Uskollinen Konstellaation-Isien oikealla puolella antamassa heille neuvoja, mutta ellei neuvoa häneltä pyydetä, hän ei koskaan sellaista tyrkytä. Paratiisin ylhäiset Pojat eivät koskaan osallistu paikallisuniversumin asiainhoitoon, paitsi silloin kun tällaisten toimialueitten virassatoimivat hallitsijat sitä pyytävät. Mutta Päivien Uskollinen on konstellaation Kaikkein Korkeimmille kaikkea, mitä Päivien Yhdistynyt on Luoja-Pojalle.

43:4.3

Edentian Päivien Uskollisen asuinpaikka on universumin ulkopuolisen viestinnän ja tiedonkeruun Paratiisi-järjestelmän konstellaatiokohtainen keskus. Havonan ja Paratiisin persoonallisuuksista koostuvine esikuntineen nämä Kolminaisuuden Pojat ovat valvovan Päivien Yhdistyneen keralla suorassa ja jatkuvassa yhteydessä omaan olentoluokkaansa kaikissa universumeissa, jopa Havonaan ja Paratiisiin.

43:4.4

Pyhin vuori on suunnattoman kaunis ja ihmeellisesti varustettu, mutta Paratiisin-Pojan varsinainen asumus on vaatimaton verrattuna Kaikkein Korkeimpien keskusasuinsijaan ja sitä ympäröiviin, Vorondadek-Poikien asuinyksikön muodostaviin seitsemäänkymmeneen rakennelmaan. Nämä varustukset on tarkoitettu yksinomaan asumiseen. Ne ovat täysin erillään niistä laajoista hallintopäämajan rakennuksista, joista konstellaation asioita hoidetaan.

43:4.5

Edentian Päivien Uskollisen asumus sijaitsee näistä Kaikkein Korkeimpien asunnoista pohjoiseen, ja se tunnetaan ”Paratiisikokouksen vuorena”. Ylösnousemuskuolevaiset kokoontuvat aika ajoin tälle pyhitetylle ylängölle kuulemaan tämän Paratiisin-Pojan kertomusta edistyvien kuolevaisten pitkästä ja mielenkiintoisesta matkasta Havonan miljardin täydellisen maailman läpi ja sieltä edelleen Paratiisin sanoin kuvaamattomiin riemuihin. Ja juuri näissä Kokousvuorella pidetyissä erityiskokoontumisissa morontiakuolevaiset pääsevät yhä täysimääräisemmin tutustumaan keskusuniversumista peräisin olevien persoonallisuuksien eri ryhmiin.

43:4.6

Julistaessaan vaatimuksensa suuremmasta toimivallasta kavala Lucifer, Satanian entinen hallitsija, yritti syrjäyttää paikallisuniversumin hallintorakenteesta kaikki korkeammat Poikien luokat. Hän asetti sydämessään tavoitteensa ja sanoi: ”Korotan valtaistuimeni Jumalan Poikien yläpuolelle; tulen istumaan pohjoisen kokousvuorella; tulen olemaan Kaikkein Korkeimman kaltainen.”

43:4.7

Sata Järjestelmänhallitsijaa saapuvat määräajoin Edentian konklaaveihin, joissa keskustellaan konstellaation hyvinvointiin liittyvistä asioista. Satanian kapinan jälkeen Jerusemin arkkikapinallisilla oli tapana saapua näihin Edentian neuvonpitoihin, aivan kuten he olivat tehneet aikaisemmissakin yhteyksissä. Eikä tämän ylimielisen häpeämättömyyden pysäyttämiseen löydetty mitään keinoa, ennen kuin vasta Mikaelin Urantialla tapahtuneen lahjoittautumisen jälkeen, ja vasta sitten kun hän oli ottanut käsiinsä rajattoman hallitsijanvallan koko Nebadonissa. Koskaan tuon päivän jälkeen ei näiden synninlietsojien ole sallittu osallistua lojaalien Järjestelmänhallitsijoiden neuvonpitoihin Edentiassa.

43:4.8

Se, että muinaiset opettajat olivat tietoisia näistä asioista, käy ilmi seuraavasta kirjoituksesta: ”Ja kun Jumalan Pojat eräänä päivänä tulivat ja asettuivat Kaikkein Korkeimpien eteen, tuli myös Saatana heidän joukossansa.” Ja tämä lausuma kertoo tosiasian siihen katsomatta, missä yhteydessä se sattuu esiintymään.

43:4.9

Kristuksen saamasta riemuvoitosta lähtien koko Norlatiadekia on puhdistettu synnistä ja kapinallisista. Langenneen Luciferin liittolainen Saatana yritti ennen Mikaelin lihallista kuolemaa yhdessä vaiheessa osallistua tällaiseen Edentian konklaaviin, mutta arkkikapinallisia vastustava mielipide oli kehittynyt jo niin pitkälle, että myötätunnon ovet olivat jokseenkin joka puolella sulkeutuneet, joten Sataniasta tulevat vastustajat eivät kyenneet saamaan jalansijaa. Kun mikään ovi ei ole auki päästämään pahaa sisälle, ei synnin hellimiselle jää mitään tilaisuutta. Koko Edentian kaikkien sydänten ovet sulkeutuivat Saatanan edestä. Koolla olleet Järjestelmänhallitsijat torjuivat hänet yksimielisesti. Ja juuri sillä hetkellä Ihmisen Poika ”näki Saatanan lankeavan taivaasta niin kuin salaman.”

43:4.10

Luciferin kapinan jälkeen Päivien Uskollisen asumuksen lähelle on pystytetty uusi rakennelma. Tämä väliaikainen rakennus on Kaikkein Korkeimman yhdysupseerin päämaja. Hän toimii läheisessä kosketuksessa Paratiisin-Poikaan ja neuvoo konstellaation hallitusta kaikissa asioissa, jotka koskevat Päivien luokan periaatteita ja suhtautumista syntiin ja kapinointiin.


◄ 43:3
 
43:5 ►