◄ 43:4
Luku 43
43:6 ►

Konstellaatiot

5. Edentian Isät Luciferin kapinan jälkeen

43:5.1

Edentian Kaikkein Korkeimpien virkakierto keskeytettiin Luciferin kapinan aikoihin. Meitä hallitsevat nykyisin samat hallitsijat, jotka olivat tuolloinkin palvelusvuorossa. Päättelemme, ettei näitä hallitsijoita vaihdeta, ennen kuin Luciferista ja hänen liittolaisistaan päästään lopullisesti eroon.

43:5.2

Konstellaation nykyistä hallitusta on kuitenkin laajennettu niin, että siihen kuuluu kaksitoista Vorondadek-luokan Poikaa. Nämä kaksitoista ovat seuraavat:

43:5.3

1. Konstellaation-Isä, Norlatiadekin nykyinen Kaikkein Korkein hallitsija, on Nebadonin Vorondadek-sarjan numero 617.318. Hän palveli monissa konstellaatioissa koko paikallisuniversumimme piirissä, ennen kuin hän ryhtyi kantamaan vastuuta Edentiasta.

43:5.4

2. Vanhempi Kaikkein Korkein kumppani.

43:5.5

3. Nuorempi Kaikkein Korkein kumppani.

43:5.6

4. Kaikkein Korkein neuvonantaja, Mikaelin henkilökohtainen edustaja siitä lähtien, kun tämä saavutti Mestari-Pojan aseman.

43:5.7

5. Kaikkein Korkein toimeenpanija, Gabrielin henkilökohtainen edustaja, jonka asemapaikkana on Luciferin kapinasta lähtien ollut Edentia.

43:5.8

6. Kaikkein Korkein planeettatarkkailijoiden päällikkö, Satanian eristettyihin maailmoihin sijoitettujen Vorondadek-tarkkailijoiden johtaja.

43:5.9

7. Kaikkein Korkein välitystuomari, Vorondadek-Poika, jonka tehtäväksi on uskottu konstellaatiossa tapahtuneesta kapinasta johtuvien kaikkien vaikeuksien selvittäminen.

43:5.10

8. Kaikkein Korkein hätätilahallintomies, se Vorondadek-Poika, jonka tehtävänä on muokata Norlatiadekin lainsäädäntäelimen hätätilasäädökset sellaisiksi, että ne soveltuvat kapinan takia eristettyihin Satanian maailmoihin.

43:5.11

9. Kaikkein Korkein sovittelija, se Vorondadek-Poika, jonka tehtävänä on saattaa lahjoittautumisen vuoksi Urantialla toimeenpannut erikoisjärjestelyt sopusointuun konstellaation rutiinihallinnon kanssa. Se, että täällä esiintyy tiettyjä arkkienkelitoimintoja, samoin kuin lukuisat muut Urantialla suoritetut epätavalliset hoivatoimet ja myös Jerusemin Loistavien Iltatähtien erikoistoiminnot tekevät tämän Pojan toiminnan välttämättömäksi.

43:5.12

10. Kaikkein Korkein tuomari-puolustaja, sen hätätilaoikeuden päällikkö, joka omistautuu Satanian kapinaa seuranneesta sekasorrosta aiheutuvien Norlatiadekin erityisongelmien oikomiseen.

43:5.13

11. Kaikkein Korkein yhdysupseeri, se Vorondadek-Poika, joka on kiinnitetty Edentian hallitsijoiden palvelukseen, mutta joka on valtuutettu erityisneuvonantajaksi toimimaan yhdessä Päivien Uskollisen kanssa ja antamaan neuvoja siitä, mitä kurssia olisi parasta seurata kapinaan ja luotujen epälojaalisuuteen liittyviä ongelmia ratkaistaessa.

43:5.14

12. Kaikkein Korkein johtaja, Edentian hätätilaneuvoston puheenjohtaja. Kaikki Satanian mullistuksen takia Norlatiadekiin määrätyt persoonallisuudet muodostavat Edentian hätätilaneuvoston, ja sen puheenjohtajana toimii poikkeuksellisen kokenut Vorondadek-Poika.

43:5.15

Eikä tässä ole otettu huomioon niitä lukuisia Vorondadekeja, Nebadonin konstellaatioiden lähettiläitä eikä muita, jotka niin ikään asuvat Edentiassa.

43:5.16

Aina Luciferin kapinasta lähtien Edentian-Isät ovat pitäneet erityistä huolta Urantiasta ja Satanian muista eristetyistä maailmoista. Profeetta huomasi jo kauan sitten Konstellaation-Isien ohjaavan käden kansakuntien asioissa: ”Kun Kaikkein Korkein jakoi perinnöt kansoille, kun hän erotteli Aatamin pojat, silloin hän määräsi kansojen rajat.”

43:5.17

Jokaisessa karanteeniin julistetussa eli eristetyssä maailmassa on Vorondadek-Poika, joka toimii tarkkailijana. Hän ei osallistu planeetan hallintoon, paitsi kun Konstellaation-Isä määrää hänet puuttumaan kansakuntien asioihin. Itse asiassa juuri tämä Kaikkein Korkein tarkkailija ”hallitsee ihmisten valtakunnissa”. Urantia on yksi Norlatiadekin eristetyistä maailmoista, ja tämä planeetta on ollut erään Vorondadek-tarkkailijan asemapaikkana aina Caligastian petoksesta lähtien. Kun Makiventa Melkisedek palveli puoliaineellisessa hahmossa Urantialla, hän osoitti suurta kunnioitusta silloin palveluksessa olleelle Kaikkein Korkeimmalle tarkkailijalle, sillä on kirjoitettu: ”Ja Melkisedek, Saalemin kuningas, oli Kaikkein Korkeimman pappi.” Melkisedek toi julki tämän Kaikkein Korkeimman tarkkailijan suhteet Abrahamiin, kun hän sanoi: ”Ja siunattu olkoon Kaikkein Korkein, joka on antanut vihollisesi sinun käsiisi.”


◄ 43:4
 
43:6 ►