◄ 38:0
Luku 38
38:2 ►

Paikallisuniversumin hoivaavat henget

1. Serafien alkuperä

38:1.1

Serafit luo Universumin Äiti-Henki, ja heitä on projisoitu prikaatimuodostelmittain—41.472 yksilöä kerrallaan—aina Nebadonin alkuaikoina tapahtuneesta ”mallienkelten” ja tiettyjen enkeliperikuvien luomisesta lähtien. Lukuisten Poikien ja muiden universumipersoonallisuuksien luominen tapahtuu siten, että Luoja-Poika ja universumissa oleva Äärettömän Hengen edustuma toimivat yhdessä. Kun tämä yhteishanke on saatu päätökseen, Poika ryhtyy luomaan Aineellisia Poikia, ensimmäistä sukupuolisten olentojen ryhmää, kun Universumin Äiti-Henki taas ryhtyy samanaikaisesti ensimmäiseen itsenäiseen yritykseensä henkijälkeläisten aikaansaamiseksi. Näin alkaa paikallisuniversumin serafiarmeijoiden luominen.

38:1.2

Nämä enkeliluokat projisoidaan aikana, jolloin laaditaan suunnitelmat tahdollisten kuolevaisluotujen evoluutioksi. Serafien luominen juontuu aikaan, jolloin Universumin Äiti-Henki saavutti suhteellisen persoonallisuuden—aikaan, jolloin hän ei vielä ollut, niin kuin myöhemmin, Mestari-Pojan vertainen, vaan vasta Luoja-Pojan alkuvaiheinen luova auttaja. Ennen tätä tapahtumaa Nebadonissa palvelleet serafit lainattiin väliaikaisesti eräästä naapuriuniversumista.

38:1.3

Serafeja luodaan aika ajoin vieläkin; Nebadonin universumi on yhä tekeillä. Universumin Äiti-Henki ei koskaan lopeta luovaa toimintaansa kasvavassa ja täydellistyvässä universumissa.


◄ 38:0
 
38:2 ►