◄ 46:1
Luku 46
46:3 ►

Paikallisjärjestelmän päämaja

2. Jerusemin fyysiset ominaispiirteet

46:2.1

Jerusemissa ei katseenne kohtaa Urantian ja muiden evoluution kautta ilmaantuneiden maailmojen jylhiä vuorijonoja, siksi siellä ei myöskään ole maanjäristyksiä eikä sateita, vaan nautitte sen sijaan kauniista ylänkömaista sekä pinnanmuodostuksen ja maiseman muista ainutlaatuisista vaihteluista. Valtavat alueet Jerusemin pinta-alasta on säilytetty ”luonnontilaisina”, ja tällaisten seutujen suurenmoisuus ylittää täysin sen, mitä ihminen kykenee kuvittelemaan.

46:2.2

Siellä on tuhansittain pieniä järviä, mutta pauhaavat joet ja valtamerten ulapat sieltä puuttuvat. Yhdessäkään arkkitehtonisessa maailmassa ei esiinny sateita, myrskyjä eikä tuiskuja, mutta kastetta muodostuu päivittäin kosteuden tiivistymisen muodossa aikana, jolloin valon himmenemiseen liittyvä lämpötilan lasku on suurimmillaan. (Kasteen muodostumispiste on kolmen kaasun maailmassa korkeampi kuin Urantian kaltaisella kahden kaasun planeetalla.) Sekä fyysinen kasvimaailma että morontiaalinen elollismaailma tarvitsevat kosteutta, mutta enimmältään kosteus saadaan koko sfäärille, aina ylänkömaiden huippuja myöten leviävän pinnanalaisen kiertojärjestelmän kautta. Tämä vesijärjestelmä ei ole kokonaan pinnan alla, sillä monet kanavat yhdistävät Jerusemin kimaltelevat järvet toisiinsa.

46:2.3

Jerusemin ilmakehä on kolmen kaasun seos. Tämä ilma muistuttaa paljon Urantian ilmaa, johon on lisätty morontiaalisen elollisuuden hengitykselle sopiva kaasu. Tämä kolmas kaasu ei tee ilmaa aineellisiin luokkiin kuuluvien eläinten eikä kasvien hengitykselle millään tavoin soveltumattomaksi.

46:2.4

Kuljetusjärjestelmä kytkeytyy kiertoliikkeessä olevan energian virtoihin, ja nämä energian päävirrat sijaitsevat noin kuudentoista kilometrin välein. Fyysisiä mekanismeja säätelemällä planeetan aineelliset olennot pystyvät etenemään nopeudella, joka vaihtelee kolmensadankahdenkymmenen ja kahdeksansadan kilometrin tuntivauhdin välillä. Kuljetuslinnut lentävät noin satakuusikymmentä kilometriä tunnissa. Aineellisten Poikien ilmassaliikkumiseen tarkoitetut mekaaniset laitteet taittavat noin kahdeksansataa kilometriä tunnissa. Aineellisten ja varhaisvaiheessaan olevien morontiaolentojen pitää käyttää näitä mekaanisia kulkuneuvoja, kun henkipersoonallisuudet sen sijaan kulkevat korkeampiin vahvuuksiin ja energian henkilähteisiin kytkeytymällä.

46:2.5

Jerusemissa ja sen liitännäismaailmoissa esiintyvät ne kymmenen fyysisen elollisuuden standardijakautumaa, jotka ovat Nebadonin arkkitehtonisille sfääreille ominaisia. Ja koska Jerusemissa ei ole orgaanista evoluutiota, siellä ei myöskään esiinny mitään keskenään taistelevia elollismuotoja, ei mitään olemassaolontaistelua eikä pelkästään elinkelpoisimpien eloonjäämistä. Siellä esiintyy pikemminkin luomisvoimaista sopeutumista, joka ennakoi keskus- ja jumalallisen universumin ikuisten maailmojen kauneutta, harmoniaa ja täydellisyyttä. Ja tässä kaikessa luovassa täydellisyydessä sekoittuvat fyysinen ja morontiaalinen elollisuus mitä hämmästyttävimmällä tavalla keskenään, ja tätä kaikkea taivaalliset taidetyöntekijät ja heidän kumppaninsa omilla vastakkainasetteluillaan taiteellisessa mielessä korostavat.

46:2.6

Jerusem merkitsee tosiaankin esimakua paratiisillisesta loistosta ja suurenmoisuudesta. Mutta ette minkään kuvausyrityksen välityksellä voi edes toivoa saavanne todellisuutta vastaavaa käsitystä näistä loistokkaista arkkitehtonisista maailmoista. Siellä on niin kovin vähän sellaista, joka on verrattavissa mihinkään teidän maailmassanne olevaan, ja silloinkin kun vertailu olisi mahdollinen, kaikki Jerusemissa oleva ylittää Urantialla olevan niin suuressa määrin, että vertailun tekeminen on lähes irvokasta. Ennen kuin itse saavutte Jerusemiin, voitte tuskin omata mitään edes etäisesti todellisuutta muistuttavaa käsitystä taivasmaailmoista, mutta niinkään kaukana tulevaisuudessa ei ole se aika, kun kokemustanne järjestelmän pääkaupunkiin tulosta verrataan joskus tapahtuvaan saapumiseenne vieläkin kauempana oleville universumin, superuniversumin ja Havonan koulutussfääreille.

46:2.7

Jerusemin teollisuus- eli laboratoriosektori on laaja alue, jota urantialaiset tuskin sellaiseksi tunnistaisivat, sillä röyhyävät savupiiput puuttuvat sieltä kokonaan. Siitä huolimatta näihin erityismaailmoihin kuuluu mutkikas aineellinen talousrakenne, ja ne osoittavat sellaista mekaanisen tekniikan ja aineellisten saavutusten täydellisyyttä, että se kaikkein kokeneimpiakin kemistejänne ja keksijöitänne hämmästyttäisi ja jopa kauhistuttaisi. Pysähtykää miettimään, että tämä maailma, jossa Paratiisia kohti matkattaessa viivytään ensimmäiseksi, on paljon suuremmassa määrin aineellinen kuin hengellinen. Koko Jerusemissa ja sen siirtymämaailmoissa oleskelunne ajan olette huomattavasti lähempänä aineellisuutteen kuuluvaa maista elämäänne kuin edistyvään henkiolomuotoon kuuluvaa myöhempää elämäänne.

46:2.8

Jerusemin korkein maastokohta on Serafivuori, jonka korkeus on neljätuhatta kuusisataa metriä ja joka on kaikkien serafikuljetusten lähtöpaikka. Lukuisia mekaanisia laitteita käytetään sen alkuenergian tuottamiseksi, joka tarvitaan planeetan gravitaatiosta irrottautumiseen ja ilmanvastuksen voittamiseen. Urantian ajanlaskun mukaan serafikuljetuksia lähtee liikkeelle joka kolmas sekunti koko valoisan ajan ja joskus vielä pitkälle hämärään. Kuljetusserafit nousevat ilmaan nopeudella, joka on noin kaksikymmentäviisi standardimailia Urantian ajanlaskun mukaisessa sekunnissa, ja he saavuttavat standardimatkanopeuden vasta ollessaan yli kahdentuhannen mailin päässä Jerusemista.

46:2.9

Kuljetukset saapuvat kristallikentälle, niin kutsutulle lasimerelle. Tämän alueen ympärillä sijaitsevat niiden eri luokkiin kuuluvien olentojen vastaanottoasemat, jotka matkaavat avaruudessa serafien kuljettamina. Napakristalliin liittyvän opiskelijavieraiden vastaanottoaseman lähellä voi nousta helmenhohtoiseen tähtitorniin ja katsella suunnatonta kolmiulotteista karttaa, joka esittää koko päämajaplaneettaa.


◄ 46:1
 
46:3 ►