◄ 33:0
Luku 33
33:2 ►

Paikallisuniversumin hallinto

1. Nebadonin Mikael

33:1.1

Oma Luoja-Poikamme on Universaalisessa Isässä ja Iankaikkisessa Pojassa yhtaikaisesti syntyneen infiniittistä identiteettiä koskeneen 611.121:nnen alkuperäisen ajatuksen personoituma. Nebadonin Mikael on ”ainokainen poika”, jossa personoituu tämä 611.121:s universaalinen ajatus jumalallisuudesta ja infiniittisyydestä. Hänen päämajansa on kolminkertaisessa valon palatsissa Salvingtonissa. Ja tämä asuinsija on näin järjestetty, koska Mikael on kokenut älyllisen luodun elämän sen kaikissa kolmessa vaiheessa: hengellisessä, morontiaalisessa ja aineellisessa. Hänen Urantialla tapahtuneeseen seitsemänteen ja viimeiseen lahjoittautumiseensa liittyvän nimen johdosta hänestä puhutaan toisinaan Kristus Mikaelina.

33:1.2

Luoja-Poikamme ei ole Iankaikkinen Poika, Universaalisen Isän ja Äärettömän Hengen eksistentiaalinen paratiisikumppani. Nebadonin Mikael ei ole Paratiisin-Kolminaisuuden jäsen. Mestari-Poikamme omaa siitä huolimatta omassa valtakunnassaan kaikki ne jumalalliset ominaisuudet ja kyvyt, jotka Iankaikkinen Poika itse toisi esiin, jos hänen olisi määrä olla aktuaalisesti läsnä Salvingtonissa ja toimia Nebadonissa. Mikaelilla on valtaa ja auktoriteettia jopa enemmän, sillä hän ei personoi vain Iankaikkista Poikaa, vaan hän edustaa täysivaltaisesti myös Universaalisen Isän persoonallisuuden läsnäoloa ja henkilöi sen tälle paikallisuniversumille ja tässä paikallisuniversumissa. Hän edustaa jopa Isä-Poikaa. Näiden suhteiden ansiosta Luoja-Poika on voimallisin, monipuolisin ja vaikutusvaltaisin kaikista niistä jumalallisista olennoista, jotka kykenevät ilman välikäsiä hallitsemaan evolutionaarisia universumeja ja olemaan persoonallisuuden tasolla yhteydessä epäkypsiin luotuihin olentoihin.

33:1.3

Luoja-Poikamme käyttää paikallisuniversumin päämajasta käsin samaa hengellistä vetovoimaa, henkigravitaatiota, jota Paratiisin Iankaikkinen Poika käyttäisi, jos hän olisi henkilökohtaisesti läsnä Salvingtonissa, ja enemmänkin, sillä tämä Universumin Poika on myös Universaalisen Isän personoituma Nebadonin universumille. Luoja-Pojat ovat persoonallisuuskeskuksia Paratiisin Isä-Pojan hengellisille voimille. Luoja-Pojat ovat Seitsenkertaisen Jumalan voimallisten ajallis-avaruudellisten attribuuttien lopullisia valta- ja persoonallisuuskeskittymiä.

33:1.4

Luoja-Poika on Universaalisen Isän sijaishallitsijapersonoituma, Iankaikkisen Pojan vertainen jumalallisuudessa ja Äärettömän Hengen luova kumppani. Universumillemme ja kaikille sen asutuille maailmoille Hallitsija-Poika on—käytännöllisesti katsoen—Jumala. Hän personoi Paratiisin Jumaluuksista kaiken, minkä kehittyvät kuolevaiset voivat oivaltaen käsittää. Tämä Poika ja hänen Henki-kumppaninsa ovat luojavanhempanne. Mikael, Luoja-Poika, on teille korkein persoonallisuus; Iankaikkinen Poika on teille superkorkein—infiniittinen jumaluuspersoonallisuus.

33:1.5

Meillä on Luoja-Pojan persoonassa hallitsija ja jumalallinen vanhempi, joka on aivan yhtä voimallinen, tehokas ja hyvää tahtova kuin olisivat Universaalinen Isä ja Iankaikkinen Poika, jos kummatkin olisivat läsnä Salvingtonissa ja osallistuisivat Nebadonin universumin asioiden hoitoon.


◄ 33:0
 
33:2 ►